Βωβός: Το «πάγωμα» της διπλής ανάπλασης έφερε 244 απολύσεις

Σε απολύσεις 244 εργαζομένων ώστε να μειωθεί το εργατικό κόστος και σε εκχώρηση συμβάσεων leasing για να περιορίσει τα δάνειά της προχώρησε η εταιρεία Μπάμπης Βωβός, καθώς η καθυστέρηση της δημιουργίας εμπορικού κέντρου στον Βοτανικό στο πλαίσιο της «Διπλής Ανάπλασης» έχει φέρει την άλλοτε κραταιά εταιρεία στην ανάπτυξη ακινήτων στα όριά της.

Σε απολύσεις 244 εργαζομένων ώστε να μειωθεί το εργατικό κόστος και σε εκχώρηση συμβάσεων leasing για να περιορίσει τα δάνειά της προχώρησε η εταιρεία Μπάμπης Βωβός, καθώς η καθυστέρηση της δημιουργίας εμπορικού κέντρου στον Βοτανικό στο πλαίσιο της «Διπλής Ανάπλασης» έχει φέρει την άλλοτε κραταιά εταιρεία στην ανάπτυξη ακινήτων στα όριά της. Η εταιρεία καλεί τη νέα κυβέρνηση στο όνομα της επανεκκίνησης της οικονομίας να ξεμπλοκάρει το έργο της Διπλής Ανάπλασης και να προχωρήσει η κατασκευή του Εμπορικού Κέντρου στο Βοτανικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:
Η Μπάμπης Βωβός υπέγραψε με εταιρείες του ομίλου της «Alpha Bank», συμβάσεις εκχωρήσεως των συμβάσεων leasing που είχαν υπογραφεί με την «Alpha Leasing», για τα ακίνητα επί Λ. Κηφισίας αρ. 95-97 και Λ. Κηφισίας αρ. 24 στο Μαρούσι και επί της οδού Τζαβέλλα 1-3 στο Χαλάνδρι. Με τον τρόπο αυτό, επετεύχθη σημαντική μείωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες.
Εχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα της μείωσης του προσωπικού της εταιρείας, με σκοπό την αντίστοιχη μείωση του μηνιαίου εργοδοτικού κόστους. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η αποχώρηση 224 εργαζομένων (μισθωτών και ημερομισθίων), με συνολικό κόστος περίπου 5.500.000 ευρώ το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τις Τράπεζες «Alpha Bank» και «Πειραιώς». Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Καθ΄ όσον αφορά τις εξελίξεις στο έργο του Βοτανικού, μετά την ψήφιση του ν. 3983/17.6.2011(ΦΕΚ 144Α΄), στο άρθρο 23 του οποίου περιλαμβάνεται η ρύθμιση για τη «Διπλή Ανάπλαση», η οποία προβλέπει για το Ο.Τ. 45α, ιδιοκτησίας της εταιρείας, κατασκευή εμπορικού κέντρου με σ.δ. 1,2 και λοιπούς όρους δομήσεως, καθώς επίσης και ότι με Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί, θα εγκριθεί το Πρόγραμμα Διπλής Ανάπλασης και θα καθορισθούν οι ειδικότεροι όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή του, ακολούθησαν τα εξής:

– Στις 22 Δεκεμβρίου 2011 το πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, όπου και εγκρίθηκε.

– Στις 17 Φεβρουαρίου 2012 υπεβλήθη από το Δήμο στον Οργανισμό Αθήνας (ΟΡΣΑ) η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη Διπλή Ανάπλαση.

– Στις 26 Απριλίου 2012 το πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης συζητήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ) του ΟΡΣΑ, όπου και εγκρίθηκε.

– Στις 3 Μαΐου 2012 η απόφαση της ΕΕ του ΟΡΣΑ απεστάλη στους αποδέκτες (Δήμο Αθηναίων, ΥΠΕΚΑ, ΕΥΠΕ, Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού, ΠΑΟ και ΜΒ-ΔΤ ΑΕ).

– Στις 18 Μαΐου 2012 η ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος) διεβίβασε τη ΣΜΠΕ στο Δήμο Αθηναίων, για τις δικές του ενέργειες.

– Στις 19 Μαΐου 2012 ο Δήμος Αθηναίων ανάρτησε τη ΣΜΠΕ στο διαδίκτυο για δημόσια διαβούλευση 30 ημερών, για την οποία καταχωρήθηκαν δύο σχετικές δημοσιεύσεις σε Ημερήσιο Τύπο, στις 19 και 20 Μαΐου.

– Στις 22 Μαΐου 2012 η ΕΥΠΕ διεβίβασε τη ΣΜΠΕ στους υπόλοιπους αποδέκτες (Περιφέρεια Αττικής, Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού και ΥΠΕΚΑ) και τους έθεσε προθεσμία 30 ημερών από της δημοσιεύσεως (19.05.12), ήτοι μέχρι τις 18.06.12 για την υποβολή τυχόν παρατηρήσεών τους. Τυχόν μη υποβληθησομένη απάντηση προς την ΕΥΠΕ εντός της άνω προθεσμίας, δεν λαμβάνεται υπόψη.

– Στις 3 Ιουλίου 2012 το πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, όπου και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

– Στις 18 Ιουλίου 2012 η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) διαβίβασε τη ΣΜΠΕ με τις παρατηρήσεις των υπολοίπων αποδεκτών στον ΟΡΣΑ προς τελική έγκριση.
Αμέσως μετά ο ΟΡΣΑ θα διαβιβάσει τη ΣΜΠΕ μαζί με το Προσχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος στο ΥΠΕΚΑ, το οποίο θα το αποστείλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς γνωμοδότηση.
Τέλος, καθ΄ όσον αφορά τη δημοσίευση των οφειλομένων οικονομικών καταστάσεων, της ετήσιας έκθεσης για τη χρήση 2011 & των αποτελεσμάτων Α τριμήνου 2012, η προθεσμία υποβολής των οποίων έληξε την 31.03.2012 και την 31.05.2012 αντίστοιχα, η διοίκηση ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η αρμόδια διεύθυνση της εταιρίας έχει ήδη ξεκινήσει τη διαμόρφωσή τους αλλά, λόγω της προαναφερόμενης μείωσης του προσωπικού καθώς και του όγκου εργασίας που απαιτείται, η πρώτη θα δημοσιοποιηθεί το αργότερο μέχρι 20.08.2012 και η δεύτερη το αργότερο μέχρι14.09.2012.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Αρης Βωβός δήλωσε:
«Σε αυτή την οικονομικά και κοινωνικά δεινή περίοδο, με ένα μέχρι πρότινος ασταθές πολιτικό κλίμα και με την εταιρία μας εγκλωβισμένη στο εγχείρημα της «Διπλής Ανάπλασης» – το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στο νομό Αττικής – να αντιμετωπίζει τη χειρότερη κρίση από την ίδρυσή της το έτος 1974 και την εισαγωγή της στο ΧΑΑ το 2001, η «ΜΒ – ΔΤ ΑΕ» (διοίκηση και εργαζόμενοι), σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και βιωσιμότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και για τη γρηγορότερη επανέναρξη των εργασιών του εμπορικού κέντρου συμφερόντων της στην περιοχή του Βοτανικού.
Μου δίνεται η ευκαιρία μέσω του παρόντος δελτίου τύπου να καλέσω τους αρμόδιους Υπουργούς της νεοεκλεγείσας Κυβέρνησης να δώσουν προτεραιότητα στην επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω της ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας ως μοχλό κατά προτεραιότητα εν εξελίξει και εν δυνάμει επενδύσεις ελληνικών εταιριών στην Ελλάδα και τους φορείς της πολιτείας να επισπεύσουν την εφαρμογή νόμων, μέτρων και διαδικασιών που θα επιτρέψουν σε αυτές της εταιρίες να αναγεννηθούν και να απορροφήσουν χιλιάδες άνεργους συμπολίτες μας σε εγχειρήματα με βέβαιο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα, όπως είναι αυτό της «Διπλής Ανάπλασης Βοτανικού – Λ. Αλεξάνδρας».
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk