Δίχτυ προστασίας για μικρούς υγροτόπους και λίμνη Καστοριάς

Υπογράφηκε από τον υπηρεσιακό υπουργό Περιβάλλοντος κ. Γρ. Τσάλτα το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) για την προστασία 380 μικρών νησιωτικών υγροτόπων με έκταση κάτω των 80 στρεμμάτων. Επίσης, ο κ. Τσάλτας και οι συναρμόδιοι υπουργοί Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης κ.κ. Γιάννης Στουρνάρας και Ναπολέοντας Μαραβέγιας, υπέγραψαν το ΠΔ για την ανακήρυξη της Λίμνης Καστοριάς σε Περιοχή Προστασίας της Φύσης και την ίδρυση του Φορέα Διαχείρισής της

Υπογράφηκε από τον υπηρεσιακό υπουργό Περιβάλλοντος κ. Γρ. Τσάλτα το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) για την προστασία 380 μικρών νησιωτικών υγροτόπων με έκταση κάτω των 80 στρεμμάτων. Επίσης, ο κ. Τσάλτας και οι συναρμόδιοι υπουργοί Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης κ.κ. Γιάννης Στουρνάρας και Ναπολέοντας Μαραβέγιας, υπέγραψαν το ΠΔ για την ανακήρυξη της Λίμνης Καστοριάς σε Περιοχή Προστασίας της Φύσης και την ίδρυση του Φορέα Διαχείρισής της.

Τα δύο διατάγματα προωθήθηκαν για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα δημοσιευθούν στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης το επόμενο διάστημα.

Κοιτίδες βιοποικιλότητας οι υγρότοποι
Τα μικρά υγροτοπικά συστήματα αποτελούν κοιτίδες βιοποικιλότητας και σταθμούς ξεκούρασης για τα μεταναστευτικά πουλιά. Επιπλέον οι νησιωτικοί υγρότοποι λειτουργούν ως ασπίδες προστασίας των εδαφών από την κλιματική αλλαγή και την ερημοποίηση.

Πρόκειται για υγροτόπους με μικρή έκταση και συνήθως δεν εντάσσονται στο δίκτυο Natura, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν από την ανεξέλεγκτη δόμηση στα νησιά αλλά και άλλες ανθρωπογενείς επιδράσεις.

Σύμφωνα με το σχέδιο ΠΔ, στους μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους θα επιτρέπονται δραστηριότητες για την προστασία και την ανάδειξή τους, καθώς και για την αειφορική διαχείριση των πόρων τους.

Δεν θα επιτρέπεται η δόμηση (εκτός των ήδη αδειοδοτημένων κτιρίων), οι εκχερσώσεις της φυσικής βλάστησης, οι αποξηράνσεις και οι επιχωματώσεις (μπάζωμα), οι εξορύξεις, η συλλογή ειδών χλωρίδας και πανίδας και οι παρεμβάσεις στο υδρολογικό δίκτυο (π.χ. γεωτρήσεις) και στο τοπίο.

Θα ενθαρρύνονται οι φιλικές προς το περιβάλλον μέθοδοι γεωργίας και οι δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ανάδειξης των περιοχών αυτών.

«Ασπίδα» για τη λίμνη της Καστοριάς
Σε Περιοχή Προστασίας της Φύσης ανακηρύσσεται η Λίμνη Καστοριάς και ιδρύεται Φορέας Διαχείρισης. Με το νέο ΠΔ, μεταξύ άλλων, επιδιώκεται:

· Η προστασία και διατήρηση του λιμναίου και χερσαίου περιβάλλοντος της, όπου καταγράφονται σημαντικοί οικότοποι καθώς επίσης και οικότοποι προτεραιότητας.

· Η διατήρηση των υφιστάμενων βιοτόπων ορνιθοπανίδας και η προστασία σπάνιων και απειλούμενων ειδών τα οποία φωλιάζουν στην περιοχή της λίμνης.

· Η οργάνωση – διαχείριση – ανάδειξη των φυσικών πόρων.

· Ανάπτυξη με έμφαση στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως του λιμναίου προϊστορικού οικισμού του Δισπηλιού και όλων των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων.

· Ανάπτυξη υποδομών παραγωγής ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον.

Το διάταγμα για την Καστοριά ορίζει ζώνες προστασίας όπου επιτρέπονται ή απαγορεύονται ορισμένες χρήσεις. Ειδικότερα:

– Στην Ζώνη Α επιτρέπονται η επιστημονική έρευνα και παρακολούθηση των οικολογικών παραμέτρων, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η συντήρηση των υφιστάμενων οδών, δραστηριότητες για την προστασία του δάσους και την ισορροπία του λιμναίου οικοσυστήματος καθώς και η αγροτική παραγωγή με τρόπο που συμβάλλει στην ορθή διαχείριση των οικοσυστημάτων.

– Στη ζώνη Β επιτρέπονται η αναψυχή με τις κατάλληλες υποδομές της, η αλιεία, η συντήρηση των πολιτιστικών μνημείων, η συντήρηση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών κοινής ωφελείας και οι εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εκτός ανεμογεννητριών.

– Στην περιφερειακή ζώνη οι ανθρώπινες δραστηριότητες (διαχείριση νερών, δόμηση, αναψυχή, αλιεία, γεωργία, κ.ά.) καθορίζονται με τρόπο συμβατό με τον περιβαλλοντικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της περιοχής και σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος προβλέπεται η εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου για την περιοχή το οποίο θα εξειδικεύει τα μέτρα προστασίας και θα ορίζει τον κανονισμό λειτουργίας της Περιοχής Προστασίας της Φύσης.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία