Ενισχύεται η ζήτηση για φυσικό αέριο

Η φθηνότερη τιμή του φυσικού αερίου σε σχέση με το πετρέλαιο και η φιλικότητά του προς το περιβάλλον έχουν ενισχύσει την κατανάλωση του καυσίμου την τελευταία τριετία (2008 – 2011) με τη μέση ετήσια άνοδο να προσεγγίζει το 6%. Για το 2012 εκτιμάται ότι η εγχώρια κατανάλωση θα παρουσιάσει αύξηση 5% – 8%

Η φθηνότερη τιμή του φυσικού αερίου σε σχέση με το πετρέλαιο και η φιλικότητά του προς το περιβάλλον έχουν ενισχύσει την κατανάλωση του καυσίμου την τελευταία τριετία (2008 – 2011) με τη μέση ετήσια άνοδο να προσεγγίζει το 6%. Για το 2012 εκτιμάται ότι η εγχώρια κατανάλωση θα παρουσιάσει αύξηση 5% – 8%.
Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η Στόχασις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου διαμορφώθηκε σε 4.537 εκ. m3 το 2011, με το μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της τριετίας 2008-2011 να διαμορφώνεται σε 5,9%.
Οι εισαγωγές φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) παρουσιάζουν μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 4,3%, την περίοδο 2008-201.
Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση φυσικού αερίου είναι: τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, η βιομηχανική παραγωγή, οι οικιακοί και λοιποί καταναλωτές, οι καιρικές συνθήκες και η αεριοκίνηση.
Σημειώνεται ότι, η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, αυξάνεται σταθερά από το 2009, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα καύσιμα. Το φυσικό αέριο καλύπτει το 30,5% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και το 28,6% της συνολικής ζήτησης, το 2011. Αντίστοιχα, αύξηση (53%) παρατηρήθηκε το 2011/2010, στην κατανάλωση φυσικού αερίου από την ηλεκτροπαραγωγή, λόγω των εννέα νέων σταθμών παραγωγής, ενώ η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 33%, το αντίστοιχο διάστημα.
Σύμφωνα με το συντάκτη της μελέτης κ. Σπύρο Γιαννέλο (Ενεργειακό Μηχανικό ΕΜΠ), δεν υφίσταται ανταγωνισμός στην προμήθεια φυσικού αερίου προς πελάτες με κατανάλωση μικρότερη των 100.000 MWh ΑΘΔ, διότι οι τρείς Εταιρίες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας) έχουν αποκλειστικό δικαίωμα προμήθειας. Στους λοιπούς καταναλωτές, με εξαίρεση συγκεκριμένους ηλεκτροπαραγωγούς, η ΔΕΠΑ κατέχει το μονοπώλιο στην προμήθεια φυσικού αερίου.
Σύμφωνα με τη μελέτη, δυνατά σημεία του κλάδου είναι το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι εναρμονισμένο με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, η φιλικότητά του προς το περιβάλλον, η αδιάκοπη τροφοδοσία των πελατών και η χαμηλότερη τιμή για τους χρήστες των ΕΠΑ Αντίστοιχα, οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη του κλάδου συνίστανται στις επενδύσεις στο ΕΣΦΑ (νέες ΕΠΑ, επέκταση υπαρχόντων δικτύων, νέοι σταθμοί ΥΦΑ), στη δυνατότητα ανάδειξης της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο της Ευρώπης (κατασκευή διεθνών αγωγών φυσικού αερίου), στην έναρξη ερευνών για ανεύρεση πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου εντός της ελληνικής επικράτειας και στις επενδύσεις ανάπτυξης εφαρμογών φυσικού αερίου (μηχανές πλοίων, κινητήρες οχημάτων, σταθμοί Η/Ε).
Όσον αφορά στη διεθνή αγορά, το φυσικό αέριο καλύπτει περίπου το 21% της παγκόσμιας ζήτησης σε πρωτογενή ενέργεια, με το μεγαλύτερο ποσοστό να χρησιμοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή. Εκτιμάται ότι, μέχρι το 2040, το φυσικό αέριο θα καλύπτει το 27% της παγκόσμιας ζήτησης σε πρωτογενή ενέργεια και το 30% της ηλεκτροπαραγωγής.
Η Ρωσία είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου παγκοσμίως, ενώ τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που διαθέτει συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων.
Οι 12 μεγαλύτερες εταιρείες με δραστηριότητα στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο αποτελούν και τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας παγκοσμίως.
Οπως αναφέρει ο κ. Βασίλης Ρεγκούζας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Στόχασις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, η αύξηση της χρήσης του φυσικού αερίου, ως εναλλακτική επιλογή καυσίμου στη χώρα μας, λόγω του συνδυασμού της υψηλής θερμογόνου δύναμης, της αποδοτικής του καύσης και της χαμηλής του τιμής έναντι του ανταγωνισμού, αναμένεται να δημιουργήσει τα επόμενα έτη νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας, συμβάλλοντας παράλληλα σε ένα καθαρότερο αστικό περιβάλλον, καθώς επίσης και στην αειφόρο ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του «νέου τοπίου», στην αγορά του φυσικού αερίου αναμένεται να έχουν και οι σχεδιαζόμενες αποκρατικοποιήσεις, με την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών.
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk