Στερεύουν τα διαθέσιμα του κράτους

Aδειάζουν τα ταμεία του κράτους καθώς τα δημόσια έσοδα συρρικνώνονται. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου από 3,8 δισ. ευρώ που ήταν στις 11 Μαΐου αναμένεται ότι θα περιοριστούν σταδιακά στα 700 εκατ. ευρώ στις 18 Ιουνίου λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων που δημιουργούν οι ανάγκες επιχορήγησης των ασφαλιστικών ταμείων αλλά και οι εκλογές.

Aδειάζουν τα ταμεία του κράτους καθώς τα δημόσια έσοδα συρρικνώνονται. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου από 3,8 δισ. ευρώ που ήταν στις 11 Μαΐου αναμένεται ότι θα περιοριστούν σταδιακά στα 700 εκατ. ευρώ στις 18 Ιουνίου λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων που δημιουργούν οι ανάγκες επιχορήγησης των ασφαλιστικών ταμείων αλλά και οι εκλογές.
Μάλιστα, αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των δαπανών, από τις 20 Ιουνίου τα ταμειακά διαθέσιμα αναμένεται να διαμορφωθούν σε αρνητικό επίπεδο της τάξεως του 1 δισ. ευρώ. Η κατάσταση επιδεινώνεται εβδομάδα με την εβδομάδα. Τα στοιχεία για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου έδειχναν πτώση στα έσοδα κατά 15% σε σύγκριση με πέρυσι.
Στο υπουργείο Οικονομικών εναποθέτουν τις ελπίδες τους στις τελευταίες ημέρες του μήνα, οπότε γίνονται συνήθως και οι περισσότερες πληρωμές. Επίσης περιμένουν να εισπράξει το Δημόσιο αρκετά εκατομμύρια ευρώ από τις εφετινές φορολογικές δηλώσεις.
Στο υπουργείο Οικονομικών, ρίχνουν το βάρος στους ληξιπρόθεσμους οφειλέτες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα ως τις 31 Μαΐου να ρυθμίσουν σε δόσεις τα χρέη τους προς το κράτος. Ωστόσο αρμόδιοι παράγοντες αφήνουν να εννοηθεί ότι θα δοθεί και νέα παράταση ώστε να μπορέσουν να μπουν περισσότερα άτομα στη ρύθμιση και να εισπραχθούν επιπλέον έσοδα.
Ηδη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επεξεργάζονται εναλλακτικά σχέδια για την κάλυψη των αναγκών. Η προβλεπόμενη ανεπάρκεια διαθεσίμων θα μπορούσε προσωρινά να καλυφθεί με την άντληση κεφαλαίων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αλλά και με δανεισμό μέσω εντόκων γραμματίων του Δημοσίου.

1. Λείπουν 2 δισ. ευρώ
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για τη λειτουργία του κράτους το 2012 λείπουν 2 δισ. ευρώ. Τόση είναι η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στα λιγότερα έσοδα και στα περισσότερα έξοδα του Δημοσίου. Η διαφορά αυτή θα καλυφθεί από τον Μηχανισμό Στήριξης, δηλαδή την ΕΕ και το ΔΝΤ. Σε περίπτωση όμως που ο στόχος για τα προβλεπόμενα έσοδα δεν επιτευχθεί (κάτι πολύ πιθανό με την υστέρηση που καταγράφεται τον τελευταίο καιρό εξαιτίας της παρατεταμένης εκλογικής περιόδου και της ύφεσης) ή οι δαπάνες δεν περιοριστούν στον βαθμό που προβλέπεται στον προϋπολογισμό, είναι πολύ πιθανόν να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα. Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί για το 2012 αρκούν για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, αρκεί να υλοποιηθούν.

2. Η εξυπηρέτηση των τόκων
Σε 10,3 δισ. ευρώ ανέρχονται οι πληρωμές τόκων για το 2012 οι οποίες θα καλυφθούν από την οικονομική βοήθεια. Από αυτά το μεγαλύτερο μέρος έχει ήδη καταβληθεί το πρώτο τρίμηνο του έτους και αφορά την πληρωμή τόκων που συνδέονται με το PSI. Από τα χρήματα αυτά το μεγαλύτερο μέρος, δηλαδή τα 8,3 δισ. ευρώ, τα εισέπραξαν ή θα τα εισπράξουν ιδιώτες, 1,3 δισ. ευρώ είναι οι τόκοι που πληρώσαμε ή θα πληρώσουμε στους ευρωπαίους εταίρους μας για τα δάνεια που μας έχουν χορηγήσει και τα υπόλοιπα περίπου 700 εκατ. ευρώ στο ΔΝΤ, το οποίο αναλογικά έχει προσφέρει τη μικρότερη βοήθεια.

3. Η πληρωμή ομολόγων
Το 2012 το Δημόσιο θα πρέπει να πληρώσει περί τα 19 δισ. ευρώ σε ομόλογα που λήγουν. Το μεγαλύτερο μέρος τους και σχεδόν αποκλειστικά ως το τέλος του χρόνου αφορά ομόλογα που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλες κεντρικές τράπεζες κυρίως των χωρών της ευρωζώνης. Πρόκειται για ομόλογα που είχαν αγοραστεί την προηγούμενη διετία σε μια προσπάθεια να στηριχθούν οι τιμές των ελληνικών τίτλων και τα οποία εξαιρέθηκαν από το «κούρεμα». Πάντως, μετά το PSI οι λήξεις ομολόγων τα επόμενα έτη έχουν περιοριστεί σημαντικά, στοιχείο που δίνει ανάσα στο Δημόσιο και στην επίτευξη του στόχου της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

4. Aνάσα το β’ εξάμηνο
Αυξημένες εµφανίζονται οι χρηµατοδοτικές ανάγκες του Δηµοσίου το τρίτο τρίµηνο του έτους οι οποίες σχετίζονται µε την καταβολή της δεύτερης δόσης των χρηµάτων για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και τις αυξηµένες λήξεις οµολόγων το ίδιο τρίµηνο, κυρίως τίτλων που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οσον αφορά τις ανάγκες του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιµερίζονται ισόποσα στα τέσσερα τρίµηνα και ανέρχονται σε περίπου 600 εκατ. ευρώ. Πάντως, το δεύτερο εξάµηνο του έτους τα έσοδα του κράτους αναµένεται να είναι αυξηµένα λόγω της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και της καταβολής για δεύτερο έτος του ειδικού τέλους στα ακίνητα µε τους λογαριασµούς της ΔΕΗ, από το οποίο αναµένεται να εισρεύσουν στο δηµόσιο ταµείο πάνω από 2 δισ. ευρώ.
5. Τα δάνεια ΕΕ και ΔΝΤ
Περίπου 120 δισ. ευρώ θα εισρεύσουν το 2012 στο δημόσιο ταμείο από τα δάνεια της ΕΕ και του ΔΝΤ. Από αυτά τη μερίδα του λέοντος, περίπου 113 δισ. ευρώ, θα καταβάλουν οι ευρωπαίοι εταίροι μας και μόλις 6,4 δισ. ευρώ το ΔΝΤ. Τα κεφάλαια αυτά καλύπτουν τις δανειακές ανάγκες του Δημοσίου, οι οποίες στον μεγαλύτερο βαθμό αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων (PSI) και την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, δηλαδή την πληρωμή των τόκων και ομολόγων που λήγουν. Τα τελευταία αφορούν κατά κύριο λόγο ομόλογα που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), αφού τα ομόλογα των ιδιωτών «κουρεύτηκαν» και επιμηκύνθηκαν και τα δάνεια από τις χώρες της ΕΕ αρχίζουν να λήγουν μετά το 2015.

6. Στροφή στα έντοκα
Σε αρνητικό επίπεδο της τάξεως του 1 δισ. ευρώ αναµένεται να διαµορφωθούν τα ταµειακά διαθέσιµα του Δηµοσίου στο τέλος Ιουνίου αν δεν υπάρξουν παρεµβάσεις για τη συγκράτηση των δαπανών. Η κατάσταση επιδεινώνεται εβδοµάδα µε την εβδοµάδα καθώς εξαιτίας της παρατεταµένης εκλογικής περιόδου ο εισπρακτικός µηχανισµός έχει παραλύσει. Τα στοιχεία για το πρώτο δεκαπενθήµερο του Μαΐου έδειχναν πτώση στα έσοδα κατά 15% σε σύγκριση µε πέρυσι. Τα στοιχεία ως την Πέµπτη 24 Μαΐου είναι ακόµη πιο απογοητευτικά. Συγκεκριµένα πληροφορίες φέρνουν τα έσοδα µέχρι στιγµής να καταγράφουν πτώση της τάξεως του 25%-30% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2011. Για την κάλυψη των αναγκών του το Δηµόσιο προσανατολίζεται σε αυξηµένες εκδόσεις εντόκων γραµµατίων και πιθανώς στη χρήση κεφαλαίων από το Ταμείο Χρηματοπιστωιτκής Σταθερότητας που προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

7. Οι δόσεις της βοήθειας
Σχεδόν τα δύο τρίτα της οικονομικής βοήθειας για το 2012 έχουν μπει στα κρατικά ταμεία. Μόνο το πρώτο τρίμηνο εισπράξαμε 75,6 δισ. ευρώ που στο μεγαλύτερο μέρος τους αφορούσαν το κόστος του PSI. Ως το τέλος του πρώτου εξαμήνου θα έλθουν άλλα 31 δισ. ευρώ κυρίως για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

8. Ανελαστικές δαπάνες
Πάνω από 3 δισ. ευρώ τον μήνα χρειάζεται το κράτος για να είναι σε θέση να καταβάλει μισθούς, συντάξεις και επιχορηγήσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία και τις αστικές συγκοινωνίες. Τα βασικά έξοδα προκειμένου να λειτουργήσει το Δημόσιο το 2012 υπερβαίνουν τα 64 δισ. ευρώ μετά τις περικοπές που έχουν γίνει. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτά αφορά μισθούς και συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων που σύμφωνα με την τελευταία απογραφή ανέρχονται σε 1.110.000 άτομα. Το δεύτερο μεγάλο κονδύλι αφορά τις επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων που εφέτος θα ξεπεράσουν τα 13,2 δισ. ευρώ, δηλαδή περισσότερο από ένα δισ. ευρώ, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες ιατροφαρμακευτικής – νοσοκομειακής περίθαλψης των ασφαλισμένων τους και να είναι σε θέση να καταβάλουν συντάξεις και επιδόματα. Ηδη τα Ταμεία έχουν απορροφήσει πάνω από το 50% των επιχορηγήσεων που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό.

9. Λιγότερα έσοδα προκάλεσαν ύφεση και εκλογές
Χειρότερα του αναμενομένου πηγαίνουν τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού το 2012, λόγω της επιδείνωσης της ύφεσης που οδηγεί σε πτώση της κατανάλωσης και κατ΄επέκταση στις εισπράξεις από τον ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί έως σήμερα, τα καθαρά έσοδα έχουν αυξηθεί κατά 1,3% τους πρώτους τέσσερις μήνες της εφετινής χρονιάς, παρά το ότι τον Απρίλιο τα έσοδα μειώθηκαν κατά 4,1% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της προεκλογικής περιόδου.
Ειδικότερα, η μεγάλη πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης συνέβαλε στην πτώση των εισπράξεων από τον ΦΠΑ κατά 13,7% στο πρώτο 4μηνο από τα ήδη πολύ χαμηλά επίπεδα αυτών των εσόδων στο περυσινό αντίστοιχο τρίμηνο. Πάντως, η προκήρυξη νέων εκλογών μόνο καλό δεν κάνει στα έσοδα του κράτους, καθώς ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός έχει χαλαρώσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μάιος αναμένεται να κλείσει με μειωμένα έσοδα κατά 25%.
10. Τι θα πληρώσουμε το 2012 σε τόκους και ομόλογα
Σημαντική μείωση των αποπληρωμών ομολόγων και τόκων πέτυχε το Ελληνικό Δημόσιο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του PSI, με το οποίο η ονομαστική αξία του χρέους της χώρας «κουρεύτηκε» κατά 53,5%. Αυτό σημαίνει μεγάλη εξοικονόμηση πόρων ως και το 2020 για εξοφλήσεις τίτλων που ωριμάζουν και των τόκων για τα ομόλογα που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.
Από τη χρηματοδοτική ενίσχυση της χώρας από τον Μηχανισμό Στήριξης καλύπτονται πλήρως οι δανειακές ανάγκες του 2012 οι οποίες αναλυτικά αφορούν την πληρωμή:
– χρεολυσίων ύψους 8,6 δισ. ευρώ (μείον τα 5,0 δισ. ευρώ που πληρώθηκαν ήδη),
– τόκων δημοσίου χρέους ύψους 13,2 δισ. ευρώ (μείον τα 3,0 δισ. ευρώ που πληρώθηκαν ήδη),
– του πρωτογενούς ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης ύψους 2,0 δισ. ευρώ,
– των κεφαλαίων ύψους 48,8 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών (μείον τα 18 δισ. ευρώ που πληρώθηκαν ήδη) και
– των κεφαλαίων ύψους 6,5 δισ. ευρώ για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους στον ιδιωτικό τομέα για ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία.
Επιπλέον το 2013 θα διατεθούν 22,7 δισ. ευρώ για την πληρωμή των τόκων του δημοσίου χρέους ύψους περίπου 13,5 δισ. ευρώ και για πληρωμή χρεολυσίων ύψους 12,9 δισ. ευρώ.
Το 2014 θα διατεθούν από τον Μηχανισμό Στήριξης πρόσθετα 21,3 δισ. ευρώ για να πληρωθούν τα χρεολύσια ύψους 25,4 δισ. ευρώ, ενώ οι τόκοι για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους θα πληρωθούν από το πρωτογενές πλεόνασμα ύψους περίπου 9,0 δισ. ευρώ και από τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας ύψους 6,0 δισ. ευρώ.
11. Η χρηματοδότηση
Εκτός από τη δραστική μείωση του δημοσίου χρέους και των αναγκών αναχρηματοδότησης αυτού του χρέους την περίοδο 2012-2020, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει μέσω της δανειακής σύμβασης που έχει υπογράψει και πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 165,4 δισ. ευρώ από την ευρωζώνη και το ΔΝΤ.
Πρόκειται για τα εναπομένοντα ποσά ύψους 35,4 δισ. ευρώ από το 1ο Πακέτο Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης (1ο ΠΧΕ, Μάιος 2010) και 130 δισ. ευρώ από το 2ο ΠΧΕ (Φεβρουάριος 2012).
Ειδικότερα η Ελλάδα έχει προγραμματιστεί να λάβει από το 1ο και το 2ο ΠΧΕ 120 δισ. ευρώ το 2012 (έχει ήδη λάβει 61,2 δισ. ευρώ), 22,7 δισ. ευρώ το 2013 και 21,3 δισ. ευρώ το 2014. Επιπλέον θα λάβει άνω των 5 δισ. ευρώ ετησίως από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία