Ζημιές 1,4 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΔΕΗ

Ζημιές 1,4 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε την Τρίτη η ΔΕΗ για το πρώτο τρίμηνο του 2012, ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν κέρδη ύψους 62,1 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 232 εκατ. ευρώ έναντι 327,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2011, μειωμένα κατά 95,6 εκατ. ευρώ (-29,2%).

Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 15%, σε σύγκριση με 23,8% το πρώτο τρίμηνο του 2011. Σε ό,τι αφορά τη σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη του τέταρτου τριμήνου 2011, διαπιστώνεται ότι το EBITDA παρουσιάζει αύξηση κατά 257,3 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο EBITDA από -1,9% διαμορφώνεται σε 15%.

Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2012 κατά 546 GWh (+3,6%), στις 15.916 GWh, έναντι 15.370 GWh το πρώτο τρίμηνο του 2011. Με την εξαίρεση των εξαγωγών και της άντλησης, η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 2,2% περίπου (313 GWh). Η αύξηση της ζήτησης σημειώθηκε στους δύο πρώτους μήνες του έτους λόγω καιρικών συνθηκών, ενώ το Μάρτιο σημειώθηκε κάμψη της ζήτησης κατά 2,7%.

Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, αυξήθηκαν κατά 717 GWh (+5,8%), σε 13.021 GWh, λόγω της αυξημένης ζήτησης αλλά και της ανάκτησης μεριδίου της λιανικής αγοράς, μετά την αναστολή λειτουργίας δύο εναλλακτικών προμηθευτών από 25 Ιανουαρίου 2012. Τα αντίστοιχα έσοδα αυξήθηκαν κατά 17,4%, καθώς πρόσθετη θετική επίδραση είχε και η αύξηση των τιμολογίων Χαμηλής Τάσης και Μέσης Τάσης από 1 Ιανουαρίου 2012 και 1 Φεβρουαρίου 2012, αντίστοιχα.

Oι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ και τα αντίστοιχα έσοδα από την εγχώρια λιανική αγορά αυξήθηκαν κατά 6,4% (779 GWh) και 17,4% (215,0 εκατ. ευρώ), σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2011.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.549,8 εκατ. ευρώ, από 1.374,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2011, αυξημένος κατά 175,4 εκατ. ευρώ (+12,8%), ενώ σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011 η αύξηση ανήλθε σε 239,8 εκατ. ευρώ (+18,3%)

Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό 38,1 εκατ. ευρώ που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους. Το αντίστοιχο μέγεθος το πρώτο τρίμηνο του 2011 ήταν 27,7 εκατ. ευρώ. Παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η αύξηση αυτή αποδίδεται στον αυξημένο αριθμό συνδέσεων με το δίκτυο παραγωγών ΑΠΕ (κυρίως Φ/Β).

Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 67,5% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το πρώτο τρίμηνο του 2011 ήταν 72,8%. Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 446 GWh. Oι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ αυξήθηκαν σε 456 GWh από 412 GWh το πρώτο τρίμηνο του 2011 (+10,7%).

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυξημένες κατά 373,1 εκατ. ευρώ (+83,4%) σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2011, κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για αγορές ενέργειας και εισαγωγές (+238,6 εκατ. ευρώ), αλλά και λόγω της αύξησης των τιμών του μαζούτ, του diesel και του φυσικού αερίου, του διπλασιασμού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο μαζούτ από τον Ιούνιο του 2011 και της επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο από τον Σεπτέμβριο του 2011. Η μειωμένη υδροηλεκτρική και λιγνιτική παραγωγή, σε συνδυασμό με την αύξηση της ζήτησης και του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά, οδήγησε σε αύξηση των αγορών ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών) κατά 1.320 GWh (+44,2%).

Επιπρόσθετα, η μεσοσταθμική τιμή αγορών ενέργειας από το Σύστημα σημείωσε σημαντική άνοδο κατά 34,8%, καθώς, ειδικά το Φεβρουάριο, επέδρασε αρνητικά η κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης από τον Διαχειριστή Συστήματος στη Βουλγαρία, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας προς τη χώρα μας και τον περιορισμό της ροής φυσικού αερίου, που δεν επέτρεψε στις μονάδες φυσικού αερίου να έχουν πλήρη φόρτιση. Το γεγονός αυτό οδήγησε ακόμα και στη φόρτιση πετρελαϊκών μονάδων του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, με συνέπεια η μέση ημερήσια Οριακή Τιμή του Συστήματος να υπερβεί αρκετές ημέρες τα € 100/MWh.

Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, ανέρχεται σε 55,7 εκατ. ευρώ, μεταξύ των δύο περιόδων (-17,4%) και σε 31,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011 (-10,6%). H μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού ανήλθε σε 651 εργαζόμενους, από 21.509 την 31/3/2011 σε 20.858 την 31/3/2012. Σημειώνεται ότι, παρά το μειωμένο προσωπικό, οι ώρες για υπερωρία και βάρδια μειώθηκαν κατά 6,8%.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο επικεφαλής της ΔΕΗ, Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε:

«Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, μετά από μια πτωτική πορεία για 3 συνεχή έτη, ήταν αυξημένα κατά 17,4% το πρώτο τρίμηνο, λόγω τιμολογιακών αυξήσεων στους πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης, της ανάκτησης μεριδίου αγοράς και της αύξησης της ζήτησης εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011, τα αντίστοιχα έσοδα ήταν αυξημένα κατά 29,4%.

[…] Για το σύνολο του έτους και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

– η επίδραση των τιμολογιακών αυξήσεων και της ανάκτησης μεριδίου αγοράς δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως στο Α΄ Τρίμηνο, – η ζήτηση είναι μειωμένη μετά το Μάρτιο και η τιμή χονδρεμπορικής αγοράς έχει υποχωρήσει σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που έχουν προϋπολογισθεί για τον Απρίλιο και το Μάιο, και – τα υδατικά αποθέματα έχουν αυξηθεί σημαντικά, αναμένουμε το περιθώριο EBITDA να κυμανθεί στα επίπεδα του προϋπολογισμού, με την προϋπόθεση ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον δε θα επιδεινωθεί περαιτέρω.

Μέσα σε ένα δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται και από εξαιρετικά περιορισμένη ρευστότητα, γίνεται επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισης των μεγάλων ανεπίλυτων δομικών θεμάτων της αγοράς ενέργειας.»

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk