Από κόσκινο όλες οι δηλώσεις

Σαρωτικές διασταυρώσεις στις φορολογικές δηλώσεις 8.500.000 ιδιοκτητών ακινήτων, μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών, ελεύθερων επαγγελματιών, εμπόρων και βιοτεχνών θα πραγματοποιήσει ως το τέλος του έτους το υπουργείο Οικονομικών με τη συνδρομή του ηλεκτρονικού συστήματος Taxis, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και να εισπραχθούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που λείπουν από τα κρατικά ταμεία.

Σαρωτικές διασταυρώσεις στις φορολογικές δηλώσεις 8.500.000 ιδιοκτητών ακινήτων, μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών, ελεύθερων επαγγελματιών, εμπόρων και βιοτεχνών θα πραγματοποιήσει ως το τέλος του έτους το υπουργείο Οικονομικών με τη συνδρομή του ηλεκτρονικού συστήματος Taxis, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και να εισπραχθούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που λείπουν από τα κρατικά ταμεία.
«Το Βήμα της Κυριακής» παρουσιάζει το σχέδιο δράσης που έχει ετοιμάσει το υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το οποίο θα ελεγχθούν για την ακρίβειά τους τόσο οι κωδικοί που έχουν συμπληρωθεί από 8.500.000 φορολογουμένους όσο και οι περιπτώσεις πολιτών που δεν έχουν υποβάλει καθόλου φορολογική δήλωση.
Στην πραγματοποίηση εκτεταμένων διασταυρώσεων είχαν αναφερθεί πρόσφατα ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Μαυραγάνης και ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων κ. Χάρης Θεοχάρης επισημαίνοντας την ανάγκη να εντοπιστούν και να πληρώσουν με τη συνδρομή της τεχνολογίας όσοι συστηματικά φοροδιαφεύγουν.
Το σχέδιο δράσης προβλέπει τον εντοπισμό ιδιοκτητών περιουσιακών στοιχείων (που αποτελούν τεκμήριο διαβίωσης) οι οποίοι δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2012 ενώ είχαν υποχρέωση, καθώς και τον εντοπισμό μισθωτών, συνταξιούχων και επιτηδευματιών που δεν υπέβαλαν εφέτος φορολογική δήλωση ενώ ήταν υποχρεωμένοι.

Μισθωτοί
Στο στόχαστρο των φορολογικών διασταυρώσεων θα βρεθούν και 3.000.000 πολίτες που απέκτησαν το 2011 εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και είτε δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση είτε απέκρυψαν μέρος ή το σύνολο του εισοδήματός τους.
Η διαδικασία εντοπισμού των παραπάνω φορολογουμένων είναι η εξής: Θα εντοπιστούν και θα αθροιστούν οι αμοιβές από μισθωτές υπηρεσίες που απέκτησαν οι φορολογούμενοι όπως αυτές προκύπτουν από τις υποβληθείσες οριστικές δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (έντυπο Ε7) οικονομικού έτους 2012 που υποβάλλουν οι εργοδότες.
Κατά το στάδιο αυτό θα αντλούνται αθροιστικά για κάθε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου μισθωτού οι καθαρές αποδοχές του, οι παρακρατηθέντες και αναλογούντες φόροι που υπέβαλαν στο έντυπο Ε7.
Παράλληλα θα ζητηθούν και στοιχεία από το ΙΚΑ σε σχέση με τις αποδοχές που εισέπραξαν οι μισθωτοί ή οι εργάτες κατά το 2011 και οι οποίες περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες ΑΠΔ των εργοδοτών τους στο ΙΚΑ. Τα στοιχεία θα περιέχουν τον ΑΦΜ του δικαιούχου, το ποσό των ακαθάριστων αποδοχών, το ποσό των κρατήσεων και τις καθαρές αποδοχές.
Σε πρώτη φάση θα ελεγχθούν αυτοί που δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος το 2012, ενώ βάσει των οριστικών δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών εισέπραξαν αμοιβές και είναι υπόχρεοι στην υποβολή δήλωσης, και στη συνέχεια θα ελεγχθούν και θα εντοπιστούν όσοι προκύψουν από τα στοιχεία που θα δώσει το ΙΚΑ.
Συνταξιούχοι
Στο φοροελεγκτικό στόχαστρο θα βρεθούν και 2.400.000 συνταξιούχοι που είτε δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση είτε ανέφεραν μικρότερα ποσά.
Το υπουργείο Οικονομικών θα ζητήσει στοιχεία από τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία σε σχέση με τις συντάξεις (κύριες, επικουρικές, μερίσματα κτλ.) που χορήγησαν στους δικαιούχους τους κατά το έτος 2011. Στα στοιχεία περιλαμβάνονται ο ΑΦΜ του δικαιούχου, το ποσό της κύριας σύνταξης, το ποσό της επικουρικής σύνταξης, καθώς και ο παρακρατηθείς και ο αναλογών φόρος που αντιστοιχεί στα παραπάνω ποσά. Παράλληλα, θα αντληθούν δεδομένα από παλαιότερες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Οπως αναφέρουν στο υπουργείο Οικονομικών, οι πληροφορίες που θα λάβουν από τρίτους θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές και για τον εντοπισμό των ανακριβών δηλώσεων, καθώς θα υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για διασταυρωτικούς ελέγχους των εισοδημάτων από συντάξεις που δηλώθηκαν από τους υπόχρεους με τα αντίστοιχα ποσά που κατέβαλαν τα Ταμεία.

Ιδιοκτήτες αυτοκινήτων
Από το πληροφοριακό σύστημα οχημάτων θα καταγραφούν τα στοιχεία όλων των κατόχων οχημάτων και συγκεκριμένα ο αριθμός των ΙΧ αυτοκινήτων που έχουν συνολικά στην κατοχή τους, αν βρίσκονταν σε κίνηση το 2011 τουλάχιστον για έναν μήνα, και ο ΑΦΜ του κατόχου τους.
Μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή των στοιχείων των ιδιοκτητών των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα) θα προχωρήσει η επόμενη φάση της διασταύρωσης για το αν έχουν υποβάλει για το οικονομικό έτος 2012 φορολογική δήλωση.
Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις του 2010 και του 2011, όπως για παράδειγμα το συνολικό ποσό από ακίνητα το οποίο προκύπτει από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων των δύο προηγούμενων ετών.

Ελεγχος στα ακίνητα
Το υπουργείο Οικονομικών θα εντοπίσει φορολογούμενους ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων που εμπίπτουν στα τεκμήρια ή πιθανόν η ιδιοκτησία να αποτελεί πηγή εισοδήματος και δεν υπέβαλαν εφέτος φορολογική δήλωση.
Ο εντοπισμός τους θα γίνει με την εξής διαδικασία: Θα γίνει συλλογή δεδομένων από το Περιουσιολόγιο – ΕΤΑΚ για πολίτες που έχουν στην κατοχή τους κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία διαμερίσματα, μονοκατοικίες, επαγγελματικές στέγες, γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια κτλ.
Στη συνέχεια θα γίνει έλεγχος και θα προστεθούν στους παραπάνω εκείνοι που σύμφωνα με το ΑΦΜ τους έχουν δηλωθεί ως εκμισθωτές στις φορολογικές δηλώσεις άλλων πολιτών, με εξαίρεση εκείνους που φιλοξενούν αφιλοκερδώς συγγενείς ή φίλους τους.

Ειδικό αρχείο για επιτηδευματίες
Για να εντοπιστούν επαγγελματίες και επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν

Το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε ειδικές διασταυρώσεις ώστε να εντοπίσει ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες ειδικού καθεστώτος και όσους εισέπραξαν επιχειρηματική αμοιβή που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις.
Στις επιχειρήσεις περιλαμβάνονται όλοι όσοι μέσα στο 2011 εμφανίζονται στα μητρώα του Taxis να έχουν «ενεργή» επιχείρηση για τουλάχιστον έναν μήνα, είτε πρόκειται για ατομική επιχείρηση είτε για ελεύθερο επαγγελματία ή αγρότη ειδικού καθεστώτος.
Για τον εντοπισμό των υπόχρεων σε δήλωση λόγω είσπραξης επιχειρηματικής αμοιβής θα δημιουργηθεί ειδικό αρχείο όπου θα περιληφθούν όλοι όσοι από την επεξεργασία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων εταιρειών κτλ. (έντυπο Ε5) εμφανίζονται να έχουν εισπράξει εισόδημα από επιχειρηματική αμοιβή.
Μεταξύ των στοιχείων που θα διασταυρωθούν είναι ο ΑΦΜ του υπόχρεου, της εταιρείας απ’ όπου ο υπόχρεος έλαβε επιχειρηματική αμοιβή, καθώς και το ποσό της αμοιβής που έλαβε από κάθε προσωπική εταιρεία.
Οι διασταυρώσεις του υπουργείου Οικονομικών δεν θα περιοριστούν μόνο στα στοιχεία που αφορούν τη φορολογική δήλωση του 2012, καθώς θα αντλήσουν δεδομένα από την εκκαθάριση φόρου εισοδήματος παρελθόντων ετών προκειμένου να αξιολογηθούν οι υποθέσεις και να σχεδιαστούν επιπλέον δράσεις – τρόποι συμμόρφωσης των παραπάνω φορολογουμένων.
Σημαντική πηγή πληροφόρησης για περιπτώσεις ανακρίβειας στις υποβληθείσες δηλώσεις των επιτηδευματιών θα είναι και οριστικές δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων εμπόρων και ελεύθερων επαγγελματιών. Με δεδομένο ότι η υποβολή των σχετικών δηλώσεων είναι πλέον υποχρεωτική μέσω Διαδικτύου, θα είναι εφικτή η διασταύρωση στοιχείων που θα δηλωθούν στις παραπάνω οριστικές δηλώσεις με τα αντίστοιχα εισοδήματα που θα δηλωθούν από τους επιτηδευματίες.
Λίστα με τους παραβάτες
  • Οι φορολογούμενοι που θα διαπιστωθεί ότι δεν έχουν δηλώσει τα πραγματικά τους εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία στη φορολογική δήλωση του 2012 θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων SMS, όπου είναι εφικτό, ή τηλεφωνικών κλήσεων για την αποστολή των υποθέσεων για έλεγχο.
  • Σε όσους δεν ανταποκριθούν στις προσκλήσεις της Eφορίας θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις για να ελεγχθούν από τα αρμόδια ελεγκτικά κέντρα.
  • Οσοι εντοπίζονται να έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις θα καταγράφονται και περιλαμβάνονται σε ειδική λίστα που θα εμπλουτίζεται μελλοντικά και με άλλα στοιχεία του φορολογουμένου, ο οποίος ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει με επανέλεγχο.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
  • Πάσχα στο χωριό; Κατά την τακτική ενημέρωση για την πανδημία, η κυρία Κοτανίδου εξέφρασε την ελπίδα ότι φέτος το Πάσχα ίσως να... ΒΗΜΑτοδότης |
Σίβυλλα
  • Ταπεινά τσιπς αντί για χαβιάρι… Οι προμήθειες στη βίλα καταστράφηκαν από τις διακοπές ρεύματος και η snob, κακομαθημένη οικοδέσποινα αναγκάστηκε, για να χορτάσει την...
Helios Kiosk