Ομιλος Μυτιληναίου: προς διατήρηση των περσινών ρεκόρ και φέτος

Οριακή αύξηση της τάξεως του 0,5% στα 714,44 εκατ. ευρώ σημείωσε στο πρώτο εξάμηνο του έτους ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Μυτιληναίου, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσδματα που ανακοίνωσε την Τετάρτη. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €80 εκατ., από €107 εκατ. το 2011. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €8,5 εκατ., έναντι €30,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Οριακή αύξηση της τάξεως του 0,5% στα 714,44 εκατ. ευρώ σημείωσε στο πρώτο εξάμηνο του έτους ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Μυτιληναίου, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσδματα που ανακοίνωσε την Τετάρτη.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €80 εκατ., από €107 εκατ. το 2011. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €8,5 εκατ., έναντι €30,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Ο τομέας των έργων EPC παρουσίασε την προεξοφληθείσα και αναμενόμενη κάμψη στον κύκλο εργασιών σε σχέση με τη χρήση του 2011, που συνοδεύθηκε από εκπληκτικές αλλά ασφαλώς μη διατηρήσιμες επιδόσεις, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες στην Ελλάδα αλλά και τις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται η ΜΕΤΚΑ.

Η δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε από ύφεση που οδήγησε σε ακύρωση ή αναβολή των όποιων επενδύσεων σχεδιάζονταν σε έργα ενδιαφέροντος της ΜΕΤΚΑ, ενώ τα υπό εκτέλεση έργα κυρίως της ΔΕΗ έχουν εξελιχθεί σε επιζήμια δραστηριότητα για την εταιρεία, λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση και χρηματοδότηση, χωρίς ευθύνη της ΜΕΤΚΑ.

Η δραστηριότητα στο εξωτερικό προχώρησε καλύτερα του αναμενομένου, αντισταθμίζοντας τις ζημίες από τα έργα της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ στο πρώτο εξάμηνο ανήλθε στα €298,7 εκατ., έναντι €477,8 εκατ. το 2011.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €50,7 εκατ., από €72,3 εκατ. πέρυσι, ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (17%). Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, αυτά ανήλθαν σε €40,1 εκατ. έναντι €49,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων του Ομίλου, αποτελεί τον τομέα που αντιμετωπίζει τις ισχυρότερες προκλήσεις το 2012. Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου το 50% των εταιρειών του κλάδου εμφανίζουν αρνητικές χρηματικές ροές (negative cash cost and cash flows).

Σε αυτό το πλαίσιο της διεθνούς αρνητικής συγκυρίας, ο Τομέας Μεταλλουργίας του Ομίλου σημείωσε μείωση του κύκλου εργασιών που διαμορφώθηκε στα €232,6 εκατ., από €260,8 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.

Σε ένα τέτοιο παγκόσμιο περιβάλλον, ο Όμιλος στον κλάδο Μεταλλουργίας & Μεταλλείων έχει σε πλήρη εξέλιξη πρόγραμμα δραστικού περιορισμού του κόστους ύψους 145 εκατ. δολαρίων ετησίως, για να εξασφαλίσει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του σημαντικού αυτού κλάδου της οικονομίας.

«Σε αυτή την προσπάθεια», τονίζεται στην ανακοίνωσ, «βρίσκει απέναντί την Ελληνική γραφειοκρατία, η οποία κρατάει ακόμα εκτός Εμπορικής λειτουργίας το εργοστάσιο Συμπαραγωγής (επένδυση €200 εκατ. που ολοκληρώθηκε προ 4ετίας) με αποτέλεσμα η μονάδα αυτή να παράξει για τον Όμιλο ζημίες €11,5 εκατ. μόνο το Α’ εξάμηνο του 2012».

Ο Τομέας Ενέργειας, έχοντας πλέον σε πλήρη λειτουργία 2 από τα καλύτερα θερμικά εργοστάσια της Ευρώπης, αλλά και αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, ενίσχυσε σημαντικά τα μεγέθη του Ομίλου στο Α’ Εξάμηνο του 2012.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Τομέα ανήλθε σε €198,5 εκατ., από €34,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και αντιστοιχεί στο 28% του συνολικού κύκλου εργασιών του Ομίλου. Σημειώνεται ότι από το δεύτερο τρίμηνο καταγράφεται για πρώτη φορά συνεισφορά από τη μονάδα ισχύος της KORINTHOS POWER, που ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία τον περασμένο Απρίλιο.

Άλλες σημαντικές εξελίξεις του πρώτου εξαμήνου:

– Η υπογραφή της νέας τριετούς Συμφωνίας Συνδιαχείρισης για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ, εξασφαλίζει την ομαλή τροφοδοσία των τριών θερμικών μονάδων παραγωγής ενέργειας του Ομίλου, και προσφέρει ευελιξία για την πραγματοποίηση εισαγωγών, σταθμίζοντας συνεχώς τις συνθήκες στην αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ – LNG). Παράλληλα, ο Όμιλος με τη λειτουργία και των τριών θερμικών μονάδων συνεχίζει σταθερά να αυξάνει το μερίδιό του στην εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

– Η μεγάλη πτώση των τιμών στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME).

– Η εντεινόμενη άνοδος του δολαρίου έναντι του ευρώ.

– Οι υψηλότερες τιμές των πρώτων υλών (κυρίως το φυσικό αέριο), οι οποίες από τα μέσα του έτους αποκλιμακώνονται σημαντικά.

– Η συνεχιζόμενη υπερφορολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας (Ειδικοί φόροι, τέλη κ.λπ.)

– Συνεχείς ανοδικές πιέσεις στα επιτόκια δανεισμού λόγω της ελληνικής κρίσης.

– Μεγάλη δυσκολία στην ανεύρεση εγγυητικών επιστολών αποδεκτών τραπεζικών ιδρυμάτων για συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος, ακριβώς λόγω του διαφοροποιημένου χαρακτήρα και του εξαγωγικού προσανατολισμού των δραστηριοτήτων του, καθώς και της σημαντικής ρευστότητας που διαθέτει (€178 εκατ. στις 30/6/12) ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προκλήσεις.

Για το υπόλοιπο της φετινής χρονιάς, οι σημαντικές μειώσεις στις τιμές των πρώτων υλών, η έναρξη κατασκευής νέων έργων EPC, η περαιτέρω υλοποίηση του προγράμματος «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», η αυξημένη ρευστότητα και η συνεισφορά πλέον για όλο το Β’ εξάμηνο των μονάδων παραγωγής ενέργειας, επιτρέπουν στη διοίκηση να διατηρήσει την πρόβλεψη της Γενικής Συνέλευσης του Μαΐου 2012 ότι «θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρήσει ο Όμιλος τα αποτελέσματα (κύκλο εργασιών, EBITDA, καθαρά κέρδη) του 2011, που ήταν και έτος ρεκόρ στην ιστορία του Ομίλου».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk