Υπουργείο Εργασίας: «Τι ισχύει για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης»

Τις προϋποθέσεις για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης ορίζει απόφαση του υπουργείου Εργασίας που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη.

Τις προϋποθέσεις για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης ορίζει απόφαση του υπουργείου Εργασίας που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα:

«Άρθρο 1

Υπακτέα πρόσωπα

1. Οι ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992 σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στο κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3029/2002 και του άρθρου 1 του ν.3655/2008, ήτοι:

Του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΕΤΕ), του (πρώην) Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΤΕ), των κλάδων σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ-Ε), του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ), του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ, Του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΑΤΕ), του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας (ΤΑΠΙΛΤ), του Ταμείου Συντάξεως και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ), καθώς και στους αντίστοιχους φορείς, τομείς και κλάδους επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας.

2. Για τους ασφαλισμένους από 1.1.1993 και εφεξής έχουν εφαρμογή αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.2084/92 όπως ισχύουν, για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

Δυνατότητα υπαγωγής έχει κάθε πρόσωπο του άρθρου 1, εφόσον συγκεντρώνει αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) έχει διακόψει ή διακόπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο (π.χ. παραίτηση, λύση σύμβασης ) την υποχρεωτική ασφάλισή του στα Ταμεία και Κλάδους του άρθρου 1 και δεν παρέχει εξαρτημένη εργασία ασφαλιστέα σε φορέα ασφάλισης μισθωτών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής του στην προαιρετική ασφάλιση της απόφασης αυτής.

β) ήταν ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία ένταξης των Ταμείων και Κλάδων του άρθρου 1της απόφασης αυτής στην υποχρεωτική ασφάλιση του αντίστοιχου Ταμείου ή Κλάδου.

γ) i) έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση των Ταμείων και Κλάδων του άρθρου 1 της απόφασης αυτής πριν από την τελευταία ημέρα εργασίας του στην ασφάλιση των ίδιων Ταμείων και Κλάδων και υποβάλει έγγραφη αίτηση εντός προθεσμίας 12 μηνών από την τελευταία ασφάλισή του στα Ταμεία και στους Κλάδους αυτούς ή, ii) έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.000 ημέρες ή 10 έτη ασφάλισης, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της παραπάνω αίτησης.

δ) κατά την υποβολή την αίτησης δεν δικαιούται, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των Ταμείων και Κλάδων του άρθρου 1, σύνταξη αναπηρίας.

Άρθρο 3

Καταβολή εισφορών

Οι ασφαλισμένοι που συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους υποχρεούνται να καταβάλλουν κατά μήνα ολόκληρο το ποσό εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου του φορέα ή τομέα ή κλάδου στον οποίο υπήγοντο i) για κύρια ασφάλιση σύμφωνα με τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται στην παρ. 3 του αρ. 2 του ν.3655/2008, στη παρ. 2 του αρ 38 του ν.3522/2006 (ΤΣΠ-ΑΤΕ ΦΕΚ 276 Α΄ ) , στην ΚΥΑ Φ10048/26904/1732/27-2-2004 (ΤΑΠΙΛΤ- 402Β/27-2-2004) και στην ΚΥΑ Φ10023/17105/1054/6-7-2007 (ΤΣΕΑΠΓΣΟ – 1227Β/17-7-2007) και ii) για επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και ασθένεια με βάση τα ποσοστά εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου όπως ισχύουν κάθε φορά στον αντίστοιχο φορέα, τομέα και κλάδο.

Οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές είναι οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν από τη διακοπή της εργασιακής σχέσης και δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το 25πλάσιο του ΗΑΕ όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των εισφορών περισσότερο από τρείς μήνες από τότε που είναι απαιτητές ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πρόσθετα τέλη.

Άρθρο 4

Μη συνυπολογισμός της προαιρετικής ασφάλισης στα ΒΑΕ

Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος διανυθείς στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Άρθρο 5

Έναρξη προαιρετικής ασφάλισης

Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Άρθρο 6

Αναστολή προαιρετικής ασφάλισης

Η αναστολή της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται:

α) Με την ανάληψη εξαρτημένης εργασίας ασφαλιστέας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή σε άλλο ταμείο που ασφαλίζει μισθωτούς ή στο δημόσιο.

β) Με τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου. Μετά τη λήξη της συνταξιοδότησης αναβιώνει αυτόματα το δικαίωμα για συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης. Η απλή διαπίστωση οποιουδήποτε ποσοστού αναπηρίας μετά την υπαγωγή , εφόσον δεν συνοδεύεται από απονομή σύνταξη αναπηρίας, δεν αποτελεί κώλυμα για τη προαιρετική συνέχιση της ασφάλιση.

Άρθρο 7

Λήξη προαιρετικής ασφάλισης

Λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται:

α) Με δήλωση του ασφαλισμένου.

β) Με τη παρέλευση 24 μηνών από τότε που οι εισφορές κατέστησαν απαιτητές.

γ) Με τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου λόγω γήρατος ή αναπηρίας για αόριστο χρόνο.

δ) Με το θάνατό του ασφαλισμένου.»

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk