Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 99 εκατ. ευρώ προ PSI στο α΄ τρίμηνο

Κέρδη 99 εκατ. ευρώ, μετά τη φορολογία και εξαιρουμένης της μεταβολής στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθμισης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, εμφάνισε η Τράπεζα Κύπρου στο α΄ τρίμηνο του 2012. Σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο τα μεγέθη της είναι ενισχυμένα κατά 33%

Κέρδη 99 εκατ. ευρώ, μετά τη φορολογία και εξαιρουμένης της μεταβολής στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθμισης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, εμφάνισε η Τράπεζα Κύπρου στο α΄ τρίμηνο του 2012. Σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο τα μεγέθη της είναι ενισχυμένα κατά 33%.

Τα κέρδη του Συγκροτήματος πριν τις προβλέψεις ανήλθαν στα 219 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 25%, ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε 295 εκατ. ευρώ, επηρεαζόμενα θετικά από την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση για την απομείωση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. Το Συγκρότημα διατηρεί υγιή ρευστότητα με ισχυρό δείκτη δάνεια προς καταθέσεις 93% και συνεχίζει να στηρίζει τους πελάτες του και την οικονομία.

Σε κοινή δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου κ. Θεόδωρου Αριστοδήμου και του Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ανδρέα Ηλιάδη για τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2012, επισημαίνεται ότι «με τις στοχευμένες ενέργειές μας, οι οποίες ενίσχυσαν σημαντικά την κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος, και αφού λάβουμε υπόψη την αναμενόμενη κερδοφορία για το β΄ τρίμηνο 2012, έχουμε περιορίσει τις ανάγκες κεφαλαίου του Συγκροτήματος για κάλυψη των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στο ποσό των 200 εκατ. ευρώ περίπου και θα συνεχίσουμε τις ενέργειές μας, πιστεύοντας στην επίτευξη του στόχου».

Στις 31 Μαρτίου 2012 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος ανήλθε σε 9,2% με τον δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων και τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων να ανέρχονται σε 6,8% και 8,9% αντίστοιχα, μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση των 592 εκατ. ευρώ το Μάρτιο του 2012.

Το Συγκρότημα αναμένει ότι μέσω της μελλοντικής κερδοφορίας, της αποτελεσματικής διαχείρισης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και άλλων μέτρων θα είναι σε θέση να καλύψει τους ελάχιστους απαιτούμενους δείκτες κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων και βασικών ιδίων κεφαλαίων σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Βασικά μεγέθη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου καταγράφηκαν τα ακόλουθα μεγέθη:

Σημαντική αύξηση συνολικών εσόδων: Τα συνολικά έσοδα σημείωσαν σημαντική αύξηση 6% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2011 και ανήλθαν σε €378 εκατ. για α’ τρίμηνο 2012. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους τα οποία αυξήθηκαν κατά 7% και ανήλθαν σε €295 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2012 σε σύγκριση με €276 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2011.

Αυξημένη αποτελεσματικότητα: Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το α’ τρίμηνο 2012 βελτιώθηκε σε 42,0% από 50,9% το α’ τρίμηνο 2011 λόγω αύξησης των εσόδων και περιορισμού των εξόδων.

Σημαντική αύξηση προ-προβλέψεων κερδοφορίας: Η αυξημένη αποτελεσματικότητα οδήγησε σε σημαντική αύξηση των κερδών πριν τις προβλέψεις για το α’ τρίμηνο 2012. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις ανήλθαν σε €219 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 25% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2011 (€175 εκατ.).

Βελτίωση επιτοκιακού περιθωρίου: Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος ανήλθε σε 3,31% το α’ τρίμηνο 2012 σε σύγκριση με 2,77% το α’ τρίμηνο 2011 και 2,98% το 2011.
Υγιής ρευστότητα: Το Συγκρότημα διαθέτει υγιή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%, ελάχιστες αποπληρωμές πιστωτικών τίτλων για την επόμενη διετία και περιορισμένη εξάρτηση χρηματοδότησης μέσω της διατραπεζικής αγοράς και έκδοσης πιστωτικών τίτλων. Ο δείκτης καταθέσεων προς ενεργητικό ανήλθε σε 76% στις 31 Μαρτίου 2012.
Ικανοποιητική απόδοση ιδίων κεφαλαίων: Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων εξαιρουμένης της απομείωσης ΟΕΔ (15,1% για το α΄ τρίμηνο 2012) διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

Δάνεια και καταθέσεις: Τα δάνεια και οι καταθέσεις του Συγκροτήματος στις 31 Μαρτίου 2012 ανήλθαν σε €28,8 δις και €29,2 δις αντίστοιχα.

Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου: Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στο 11,9% στις 31 Μαρτίου 2012 έναντι 10,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και 7,6% στις 31 Μαρτίου 2011 και το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις ανήλθε σε 46% στις 31 Μαρτίου 2012. Το συνολικό ποσοστό κάλυψης περιλαμβανομένων των εμπράγματων εξασφαλίσεων ανέρχεται σε 114%.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk