Με πλεόνασμα φιλοδοξεί να κλείσει τη χρονιά ο ΟΑΣΑ

Ο περιορισμός της λαθρεπιβίβασης, η περαιτέρω μείωση του ελλείμματος, η βελτίωση των υπηρεσιών και η καταπολέμηση της παραχάραξης εισιτηρίων θα αποτελέσουν τη βασική «γραμμή» της στρατηγικής του ΟΑΣΑ για την τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με τον απολογισμό του φορέα, που παρουσιάζει «Το Βήμα»

Ο περιορισμός της λαθρεπιβίβασης, η περαιτέρω μείωση του ελλείμματος, η βελτίωση των υπηρεσιών και η καταπολέμηση της παραχάραξης εισιτηρίων θα αποτελέσουν τη βασική «γραμμή» της στρατηγικής του ΟΑΣΑ για την τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με τον απολογισμό του φορέα, που παρουσιάζει «Το Βήμα».

«Σημαία» της ανασκόπησης της περιόδου 2011-2012 δεν είναι άλλη από τη ραγδαία συρρίκνωση του ελλείμματος λειτουργίας του ΟΑΣΑ, η οποία έφτασε το περασμένο έτος το 72% σε σχέση με το 2010 και αναμένεται να μειωθεί ακόμη περισσότερο κατά το τρέχον έτος.

Στόχος του ομίλου, όπως σημειώνεται, είναι η περαιτέρω μείωση των δαπανών λειτουργίας κατά 15% σε σχέση με το 2011, η ισοσκέλιση των ισολογισμών αναφορικά με το αποτέλεσμα λειτουργίας σε επίπεδο ΟΑΣΑ, το πλεόνασμα στα αποτελέσματα λειτουργίας, αλλά και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Το 2011 σε αριθμούς.

Η μεγάλη επιτυχία του ΟΑΣΑ το 2011 ήταν η μείωση του ελλείμματος λειτουργίας κατά 71,6% σε σχέση με το 2010. Οι δαπάνες λειτουργίας μειώθηκαν κατά 21,2%, ενώ τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 13,8%.
Σε απόλυτους αριθμούς το 2011 το έλλειμμα μειώθηκε στα 79 εκατ. ευρώ, έναντι 278 εκατ. ευρώ το 2010 και 337 εκατ. ευρώ το 2009. Μάλιστα, εάν δεν υπήρχαν οι οφειλές των υπουργείων, ύψους 61,6 εκατ. ευρώ, τότε η χρονιά θα έκλεινε με έλλειμμα μόλις 17,4 εκατ. ευρώ.

Το 2011 το τραμ και το μετρό παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων εισιτηρίων της τάξης του 23% και 21%, αντίστοιχα, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ανήκει στο Μετρό (39%), στα λεωφορεία (34%) και στους ΗΣΑΠ (16%), ενώ ακολουθούν τα τρόλει (9%) και το Τραμ (2%).

Όπως αναφέρεται στον απολογισμό, η οικονομική κρίση κατέστησε μεγάλο ποσοστό των μετακινήσεων περιττό, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί μείωση στην επιβατική κίνηση και, άρα, στα έσοδα των εταιριών. Σύμφωνα με τον απολογισμό, με την πλήρη εφαρμογή του Ν.3899/2010 επετεύχθη συρρίκνωση των λειτουργικών εξόδων κατά 25,4%, με τις δαπάνες λετιουργίας να μειώνονται συνολικά κατά 144 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον ότι οι δαπάνες για αμοιβές και έξοδα προσωπικού αποτελούν το 71% του συνόλου.

Ο συντελεστής ανάκτησης κόστους, ο οποίος παρουσίαζε έως το 2010 πτωτική τάση, διαμορφώθηκε κατά το 2011 στο 50%, λόγω της μείωσης των δαπανών και της αύξησης των εσόδων, επιστρέφοντας στα ποσοστά της περιόδου 2001—2003, την καλύτερη, δηλαδή περίοδο του ΟΑΣΑ στον εν λόγω δείκτη. Έτσι, μειώθηκε σημαντικά το κόστος λειτουργίας, αλλά και το έλλειμμα παροχής συγκοινωνιακού έργου σε ευρώ τόσο ανά επιβάτη όσο και ανά οχηματοχιλιόμετρο.

Ωστόσο, ο ΟΑΣΑ παραδέχεται ότι μέσα στο δυμενές οικονομικό περιβάλλον, η αύξηση του κομίστρου οδήγησε σε μείωση της ζήτησης και των πωλήσεων της τάξης του 14%, ενώ υπογραμμίζει ότι ρόλο διαδραμάτισαν και οι απεργειακές κινητοποιήσεις τόσο των εργαζομένων του ομίλου όσο και άλλων συνδικάτων, που συχνά οδηγούσαν σε αδυναμία κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης.

Στο απολογισμό του ομίλου για την περίοδο 2009 – 2011 σημειώνεται ότι τα οχηματοχιλιόμετρα μειώθηκαν το περασμένο έτος σε 143 εκατομμύρια, από 158 εκατομμύρια το 2010 και 168 εκατομμύρια το 2009. Αντίστοιχα, το 2011 μειώθηκαν οι επιβάτες σε 732 εκατομμύρια, από 809 εκατομμύρια το 2010 και 851 εκατομμύρια το 2009. Η κατανομή των οχηματοχιλιομέτρων ήταν 71% για την ΟΣΥ και 29% για τη ΣΤΑΣΥ και η μετακίνηση των επιβατών ήταν 59% και 41%, αντίστοιχα.

Συνολικά, υλοποιήθηκαν 600 προσωρινές και 300 μόνιμες τροποποιήσεις υφιστάμενων γραμμών λεωφορείων και τρόλει, δημιουργήθηκαν νέα δρομολόγια και συγχωνεύθηκαν γραμμές χαμηλής ζήτησης.

Προς εισιτήριο 7 ημέρων

Ο όμιλος θα προχωρήσει σε νέο επανασχεδιασμό των δρομολογίων αμά τη παραδόσει των νέων σταθμών του Μετρό, θα επιταχύνει τον έλεγχο και την εποπτεία του συστήματος εκτύπωσης και διανομής εισιτηρίου και θα επιτύχει μείωση του ελλείμματος και αύξηση των εσόδων.
Παράλληλα, όπως αναφέρεται, προωθείται η δημιουργία ενός εισιτηρίου ισχύος επτά ημερών, που θα επιτρέπει την απεριόριστη χρήση όλων των μέσων, των γραμμών του αεροδρομίου συμπεριλαμβανομένων, ενώ εξετάζεται η διάθεση εισιτηρίων και σε σούπερ μάρκετ, αλλά και μεγάλες αλυσίδες λιανικής. Για την έκδοση του νέου εισιτηρίου εκκρεμεί η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης από τα αρμόδια υπουργεία.

Όπως σημειώνεται, κορυφαίο βήμα για την αύξηση των εσόδων είναι η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου, που θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και την διασφάλιση των σταθερών χρηματοροών στις αστικές συγκοινωνίες.

Επίσης, όπως αναφέρεται, σημαντικός στόχος για την ελκυστικότητα των μέσων μεταφοράς είναι η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την τηλεματική, η βελτιστοποίηση του συστήματος οδικών μεταφορών και η προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, η επέκταση του δικτύου λεωφορειολωρίδων και η διασύνδεση επίγειων και υπόγειων μέσων.

Σύμφωνα με τον απολογισμό, ο ΟΑΣΑ θα εγκαταστήσει σύστημα παρακολούθησης εκπομπών ρύπων και κατανάλωσης υδάτινων και ενεργειακών πόρων, θα προχωρήσει στη δημιουργία συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και θα ξεκινήσει πρόγραμμα ανακύκλωσης και επανάχρησης υλικών.

Στα 9 δισ. ευρώ η προστιθέμενη αξία

Επίσης, αναφέρεται ότι από το σύνολο των δραστηριοτήτων των αστικών συγκοινωνιών δημιουργούνται 40.000 θέσεις εργασίας. Αυτές αναλύονται σε 10.000 άμεσες θέσεις (δηλαδή το προσωπικό του ομίλου), 5.000 έμμεσες θέσεις εργασίας, που συνδέονται με τις εταιρίες του ΟΑΣΑ, ενώ ως συνέπεια αυτών των λειτουργιών δημιουργούνται επιπρόσθετα 25.000 πολλαπλασιαστικές θέσεις εργασίας.

Όπως σημειώνεται, με οικονομικούς όρους οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις από τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών υπολογίζονται σε 2,1 δις. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 1% του ΑΕΠ, ενώ η ετήσια προστιθέμενη αξία από τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών, μέσω των καταλυτικών επιπτώσεων για την οικονομία, υπολογίζεται σε 6-7 δισ. ευρώ, ξεπερνά δηλαδή το 3% του ΑΕΠ της χώρας.

Συνολικά, δε, υπογραμμίζεται, οι αστικές συγκοινωνίες συμβάλουν στην ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα της Ελλάδας με προστιθέμενη αξία που φτάνει για το σύνολο της επικράτειας μεταξύ 8 και 9 δις. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε πλέον του 4% του ΑΕΠ της χώρας.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk