Ερευνα στελεχών: Αισιοδοξία για την οικονομία μετά το PSI

Αισιοδοξία και άνοδος του Γενικού Δείκτη Οικονομικού Κλίματος μετά την συμφωνία για την νέα δανειακή σύμβαση και την επιτυχή ολοκλήρωση του PSI προκύπτει από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 2.340 διευθυνόντων συμβούλων – γενικών διευθυντών ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group.

Αισιοδοξία και άνοδος του Γενικού Δείκτη Οικονομικού Κλίματος μετά την συμφωνία για την νέα δανειακή σύμβαση και την επιτυχή ολοκλήρωση του PSI προκύπτει από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 2.340 διευθυνόντων συμβούλων – γενικών διευθυντών ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group.

Η ίδια έρευνα επισημαίνει ότι δύο στους τρεις CEOs πιστεύουν ότι είναι αβέβαιη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και παράλληλα τα μέτρα οικονομικής πολιτικής που συμφωνήθηκαν με το δεύτερο μνημόνιο δεν θα επιφέρουν παρά μέτρια βελτίωση στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, άνοδο στις 93 μονάδες σημείωσε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 1ο τρίμηνο του 2012.
Ο δείκτης επηρεάστηκε θετικά από την πολιτική συμφωνία που οδήγησε στην ψήφιση του δεύτερου μνημονίου, την ολοκλήρωση του PSI και τα μέτρα οικονομικής πολιτικής που συνοδεύουν το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2013-2015. Ωστόσο, η τρέχουσα κατάσταση παραμένει δυσμενής και η οικονομία αναμένεται να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης παρέμεινε στα ίδια επίπεδα έναντι του προηγούμενου τριμήνου, ενώ ο δείκτης προσδοκιών σημείωσε αξιόλογη άνοδο στις 114 μονάδες.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 1ο τρίμηνο του 2012:

-Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης σημείωσε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 103 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι δυσμενέστερη έναντι του περασμένου έτους παραμένει υψηλό (89%), ωστόσο είναι μειωμένο έναντι του προηγούμενου τριμήνου (96%).

Οι προσδοκίες των CEOs για την οικονομική κατάσταση της χώρας ένα έτος μετά αποτυπώνονται στην σημαντική άνοδο του δείκτη στις 147 μονάδες. Την εξέλιξη του δείκτη επηρέασε θετικά η αύξηση σε 22% του ποσοστού των CEOs που αισιοδοξούν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα βελτιωθεί στο επόμενο έτος, έναντι 10% το προηγούμενο τρίμηνο.

-Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις παρέμεινε σταθερός στα ίδια επίπεδα του τέταρτου τριμήνου του 2011. Η σταθερότητα του δείκτη αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη δυσμενή κατάσταση όλων σχεδόν των κλάδων.

-Ο δείκτης προσδοκιών παρουσίασε αξιόλογη άνοδο στις 130 μονάδες. Αυξήθηκε σε 21% (έναντι 9% το προηγούμενο τρίμηνο) το μερίδιο των CEOs που πιστεύουν ότι θα βελτιωθεί κατά το επόμενο έτος το οικονομικό περιβάλλον του κλάδου που δραστηριοποιούνται, ποσοστό που είναι υψηλότερο για τις υπηρεσίες (27%) και τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις (31%).

Σημάδια αισιοδοξίας καταγράφονται μεταξύ των CEOs σχετικά με την τρέχουσα πορεία των επιχειρήσεων που διοικούν, με τον δείκτη να σημειώνει αύξηση στο πρώτο τρίμηνο του 2012 στις 53 μονάδες. Στη βιομηχανία είναι εμφανέστερη η βελτίωση του κλίματος με το ποσοστό των CEOs που θεωρεί ότι η τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων είναι καλύτερη, να αυξάνεται σε 27% έναντι 18% το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι προσδοκίες των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος είναι σημαντικά βελτιωμένες έναντι του προηγούμενου τριμήνου. Ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 110 μονάδες έναντι 88 του προηγούμενου τριμήνου. Το ποσοστό των CEOs που αισιοδοξούν ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση των επιχειρήσεών τους το επόμενο έτος αυξήθηκε σε 34% έναντι 20% το προηγούμενο τρίμηνο. Πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs που διοικούν πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

-Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σημείωσε πτώση στις 61 μονάδες μετά από τρία συνεχόμενα τρίμηνα σχετικής σταθερότητας. Πάνω από το 50% των CEOs δήλωσε ότι τρέχουσα επενδυτική δαπάνη είναι χαμηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίθετα, ο δείκτης προσδοκιών σημείωσε νέα αύξηση φτάνοντας τις 100 μονάδες. Από την κλαδική ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώνεται ότι οι CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων είναι πιο αισιόδοξοι για το επόμενο έτος έναντι των υπόλοιπων τομέων.

-Ο δείκτης για την τρέχουσα απασχόληση παρουσίασε πτώση στις 50 μονάδες έναντι 54 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δήλωσε ότι η απασχόληση στις επιχειρήσεις είναι μικρότερη σε σύγκριση με ένα έτος πριν ανήλθε σε 49% έναντι 42% το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο, 1 στους 4 CEOs πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και εταιρειών παροχής υπηρεσιών δήλωσαν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις τους ήταν υψηλότερος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης παρουσίασε στασιμότητα. Ωστόσο, θετικότερες προσδοκίες καταγράφονται στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και εταιρείες παροχής υπηρεσιών όπου 1 στους 5 CEOs αναμένει άνοδο της απασχόλησης κατά το επόμενο έτος.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους σχετικά με δύο κρίσιμα ζητήματα οικονομικής επικαιρότητας. Το πρώτο αφορά την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους μετά την ολοκλήρωση του PSI. Το 17% δήλωσε ότι θα είναι βιώσιμο, το 18% έχει αντίθετη γνώμη, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των CEOs (65%) πιστεύει ότι η βιωσιμότητα του χρέους είναι αβέβαιη. Μεταξύ των CEOs που πιστεύουν στην βιωσιμότητα του χρέους εμφανίζονται διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον κλάδο και το μέγεθος της επιχείρησης, με μικρότερο ποσοστό (12%) στη βιομηχανία, έναντι 18% στο εμπόριο, 20% στις υπηρεσίες, ενώ το ποσοστό στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις διαμορφώνεται σε 22%.

Το δεύτερο σημαντικό θέμα αφορά την επίδραση των μέτρων οικονομικής πολιτικής που συμφωνήθηκαν με το δεύτερο μνημόνιο στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το 63% των CEOs τα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν θα οδηγήσουν σε μέτρια βελτίωση την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ενώ 1 στους 3 πιστεύει ότι δεν θα υπάρξει καμία βελτίωση. Μόνο το 7% του συνόλου θεωρεί ότι η επίδραση των μέτρων στην ανταγωνιστικότητα θα είναι σημαντική, ποσοστό που αυξάνεται στο 15% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk