Ελκυστικοί κουμπαράδες από τις τράπεζες

Σε σημαντική βελτίωση των όρων διάθεσης των καταθετικών τους προϊόντων και στο λανσάρισμα νέων, πιο ευέλικτων αποταμιευτικών προγραμμάτων έχουν προχωρήσει τους τελευταίους μήνες οι τράπεζες, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να αποκρούσουν τις εκροές καταθέσεων που πλήττουν τα επίπεδα ρευστότητάς τους. Το κύριο χαρακτηριστικό του ανανεωμένου χαρτοφυλακίου λογαριασμών που προσφέρουν στους έλληνες αποταμιευτές αποτελεί η ευκολία πρόσβασης στα κεφάλαιά τους, ανεξάρτητα από τον προσυμφωνημένο χρόνο δέσμευσής τους.

Σε σημαντική βελτίωση των όρων διάθεσης των καταθετικών τους προϊόντων και στο λανσάρισμα νέων, πιο ευέλικτων αποταμιευτικών προγραμμάτων έχουν προχωρήσει τους τελευταίους μήνες οι τράπεζες, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να αποκρούσουν τις εκροές καταθέσεων που πλήττουν τα επίπεδα ρευστότητάς τους. Το κύριο χαρακτηριστικό του ανανεωμένου χαρτοφυλακίου λογαριασμών που προσφέρουν στους έλληνες αποταμιευτές αποτελεί η ευκολία πρόσβασης στα κεφάλαιά τους, ανεξάρτητα από τον προσυμφωνημένο χρόνο δέσμευσής τους. Με τον τρόπο αυτόν οι τράπεζες θέλουν να προσεγγίσουν τους καταθέτες που επιζητούν προϊόντα τα οποία εξασφαλίζουν τη διατήρηση των χρημάτων τους σε «καθεστώς» πρώτης ζήτησης και ταυτόχρονα προσφέρουν υψηλές και σίγουρες αποδόσεις.
Η αύξηση της ανταμοιβής των αποταμιευτών αποτυπώνεται στην πορεία των επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων, τα οποία κατά μέσο όρο για διάρκεια ως και 1 χρόνου προσέγγιζαν το 5% τον περασμένο Μάρτιο, δηλαδή βρίσκονταν σε επίπεδα που τελευταία φορά καταγράφηκαν τον Ιανουάριο του 2009.
Με τις νέες προσφορές οι τράπεζες επιδιώκουν να ανακόψουν το κύμα αναλήψεων που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα και είναι αποτέλεσμα του κλίματος ανασφάλειας και αβεβαιότητας για τη βιωσιμότητα του συστήματος. Τα πιο ελκυστικά προγράμματα δημιουργούν ένα ισχυρό αντικίνητρο για τη διαρροή καταθέσεων, καθώς μπορούν να εξασφαλίσουν ακόμη και αν πρόκειται για μικρά ποσά, ένα υψηλό επιπλέον έσοδο για τα νοικοκυριά, σε μία περίοδο γενικότερης συρρίκνωσης των εισοδημάτων.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μετά τις εκλογές αρκετοί πελάτες έσπευσαν στις τράπεζες για να «σπάσουν» προθεσμιακές καταθέσεις, τοποθετώντας τα χρήματά τους σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου, ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτά, καθώς και τη δυνατότητα ανάληψης ή μεταφοράς τους σε περίπτωση που το κρίνουν απαραίτητο. Οι τραπεζίτες μέσω των καλύτερων όρων που προσφέρουν στοχεύουν στο να δημιουργήσουν ένα ανάχωμα απόσυρσης αυτών των κεφαλαίων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, τα τμήματα ανάπτυξης προϊόντων των τραπεζών κινούνται προς δύο κατευθύνσεις.
Από τη μία πλευρά προσφέρουν πολύ καλά επιτόκια για καταθέσεις που ξεκινούν ακόμη και από τις 20.000 ευρώ, και από την άλλη «κυνηγούν» τους μικρο-αποταμιευτές με αποταμιευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν επιτόκια που μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 4%.
Σε κάθε περίπτωση μεγάλη έμφαση δίνεται στις ευελιξίες αυξομείωσης της αποταμίευσης, καθώς σε περιόδους οικονομικής αστάθειας, όπως η τρέχουσα, υπάρχει ζήτηση για προϊόντα που αφήνουν περιθώρια πρόσθετων καταθέσεων ή έκτακτων αναλήψεων, χωρίς ποινή και χωρίς να χάνεται η υψηλή και αρχικώς συμφωνηθείσα απόδοση.

Προθεσμιακές όπως ταμιευτήριο
Στις προθεσμιακές καταθέσεις, εκτός από την αύξηση της επιβράβευσης των αποταμιευτών, σημαντική βελτίωση καταγράφεται και στους λοιπούς όρους διάθεσής τους.
Μάλιστα, ορισμένα προϊόντα δεν διαφέρουν και πολύ από λογαριασμούς ταμιευτηρίου, με δεδομένο ότι παρέχουν τη δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής ανάληψης χωρίς ποινή οποτεδήποτε. Στην προκειμένη περίπτωση, ο καταθέτης μπορεί να «σπάσει» την προθεσμιακή όποτε θέλει, αναλαμβάνοντας το σύνολο του κεφαλαίου του ή να προχωρήσει σε μερική ανάληψη χωρίς να χάσει το προνομιακό επιτόκιο για τα υπόλοιπα χρήματά του, υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος τους δεν θα πέσει κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται για το προϊόν.
Επιπλέον, υπάρχουν προθεσμιακές καταθέσεις που δίνουν και τη δυνατότητα αύξησης της αποταμίευσης, σαν να πρόκειται για έναν απλό τρεχούμενο λογαριασμό, διατηρώντας τα ίδια υψηλά επιτόκια που είχαν αρχικώς συμφωνηθεί.
Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερα δημοφιλή είναι και τα προγράμματα της κατηγορίας των «κλειστών» καταθέσεων που επιτρέπουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μαζί με την καταβολή των τόκων, την πρόωρη απόσυρση του υπολοίπου τους. Πρόκειται για τον πιο δημοφιλή τύπο προθεσμιακών καταθέσεων αυτή την περίοδο.
Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η αυξανόμενη σε τακτική βάση απόδοση (μήνας, δίμηνο, τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος). Ο καταθέτης έχει το δικαίωμα ανάληψης των κεφαλαίων του μαζί με την καταβολή των τόκων, που γίνεται σε μηνιαία, διμηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια βάση.

Συστηματική αποταμίευση με υψηλό κέρδος
Πώς λειτουργούν τα προϊόντα της κατηγορίας – Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και πότε συμφέρει η επιλογή τους

Ελκυστικά επιτόκια προσφέρουν οι λογαριασμοί που απευθύνονται σε αποταμιευτές αποτελώντας μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση ακόμη και για μικρά πορτοφόλια. Νοικοκυριά με καταθέσεις που μπορεί να κυμαίνονται από 500 ως 25.000 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν, χωρίς κανένα κίνδυνο απώλειας του αρχικού κεφαλαίου, ένα επιπλέον εισόδημα μέσω των τόκων. Πρόκειται για προγράμματα «κομμένα και ραμμένα» για μικροκαταθέτες, οι οποίοι δεν αρκούνται σε επιτόκια της τάξεως του 0,50% που τους προσφέρουν οι κλασικοί λογαριασμοί.
Οι τράπεζες προσφέρουν πληθώρα προϊόντων που ταιριάζουν σε πελάτες με το παραπάνω προφίλ (μικρό ποσό αποταμίευσης, εύκολη πρόσβαση στα κεφάλαια, μηδενικός κίνδυνος απώλειάς τους). Διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους:

1. Με υποχρεωτικές καταβολές
Οι ετήσιες αποδόσεις των προγραμμάτων αυτών φτάνουν ως και το 4%, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης θα αποταμιεύει κάθε μήνα ένα ποσό που μπορεί να κυμαίνεται ακόμη και από 1 ως 500 ευρώ. Με τον τρόπο αυτόν όσοι δεν έχουν πολλά χρήματα να αποταμιεύσουν μπορούν να εξασφαλίσουν έναν υψηλότοκο «κουμπαρά», χωρίς κανένα κίνδυνο απώλειας του κεφαλαίου και με αποδόσεις επιπέδου… προθεσμιακών καταθέσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση του υψηλού επιτοκίου αποτελεί η τροφοδότηση του λογαριασμού κάθε μήνα με το ελάχιστο ποσό που προβλέπει το κάθε προϊόν αλλά και η μη πραγματοποίηση αναλήψεων για ένα διάστημα που συνήθως φτάνει τους 12 μήνες.

2. Με περιορισμούς μόνο στις αναλήψεις
Υψηλά επιτόκια προσφέρουν και οι λογαριασμοί που προσφέρουν επιτόκια ως και το 4% εφόσον τηρούνται ορισμένοι περιορισμοί στις αναλήψεις, ακόμη και για ποσά που ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχουν υποχρεωτικές καταθέσεις, αλλά ο δανειολήπτης οφείλει να μην πραγματοποιήσει περισσότερες αναλήψεις από ένα μέγιστο όριο που ορίζει η τράπεζα ή το υπόλοιπό του να μην πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο ποσό. Παράλληλα τα προϊόντα αυτά έχουν το πλεονέκτημα της δυνατότητας απεριόριστων καταθέσεων εξασφαλίζοντας και για τα νέα χρήματα το ίδιο ελκυστικό επιτόκιο.

Οι αντοχές του συστήματος
* Ικανοποιητικά επίπεδα αντοχών απέναντι στις πιέσεις που δέχθηκε επέδειξε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Παρά την πολιτική αστάθεια μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου, το κλίμα «τρομοκρατίας» από τον διεθνή Τύπο για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του κλάδου και τις υψηλότερες του αναμενομένου εκροές καταθέσεων, δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία των τραπεζών.
* Οσοι ήθελαν να αποσύρουν χρήματα εξυπηρετήθηκαν χωρίς καθυστέρηση και… ουρές. Η Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του έκτακτου μηχανισμού στήριξης που έχει ενεργοποιήσει από πέρυσι αναπλήρωσε όλες τις απώλειες που καταγράφηκαν το προηγούμενο 15ήμερο κρατώντας το σύστημα «ζωντανό». Ετοιμη να στηρίξει τις ελληνικές τράπεζες είναι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων μεγάλων του κλάδου (Εθνική, Alpha, Eurobank, Τρ. Πειραιώς) με την πρώτη δόση των 18 δισ. ευρώ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk