Επενδυτική Τράπεζα: χρηματοδότηση έργων ύψους 50 εκατ. ευρώ

H Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, μέλος του ομίλου της Λαϊκής Τράπεζας, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, έχει αναλάβει τη διαχείριση συνολικά περίπου 50 εκατ. ευρώ τα οποία προέρχονται από το Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας και προορίζονται για επενδύσεις σε έργα αστικής ανάπτυξης στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Β. Αιγαίου και Ηπείρου.

H Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, μέλος του ομίλου της Λαϊκής Τράπεζας, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, έχει αναλάβει τη διαχείριση συνολικά περίπου 50 εκατ. ευρώ τα οποία προέρχονται από το Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας και προορίζονται για επενδύσεις σε έργα αστικής ανάπτυξης στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Β. Αιγαίου και Ηπείρου.
Στο πλαίσιο αυτό η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος προχώρησε στη δημιουργία ξεχωριστού Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης για κάθε περιφέρεια ως εξής:
Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας/ Θράκης με περίπου 10 εκατ. ευρώ
Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας με περίπου 15 εκατ. ευρώ
Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Β. Αιγαίου με περίπου 10 εκατ ευρώ
Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Ηπείρου με περίπου 15 εκατ. ευρώ
Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ενεργώντας ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης για κάθε μια από τις ανωτέρω Περιφέρειες προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει φάκελο πρότασης για χρηματοδότηση έργων. Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από δημόσιους φορείς ή και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή και σχήματα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κάθε Περιφέρειας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα κείμενα των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης και στην ιστοσελίδα του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA, jessicafund.gr .
Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε έργα, τα οποία υλοποιούνται σε Δήμους της εκάστοτε περιφέρειας και περιλαμβάνονται σε Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης όπως αυτά ορίζονται με βάση την υπ. αριθ. 16646/ΓΓΕΑ 20306/9-4-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Επιπλέον, τα έργα αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφέρουν έσοδα, ώστε να τεκμηριώνεται η δυνατότητα αποπληρωμής της συνολικής χρηματοδότησης ενώ η αναμενόμενη κερδοφορία τους χωρίς τη χρηματοδότηση από τους πόρους JESSICA θα είναι χαμηλότερη από εκείνη που συνήθως απαιτείται από την αγορά.
Το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Η πρωτοβουλία JESSICA αποτελεί ένα νέο μέσο αξιοποίησης των υφιστάμενων επιχορηγήσεων των διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη σχεδίων αστικής ανάπτυξης το οποίο μέσω της χορήγησης επιστρεπτέων ενισχύσεων αποσκοπεί να κινητοποιήσει επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων έργων αστικής ανάπτυξης όπως είναι οι αστικές υποδομές μεταφορών, ύδρευσης, ενέργειας, αποχέτευσης και διαχείρισης απορριμμάτων, η αποκατάσταση κτιρίων, η αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, επεξεργασία σκουπιδιών, ανακύκλωση, αφαλατώσεις, αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών κ.ά.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk