Επιτόκιο 5,25% στον μισθό σας

Με νέες προσφορές στους λογαριασμούς μισθοδοσίας / σύνταξης ρίχνονται στη μάχη του ανταγωνισμού για την προσέλκυση καταθέσεων οι τράπεζες. Οι ετήσιες αποδόσεις των προϊόντων της συγκεκριμένης κατηγορίας, που αφορούν μισθωτούς και συνταξιούχους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ξεπερνούν κατά περίπτωση ακόμη και το 5%, προσφέροντας μια κερδοφόρο εναλλακτική επιλογή ακόμη και για πολύ μικρά «πορτοφόλια». Αμέσως μετά τις εκλογές εμφανίστηκαν ελκυστικά προγράμματα που ταιριάζουν σε όσους θέλουν να απολαμβάνουν ταυτόχρονα ελευθερία στις κινήσεις τους και υψηλά επιτόκια επιπέδου προθεσμιακών καταθέσεων.

Με νέες προσφορές στους λογαριασμούς μισθοδοσίας / σύνταξης ρίχνονται στη μάχη του ανταγωνισμού για την προσέλκυση καταθέσεων οι τράπεζες. Οι ετήσιες αποδόσεις των προϊόντων της συγκεκριμένης κατηγορίας, που αφορούν μισθωτούς και συνταξιούχους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ξεπερνούν κατά περίπτωση ακόμη και το 5%, προσφέροντας μια κερδοφόρο εναλλακτική επιλογή ακόμη και για πολύ μικρά «πορτοφόλια». Αμέσως μετά τις εκλογές εμφανίστηκαν ελκυστικά προγράμματα που ταιριάζουν σε όσους θέλουν να απολαμβάνουν ταυτόχρονα ελευθερία στις κινήσεις τους και υψηλά επιτόκια επιπέδου προθεσμιακών καταθέσεων.
Τα υπό εξέταση καταθετικά προϊόντα αποτελούν τρεχούμενους λογαριασμούς μέσω των οποίων καταβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο ο μισθός ή η σύνταξη του κατόχου τους. Από τις αρχές του 2012 έχουν καταστεί πιο επίκαιρα καθώς έχει γίνει υποχρεωτική η εξόφληση του προσωπικού όλων των ιδιωτικών επιχειρήσεων μέσω τραπέζης. Στην προκειμένη περίπτωση οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ζητήσουν το άνοιγμα ή τη μετατροπή των λογαριασμών τους σε μισθοδοσίας και οι εργοδότες να εκτελούν ειδικές εντολές για την πληρωμή των αποδοχών των υπαλλήλων τους και όχι απλά εμβάσματα.
Σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα, όπου ο μισθός καταβάλλεται μόνο στην τράπεζα που έχει επιλέξει η επιχείρηση να συνεργαστεί, οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και όλοι οι συνταξιούχοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος καθώς η εξυπηρέτησή τους γίνεται μέσω των διατραπεζικών συστημάτων ΔΙΑΣ. Με τις νέες προσφορές των τραπεζών είναι δυνατή η αναπλήρωση μέρους ή του συνόλου των εισοδηματικών απωλειών που καταγράφηκαν μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Για παράδειγμα, κάποιος που διατηρεί ένα μέσο υπόλοιπο της τάξεως των 10.000 ευρώ μπορεί μέσω των ειδικών προσφορών να εισπράττει τόκους της τάξεως των 500 ευρώ κατ΄ έτος.
Οι τράπεζες είναι διατεθειμένες να προσφέρουν πολύ καλές αποδόσεις με τους μισθοδοτικούς / συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς για δύο κυρίως λόγους:
1) Πρώτον, «δένουν» τον πελάτη πιο εύκολα σε σχέση με άλλα προϊόντα προσφέροντάς τους με χαμηλότερο ρίσκο και άλλα προγράμματα.
2) Δεύτερον, εξασφαλίζουν μια σταθερή ροή κεφαλαίων κάθε μήνα από τον εργοδότη του πελάτη τους ή τα ασφαλιστικά ταμεία.
Ειδικά για συνταξιούχους, αλλά και δημοσίους υπαλλήλους, όπου ο κίνδυνος αθέτησης καταβολής των αποδοχών είναι μικρότερος σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, τα επιτόκια είναι ακόμη πιο υψηλά και φτάνουν ως και το 5,25%.
Στα περισσότερα προϊόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας τα επιτόκια κλιμακώνονται αντιστρόφως ανάλογα με το ύψος της κατάθεσης. Δηλαδή, ισχύουν υψηλότερες αποδόσεις για μικρότερα ποσά και όσο το μέσο υπόλοιπο αυξάνεται τόσο μπορεί να μειώνεται και το τελικό κέρδος για τον καταθέτη. Οι καταθέτες πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στο είδος του επιτοκίου του λογαριασμού, που μπορεί να είναι είτε κλιμακωτό είτε κλιμακούμενο.
Οταν το επιτόκιο είναι κλιμακωτό, εφαρμόζεται ξεχωριστά σε κάθε κλίμακα ποσού, σε αντίθεση με το κλιμακούμενο, που εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό, με βάση το μέσο υπόλοιπο της κατάθεσης σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που κάποιος διατηρεί καταθέσεις υψηλότερες από την πρώτη κλίμακα, που συνήθως έχει και το υψηλότερο επιτόκιο, δεν συμφέρει το κλιμακούμενο επιτόκιο. Από την άλλη, αν είναι βέβαιος ότι το μέσο υπόλοιπο δεν θα ξεπεράσει το ανώτερο ποσό της πρώτης κλίμακας, τότε θα πρέπει να αναζητήσει την καλύτερη δυνατή απόδοση μεταξύ όλων των προϊόντων, ανεξάρτητα από το είδος του επιτοκίου.
Για παράδειγμα, έστω η εξής υποθετική κλίμακα: επιτόκιο 5% για τις πρώτες 5.000 ευρώ και επιτόκιο 1,5% για ποσά άνω των 5.000 ευρώ. Αν κάποιος έχει καταθέσεις ως 5.000 ευρώ, είναι αδιάφορος για το είδος του επιτοκίου διότι θα λάβει σε κάθε περίπτωση το επιτόκιο της πρώτης κλίμακας. Αν όμως το μέσο υπόλοιπό του είναι μεγαλύτερο, τότε θα πρέπει να συγκρίνει τις αποδόσεις μεταξύ των λογαριασμών στους οποίους έχει καταλήξει. Συγκεκριμένα, με υπόλοιπο κατάθεσης 10.000 ευρώ και κλιμακωτό επιτόκιο, οι πρώτες 5.000 ευρώ θα τοκιστούν με 5% και οι υπόλοιπες 5.000 ευρώ με 1,5%. Αν όμως το επιτόκιο είναι κλιμακούμενο, τότε εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό, δηλαδή ισχύει το 1,5% για το σύνολο των 10.000 ευρώ.
Η επιλογή
Πριν από την τελική επιλογή ενός λογαριασμού θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα επί μέρους προνόμια που προσφέρονται ώστε το προϊόν να ταιριάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εργαζομένου ή του συνταξιούχου. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει πρώτα να καθορίσει τις ανάγκες του και ακολούθως να επιλέξει το πακέτο που θα τις ικανοποιήσει καλύτερα. Για παράδειγμα, για κάποιον που δεν έχει τη δυνατότητα να διατηρεί ένα συγκεκριμένο υπόλοιπο κάθε μήνα, του είναι αδιάφορο το υψηλό επιτόκιο και θα πρέπει να αναζητήσει σε άλλες διευκολύνσεις τον λογαριασμό που του ταιριάζει.
Μία από αυτές είναι το δικαίωμα υπερανάληψης που παρέχεται. Με αυτό ο καταθέτης αποκτά έναν άμεσο και φθηνό τρόπο για να δανειστεί χρήματα αν παραστεί ανάγκη. Σε γενικές γραμμές, το ύψος της υπερανάληψης δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ χωρίς την προέγκριση των τραπεζών. Επιπλέον διατίθενται δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια ή έξοδα, πιστωτικές κάρτες χωρίς συνδρομή ή με έκπτωση στο επιτόκιο, καθώς και διάφορα προγράμματα μέσω των θυγατρικών τους, π.χ. των ασφαλιστικών εταιρειών.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk