• Αναζήτηση
 • Σε εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ η πατάξη της γραφειοκρατίας

  Την πλήρη αδυναμία τους να πατάξει τη γραφειοκρατία, το κόστος της οποίας αποτιμάται στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε 16 δις. ευρώ, ομολογούν οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών.

  Την πλήρη αδυναμία τους να πατάξει τη γραφειοκρατία, το κόστος της οποίας αποτιμάται στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε 16 δις. ευρώ, ομολογούν οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Κι αυτό παρά τις σχετικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για περιορισμό της τουλάχιστον κατά 25% ως το τέλος του 2012.

  Ετσι, ως ύσταση προσπάθεια επελέγη η…εργολαβική ανάθεση της υπόθεσης σε εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ έναντι, βεβαίως, αρδάς αμοιβής, καθώς το ποσό που θα δοθεί στο διεθνή οργανισμό υπερβαίνει το 1,2 εκατ. ευρώ.
  Οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ καλούνται στην Ελλάδα, προκειμένου να λάβουν μέτρα περιορισμού της γραφειοκρατίας σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας σε μία προσπάθεια να τονωθεί η επιχειρηματικότητα και να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα. Η σχετική σύμβαση που υπεγράφη ήδη από τον υπηρεσιακό υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Παύλου Αποστολίδη θα τεθεί σε ισχύ μόλις επικυρωθεί από τη νέα Βουλή.

  «Η ανεξάρτητη αξιολόγηση της πολιτικής, με τη χρήση του διεθνώς αναγνωρισμένου Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους (Standard Cost Model), θα βοηθήσει ώστε να εντοπιστούν ελλείψεις και περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις στο κανονιστικό περιβάλλον που εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών, ζημιώνουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και δυσχεραίνουν τη λειτουργία των αγορών προς όφελος των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών- καταναλωτών», επισημαίνεται στη σχετική συμφωνία.

  Η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι επιβαρύνεται με το υψηλότερο κόστος στην Ευρώπη από τη γραφειοκρατία που αποτελεί, εκτός των άλλων, και τροχοπέδη σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια. Το σύνολο των διοικητικών βαρών, όπως ονομάζονται, ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχεται στο 6,8%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 16 δισ. ευρώ! Το αντίστοιχο ποσοστό στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη κυμαίνεται μεταξύ 3,5% και 4%, κατά μέσο όρο.

  Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μία μείωση κατά 25% της γραφειοκρατίας, κάτι για το οποίο έχει αναλάβει σαφείς δεσμεύσεις η χώρα μας, αρχικά έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατόπιν έναντι της Τρόικας, θα αυξήσει το ΑΕΠ κατά 1,4% και θα βελτιώσει την παραγωγικότητα και την απόδοση του κόστους εργασίας, απελευθερώνοντας σημαντικά κεφάλαια στην οικονομία. Η ενίσχυση αυτή του ΑΕΠ υπολογίζεται σε περίπου 3,4 δισ. ευρώ, όσο περίπου οι ξένες άμεσες επενδύσεις που εισήλθαν στη χώρα μας το 2011.

  Οι βασικοί τομείς στους οποίους θα επιδιωχθεί η πάταξη της γραφειοκρατίας είναι η γεωργία και γεωργικές επιδοτήσεις, οι ισολογισμοί / Εταιρικό δίκαιο, η ενέργεια, το περιβάλλον, αλιεία, η ασφάλεια τροφίμων, η φαρμακευτική νομοθεσία, οι δημόσιες συμβάσεις, η στατιστικές, το φορολογικό δίκαιο (ΦΠΑ), οι τηλεπικοινωνίες, ο τουρισμός και το εργασιακό περιβάλλον/ εργασιακές σχέσεις.

  «Οι 12 τομείς», αναφέρεται στη συμφωνία, «εντοπίστηκαν στο Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ Ελλάδας και Τρόικας τον Φεβρουάριο του 2012. Ο τομέας των Στατιστικών προστέθηκε γιατί συνήθως αντιπροσωπεύει μια σημαντική πηγή επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις σε χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ».

  Οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ αναλαμβάνουν την ευθύνη να συντάξουν εκθέσεις για κάθε έναν από αυτούς του τομείς τις οποίες θα παρουσιάσουν στους ‘Ελληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους, ενώ «η τελική έκθεση θα βρίσκεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του Οργανισμού».

  Για την εκτέλεση του παρεχόμενου έργου θα καταβληθεί στον ΟΟΣΑ 1,2 εκατ. ευρώ που «δεν υπόκειται σε κανενός είδους φορολόγηση ή άλλη κράτηση».

  Εν τω μεταξύ ο νέος υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνης Μανιτάκης και ο υφυπουργός κ. Μανούσος Βολουδάκης θα παραστούν στην 4η συνάντηση των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αντιπροσώπων των Διεθνών Οργανισμών που παρέχουν τεχνική βοήθεια στη χώρα μας (task force).

  Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Ιουνίου στις Βρυξέλλες προκειμένου να ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου για την πρόοδο της συνεργασίας.

  Κοινωνία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk