Attica Bank: Ζημιά 3,9 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2012 λόγω PSI

Προ φόρων ζημιά 22,1 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Attica Bank στο α΄ τρίμηνο του 2012 έναντι ζημιάς 2,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, ως αποτέλεσμα κυρίως της καταγραφής απομειώσεων λόγω της συμμετοχής της τράπεζας στο PSI

Προ φόρων ζημιά 22,1 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Attica Bank στο α΄ τρίμηνο του 2012 έναντι ζημιάς 2,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, ως αποτέλεσμα κυρίως της καταγραφής απομειώσεων λόγω της συμμετοχής της τράπεζας στο PSI.

Παρ΄ όλα αυτά οι δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από τα ελάχιστα όρια, με τον Tier 1 να ανέρχεται σε 8,5%.

Σε μετά φόρων βάση, ο όμιλος εμφάνισε ζημιά 3,9 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της χρήσης του οφέλους από τον αναβαλλόμενο φόρο, έναντι αρνητικού αποτελέσματος 3,2 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σε γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Ιωάννης Γαμβρίλης δήλωσε ότι «στην κρίσιμη περίοδο που διέρχονται η χώρα και το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, σταθερή επιδίωξη της Attica Bank παραμένει η διατήρηση των υγιών μεγεθών της, προκειμένου να συνεχιστεί η ουσιαστική στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα της Τράπεζας».
Σύμφωνα με τον ίδιο, η διατήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικά επίπεδα, καθώς και η προσήλωση που επιδεικνύει ιστορικά η Attica Bank στην ορθή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αποδεικνύουν διαρκώς την σύνεση και τις ορθές επιλογές της Διοίκησης της Τράπεζας.

«Με δεδομένες τις αβεβαιότητες για τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα αλλά και την σημαντική ανάγκη διαμόρφωσης μελλοντικά ενός κλίματος σταθερότητας και εμπιστοσύνης, η Attica Bank βρίσκεται σε θέση ετοιμότητας και εξετάζει εναλλακτικά σενάρια προκειμένου να αντιμετωπίσει πιθανές ακραίες συνθήκες που ενδέχεται να προκύψουν στο τραπεζικό σύστημα και θα έχουν αρνητική επίπτωση στην κεφαλαιακή επάρκεια και στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών» τόνισε ο κ. Γαμβρίλης.

Η εξέλιξη των μεγεθών
– Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4 δισ. ευρώ.

– Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 240 εκατ. ευρώ.
– Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 20,4 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και ποσό ύψους 9,6 εκ. ευρώ που αφορά πρόβλεψη απομείωσης Ο.Ε.Δ. Η πρόβλεψη για επισφαλείς χορηγήσεις για την περίοδο του Α’ τριμήνου 2012 ανέρχεται σε 10,8 εκ. ευρώ έναντι 10,7 εκ. ευρώ την συγκριτική περίοδο του 2011. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 267,1 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 4,01% περίπου σε σχέση με τη χρήση του 2011. Οι προβλέψεις καλύπτουν το 41,8% των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

– Ο Όμιλος της Attica Bank διαθέτει ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια. Στο Α’ τρίμηνο του 2012 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 9,9% ενώ ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier I) ανήλθε σε 8,5%.

– Ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική συγκυρία και το δυσμενές κλίμα που έχει δημιουργηθεί, συνέχισε την σταθερή πολιτική προβλέψεων των τελευταίων ετών στα πλαίσια της ενεργητικής διαχείρισης των κινδύνων, με τον δείκτη προβλέψεων προς μέσο όρο χορηγήσεων να διαμορφώνεται στις 119 μ.β. για το Α’ τρίμηνο 2012.

– Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 16,9 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση της τάξης του 37,11% έναντι του Α’ τριμήνου 2011.

– Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 5,5 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 13,41% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2011.

– Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 22,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 32,64% έναντι του Α’ τριμήνου 2011.

– Τέλος, σημειώνεται η καθαρή μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 11,2% περίπου. Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί η μείωση των δαπανών μισθοδοσίας κατά ποσοστό 7% αναφορικά με τη συγκριτική περίοδο του προηγούμενου έτους. Η μείωση του κόστους μισθοδοσίας αναμένεται να διαμορφωθεί σε υψηλότερα ποσοστά τις επόμενες περιόδους.

Οι προτεραιότητες της τράπεζας

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στην τρέχουσα περίοδο ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών της εντεινόμενης οικονομικής ύφεσης με διατήρηση του κοινωνικού προσώπου της Τράπεζας, που την αναδεικνύει ως συντελεστή σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η αποτελεσματική διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου, η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, η διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, και ο έλεγχος του λειτουργικού κόστους είναι οι τομείς που αποτελούν άμεση προτεραιότητα για την Τράπεζα.

«Η επιτυχής διαχείριση των προκλήσεων που παρουσιάζονται στους τομείς αυτούς, θέτει τις βάσεις για την μελλοντική αυτόνομη ανάπτυξη της Attica Bank» καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk