Παγκόσμια «πρωτιά» στη φορολόγηση των κινητών

Την υψηλότερη θέση στον πλανήτη καταλαμβάνει η Ελλάδα στην φορολόγηση των συνδρομητών της κινητής τηλεφωνίας, με αποτέλεσμα η υπερφορολόγηση να πλήττει, τελικά, τα δημόσια έσοδα. Αυτό δείχνει έρευνα που εκπόνησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και η ICAP, για λογαριασμό της Ένωσης Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), η οποία προτείνει τη μείωση των φόρων τόσο για την ανάκαμψη της οικονομίας όσο και για την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων.

Την υψηλότερη θέση στον πλανήτη καταλαμβάνει η Ελλάδα στην φορολόγηση των συνδρομητών της κινητής τηλεφωνίας, με αποτέλεσμα η υπερφορολόγηση να πλήττει, τελικά, τα δημόσια έσοδα. Αυτό δείχνει έρευνα που εκπόνησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και η ICAP, για λογαριασμό της Ένωσης Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), η οποία προτείνει τη μείωση των φόρων τόσο για την ανάκαμψη της οικονομίας όσο και για την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων.

Όπως σημειώνεται, η φορολογία της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς σε απόλυτα μεγέθη, η Ελλάδα επιβάλλει στους καταναλωτές τις μεγαλύτερες αθροιστικές επιβαρύνσεις, οι οποίες κυμαίνονται από 37% έως και 48%, όταν σε καμία χώρα της Ε. Ε. οι συνολικές χρεώσεις δεν ξεπερνούν το 25%.

Έτσι, σύμφωνα με τη μελέτη, το αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι η σταθερή μείωση των δημοσίων εσόδων από την κινητή τηλεφωνία την τελευταία τριετία. «Αναλυτικά, τα δημόσια έσοδα μειώθηκαν το 2011 κατά 12,6%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε €232 εκ., το 2010 κατά 3,2% (€62 εκ.) και το 2009 κατά 1,1% (€52 εκ). Σύμφωνα με εκτιμήσεις της μελέτης, το 2012 τα δημόσια έσοδα αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω, κατά 13,4%» σημειώνεται στην έρευνα.

Επίσης, εντοπίζει ότι «ένας συνδρομητής συμβολαίου με μηνιαία χρήση υπηρεσιών αξίας 120€ πληρώνει συνολικά φόρο πάνω από 45% στην τιμή προ φόρων, ενώ η φορολογία στα καρτοκινητά ξεπερνά το 37% ανεξάρτητα από το ύψος χρήσης», υπογραμμίζει ότι «καμία αντίστοιχη υπηρεσία δεν αντιμετωπίζεται φορολογικά με παρόμοιο τρόπο» γεγονός που θα μπορούσε να θέσει έως και «θέμα στρέβλωσης του ανταγωνισμού σε συναφείς αγορές», όπως η σταθερή τηλεφωνία.

Μείωση φόρων

Η μελέτη προτείνει τον περιορισμό της φορολογίας της κινητής, καθώς, όπως σημειώνεται, θα ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα και θα ανακάμψει η οικονομία. Έτσι, προτείνεται:

– Η εξαίρεση από το ειδικό τέλος των συνδέσεων που προσφέρουν και όγκο δεδομένων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο τουλάχιστον 50Mb, καθώς θα οδηγήσει σε αύξηση των δημοσίων εσόδων από €141 εκ. το 2011, σε €224 εκ. το 2013,

– Η μείωση του ΦΠΑ από 23% σε 20%, αφού θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των δημόσιων εσόδων κατά €4 εκ., λόγω των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων στην οικονομία,

– Η μείωση του ειδικού τέλους κατά 10%, διότι θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των δημόσιων εσόδων κατά €0,8 εκ, αφού το βέλτιστο επίπεδο του ειδικού τέλους για τα δημόσια έσοδα ανέρχεται σε 50% χαμηλότερα από ό,τι σήμερα, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 29 εκατ. ευρώ,

– Η κατάργηση της επιβολής ΦΠΑ πάνω στο ειδικό τέλος, καθώς θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των δημόσιων εσόδων κατά €0,4 εκ, ενώ συνυπολογίζοντας τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην υπόλοιπη οικονομία, η αύξηση ξεπερνά τα 17 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι συνεχείς αυξήσεις έμμεσων φόρων στην κινητή επιβαρύνουν το μέσο λογαριασμό τουλάχιστον κατά 37%, ενώ μερίδιο 50% της συμμετοχής του κλάδου της κινητής στο ΑΕΠ απορροφάται από το δημόσιο. Μάλιστα, αθροιστικά οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές των τριών εταιριών της κινητής, η υπόλοιπη αλυσίδα αξίας του κλάδου και το κόστος χορήγησης των αδειών χρήσης του φάσματος έφτασαν το 2011 τα 2 δισ. ευρώ.

Λόγω της υπερφορολόγησης, η μελέτη προβλέπει ότι το 2012 τα δημόσια έσοδα εκτιμάται ότι θα μειωθούν περαιτέρω κατά 13,4%. Ειδικότερα, τα έσοδα του κλάδου εκτιμώνται σε 2,5 δισ. ευρώ από 2,7 δισ. ευρώ το 2011, ενώ τα δημόσια έσοδα θα μειωθούν στα 1,3 δισ. ευρώ, από 1,6 δισ. ευρώ.

Η έρευνα επισημαίνει ότι εάν το ειδικό τέλος μειωθεί κατά 10%, τα συνολικά δημόσια έσοδα μεγιστοποιούνται, αφού η μείωση των σχετικών εσόδων κατά 25 εκατ. ευρώ, θα αντισταθμιστεί από φόρους 16 εκατ. ευρώ, ΦΠΑ 6 εκατ. ευρώ και εισφορές 0,3 εκατ. ευρώ, αθροιστικά, δηλαδή, θα υπάρχει και αύξηση 0,8 εκατ. ευρώ.

Η μελέτη εκτιμά ότι η μείωση του ειδικού τέλους κατά 50% θα οδηγούσε σε αύξηση των δημοσίων εσόδων κατά 29,1 εκατ. ευρώ, αφού η απώλεια 133 εκατ. ευρώ, θα αντιμετωπιζόταν με ισοδύναμα, όπως φόροι 78 εκατ. ευρώ, ΦΠΑ 29 εκατ. ευρώ, εισφορές 17 εκατ. ευρώ και λοιπά έσοδα από πολλαπλασιαστικά φαινόμενα ύψους 38 εκατ. ευρώ.

Προώθηση κινητής ευρυζωνικότητας

Ένα άλλο ενδιαφέρον συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι τυχόν εξαίρεση του ειδικού τέλους από συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, που προσφέρουν και όγκο δεδομένων τουλάχιστον 50ΜΒ θα οδηγούσε σε αύξηση της διείσδυσης της κινητής ευρυζωνικότητας, οι συνδέσεις της οποίας σήμερα αφορούν περίπου 1,1 εκατ. συνδρομητές.

Ειδικότερα, εκτιμάται ότι δίχως αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος η διείσδυση της κινητής ευρυζωνικότητας θα αυξηθεί το 2013 από 16,8% αντί 10,5% το 2011. Αντίθετα, με εξαίρεση του ειδικού τέλους θα επιτευχθεί ο διπλασιασμός της, ενώ θα οδηγήσει σε εντυπωσιακή αύξηση των δημοσίων εσόδων κατά 168 εκατ. ευρώ, λόγω της μεγαλύτερης επιτάχυνσης και διάχυσης των πολλαπλασιαστικών φαινομένων.

Σύμφωνα με την ΕΕΚΤ, «ο κλάδος των Κινητών Επικοινωνιών αποτελεί πρότυπο φορολογικής συνέπειας και είναι ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της Ελληνικής Οικονομίας, συνεισφέροντας, μόνο για το 2011, €1.612 εκ. σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές». «Ειδικά για το 2011, στα παραπάνω ποσά θα πρέπει να προστεθεί και το κόστος χορήγησης των αδειών χρήσης του φάσματος, ύψους €380 εκ» σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk