Αλλάζουν όλα στους δείκτες του Χ.Α.

Σε συνέχεια των αλλαγών στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΧΑ και της εφαρμογής ενός νέου μοντέλου κατηγοριοποίησης των εισηγμένων εταιρειών, θα λάβουν χώρα μια σειρά από αλλαγές στη δομή των δεικτών FTSE/ΧΑ.

Σε συνέχεια των αλλαγών στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΧΑ και της εφαρμογής ενός νέου μοντέλου κατηγοριοποίησης των εισηγμένων εταιρειών, θα λάβουν χώρα μια σειρά από αλλαγές στη δομή των δεικτών FTSE/ΧΑ. Ο κύριος στόχος των σχεδιαζόμενων αλλαγών είναι να αντανακλούν οι δείκτες πιο αποτελεσματικά το διαχωρισμό των εταιρειών, σε εταιρείες Μεγάλης και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.

Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

Αλλαγές στη δομή των δεικτών

Διατήρηση των δεικτών FTSE/ΧΑ 20 & FTSE/ΧΑ Mid Cap ως των βασικών εργαλείων καταγραφής των τάσεων των μετοχών των εταιρειών Μεγάλης και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.

Μετονομασία του δείκτη FTSE/ΧΑ 20 σε FTSE/ ΧΑ Large Cap με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών που συμμετέχουν στην σύνθεση του, από 20 σε 25, ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα των blue chip εταιρειών και των προϊόντων που χρησιμοποιούν το δείκτη ως υποκείμενο μέσο.

Περιορισμός των μετοχών που απαρτίζουν τη σύνθεση του δείκτη FTSE/ΧΑ Mid Cap από 40 σε 20, με στόχο να αυξηθεί τόσο η ομοιογένεια του, όσο και η εμπορευσιμότητα των εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.

Διακοπή υπολογισμού των δεικτών FTSE/ΧΑ Liquid Mid και FTSE/ΧΑ Small Cap και εκ νέου στόχευση των εταιρειών Μικρής Κεφαλαιοποίησης μέσω ενός νέου δείκτη (περισσότερες λεπτομέρειες παρατίθενται παρακάτω).

Μετατροπή του FTSE/ΧΑ Δείκτη Αγοράς ως Δείκτη Αναφοράς (Benchmark Index) για το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών του ΧΑ. Στη σύνθεση του, θα συμμετέχουν οι μετοχές που απαρτίζουν τη σύνθεση των δύο βασικών δεικτών FTSE/ΧΑ, καθώς και οι μετοχές που διαπραγματεύονται στην «Κύρια Αγορά» του ΧΑ και πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας των σχετικών κανόνων.

Οι παραπάνω αλλαγές θα ισχύσουν από 3ης Δεκεμβρίου 2012.

Δημιουργία Νέου Δείκτη ως Αντικατάσταση του FTSE/ΧΑ Small Cap Στοχεύοντας στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της προβολής των εισηγμένων εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης, το ΧΑ μελετά την αντικατάσταση του υφιστάμενου δείκτη FTSE/ΧΑ Small Cap με ένα νέο τύπο δείκτη προκειμένου να πετύχει την:

Εισαγωγή, στην Ελληνική Αγορά, μιας νέας τάσης που αφορά στο σχεδιασμό δεικτών, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιείται σήμερα (δείκτες που βασίζονται στη σταθμισμένη κεφαλαιοποίηση των εταιρειών).

Βελτίωση του βαθμού προβολής, προς την επενδυτική κοινότητα, εταιριών με ελκυστικό επενδυτικό προφίλ.

Η χρήση τεχνικών που λαμβάνουν υπόψη τα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών, θα μπορούσε να βελτιώσει την προβολή τους προς την αγορά αλλά και την κοινότητα των αναλυτών και να δημιουργήσει αυξημένο ενδιαφέρον για τη συνολική τους απόδοση. Το Χρηματιστήριο Αθηνών πιστεύει ότι, μέσα από αυτή τη διαδικασία τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεων, θα τύχουν μεγαλύτερης προσοχής από την πλευρά της αγοράς και οι επενδυτικές ευκαιρίες θα είναι ευκολότερα ορατές.

Ξεκινώντας από την επόμενη αναθεώρηση των δεικτών FTSE/ΧΑ η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2012, το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με τον οίκο FTSE θα ξεκινήσει τον υπολογισμό ενός νέου δείκτη που θα βασίζεται στα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών. Η επιλογή των εταιρειών που θα συμμετέχουν στη σύνθεση του νέου δείκτη βασίζεται σε μια σειρά από χρηματοοικονομικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται ευρέως για την αξιολόγηση εταιρειών.

Αλλαγές στους Βασικούς Κανόνες των Δεικτών

Σαν αποτέλεσμα της δημιουργίας του νέου δείκτη αλλά και των αλλαγών στην δομή των δεικτών θα πραγματοποιηθεί επίσης μια σειρά αλλαγών στους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών FTSE/ΧΑ. Επιπλέον, θα υπάρξουν αλλαγές στη μεθοδολογία υπολογισμού της ελεύθερης διασποράς (free float ) των μετοχών των εταιριών.

Πιο αναλυτικά:

Υλοποιώντας και στους εγχώριους δείκτες απόφαση της 12ης Ιουνίου 2012, του FTSE Policy Group, ξεκινά από την αναθεώρηση του Μαρτίου 2013 η εφαρμογή της μεθοδολογίας πραγματικής ελεύθερης διασποράς (actual free float) με στρογγυλοποίηση στο 1%, στη σειρά δεικτών FTSE/ΧΑ.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk