Νομικές δυσκολίες και ανεπάρκειες και προβλήματα με τον χωροταξικό σχεδιασμό καθυστερούν την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.

Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία προσπαθεί να «καθαρίσει» περίπου 100 κρατικά ακίνητα φιλέτα τα οποία θα μπορούσε να αξιοποιήσει στο προσεχές διάστημα.

Αν και η κυβέρνηση έχει αναλάβει τη δέσμευση να διορθώσει τις νομικές και τεχνικές ανεπάρκειες, να επισπεύσει τον χωροταξικό σχεδιασμό και θα εκδώσει τις άδειες που απαιτούνται για τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, όλες οι διαδικασίες αυτές γίνονται με αργούς ρυθμούς.

Έτσι, ελάχιστος αριθμός από τα ακίνητα που έχουν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου θεωρούνται ώριμα προς αξιοποίηση.

Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα σύστασης εμπράγματου δικαιώματος σε γη που ανήκει σε άλλον, ήτοι ο λεγόμενος θεσμός «επιφανείας». Ο θεσμός της «επιφανείας» που ήταν μέρος του Ελληνικού Δικαίου μέχρι το 1946, οπότε καταργήθηκε, θα διευκολύνει τις τιτλοποιήσεις εσόδων από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.

Ο νόμος για την επανεισαγωγή του θεσμού της «επιφανείας» προβλέπει μεταξύ άλλων ότι εταιρείες χαρτοφυλακίου ακινήτων (sovereign real estate funds) του Δημοσίου μπορούν να τιτλοποιούν μελλοντικά έσοδα από «εδαφονόμια». Το «εδαφονόμιο» είναι το αντάλλαγμα που θα πληρώνουν οι ιδιώτες στο Δημόσιο για την απόκτηση – μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων – της πλήρους κυριότητας των κτισμάτων που θα οικοδομούνται ή έχουν ήδη οικοδομηθεί στις δημόσιες εκτάσεις.

Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο θεσμός και για να γίνουν οι τιτλοποιήσεις είναι οι εταιρείες χαρτοφυλακίου ακινήτων να έχουν στην κατοχή τους «καθαρά» ακίνητα, που θα διέπονται από συγκεκριμένους όρους χρήσης και αξιοποίησης.