Απογοητευμένο από την αδράνεια που το υπουργείο Πολιτισμού έχει δείξει σε ό,τι αφορά τον νέο νόμο του κινηματογράφου, το Σωματείο προέβη σε εξώδικη δήλωση στην οποία, εκτός άλλων, αναφέρονται τα εξής: «Στο πλαίσιο των πολυετών προσπαθειών μας για την εκπλήρωση του χρόνιου αιτήματος του κινηματογραφικού χώρου στην πολιτεία για έναν σύγχρονο αναπτυξιακό νόμο για τον κινηματογράφο, η ΕΣΠΕΚ ήταν από τους πρώτους που χαιρέτισε με θέρμη τη θετική κίνηση του υπουργείου Πολιτισμού για την ψήφιση ενός νόμου σύγχρονου για τον κινηματογράφο. Η ΕΣΠΕΚ συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση αυτού του νόμου και δήλωσε δημόσια την ικανοποίησή της με την ψήφιση του Ν. 3905/23-12-2010 με τον τίτλο «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις»».

Η ψήφιση του νέου Νόμου έδωσε ελπίδες στο Σωματείο για την ανάπτυξη της εγχώριας κινηματογραφίας αφού έπειτα από πολλούς αγώνες η ΕΣΠΕΚ, όπως και πολλοί ακόμη άνθρωποι του οπτικοακουστικού χώρου στην Ελλάδα, βρέθηκαν μπροστά σε ένα νομικό πλαίσιο που «επιτέλους έθεσε τους πρωτεύοντες κανόνες δικαίου, για να βοηθήσει τους ενεργούς κινηματογραφιστές να παράγουν ταινίες από όλο το φάσμα της κινηματογραφικής έκφρασης και δημιουργίας».

Αυτή η χαρά δεν έμελλε να διαρκέσει πολύ. «Προς μεγάλη απογοήτευση και αγανάκτησή μας» συνεχίζει η ΕΣΠΕΚ στην αγωγή της «και ενώ ήδη έχει παρέλθει χρονικό διάστημα ενός έτους και τριών μηνών από την ψήφιση του εν λόγω νόμου από την Ελληνική Βουλή, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά του χώρου μας, τις επίσημες και ανεπίσημες οχλήσεις, αλλά και τις δημόσιες ανοιχτές επιστολές και διαμαρτυρίες, σε τελευταία επικοινωνία που είχαμε με το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Πολιτισμού, πληροφορηθήκαμε ότι δεν έχουν εκδοθεί ή δημοσιευθεί οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις που θα μπορέσουν να τον καταστήσουν εφαρμοστέο».

Πιο συγκεκριμένα, η εξώδικος αναφέρει: «Η υπουργική απόφαση δυνάμει της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως του άρθρου 5 παρ. 12 του ανωτέρω νόμου έχει εκδοθεί, αλλά δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα, η υπουργική απόφαση δυνάμει της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως του άρθρου 8 παρ. 14 του ιδίου νόμου, βρίσκεται σε επεξεργασία, όσον αφορά δε την κοινή απόφαση των υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έγκριση του εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, αρμόδιοι υπάλληλοι του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού μάς παρέπεμψαν στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το οποίο όμως ταυτόχρονα, μέσω του διευθυντή του, μας διαβεβαιώνει ότι ο κανονισμός «έχει ολοκληρωθεί, έχει σταλεί στο υπουργείο», και ότι περιμένουν τις τελικές παρατηρήσεις από τον υπουργό και τη δημοσίευση αυτού».

Επίσης, συνεχίζει η ΕΣΠΕΚ «παρά την ύπαρξη επενδυτών που θέλουν να κάνουν χρήση των φορολογικών κινήτρων για την επένδυση στον κινηματογράφο, είναι απορίας άξιο γιατί το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το οποίο μάλιστα εποπτεύεται από το υπουργείο σας, αναφέρεται σε «γραφειοκρατία βεβαιώσεων που τρέχει σε υπουργεία Οικονομικών και Πολιτισμού-Τουρισμού», αδρανώντας ουσιαστικά για την άμεση και πλήρη εφαρμογή των ψηφισθέντων».

Σε ό,τι αφορά τις υπουργικές αποφάσεις που όφειλαν να εκδοθούν δυνάμει νομοθετικής εξουσιοδότησης, «ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός κ. Παύλος Γερουλάνος δεν έχει προβεί σε ανακοίνωση των προθέσεών του σχετικά και δεν έχει αυτοδεσμευθεί οικειοθελώς στην άσκηση των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί δυνάμει του ανωτέρω νόμου δημιουργώντας ανασφάλεια και ασάφεια στους διοικούμενους δραστηριοποιούμενους στον χώρο του κινηματογράφου» αναφέρεται επίσης στην αγωγή.
Η ΕΣΠΕΚ, τέλος, επισημαίνει ότι η ζημιά των επαγγελματιών του χώρου, σκηνοθετών και παραγωγών, είναι τεράστια, δεδομένου ότι όλο αυτό το διάστημα έχει «παγώσει» οιαδήποτε διαδικασία παραγωγής και δημιουργίας, αλλά και χρηματοδότησης του κινηματογράφου.