Στη φορολογία επιχειρήσεων αλλά και στους τρόπους φορολογίας των αδήλωτων εισοδημάτων ή αυτών που εμφανίζονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από την εργασία των κατόχων τους επικεντρώθηκε χθες η δεύτερη συνάντηση των εκπροσώπων των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες στο πλαίσιο της συνάντησης αυτή ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας βουλευτής κ. Ιων. Βρούτσης κατέθεσε τις προτάσεις του κόμματός του για τη φορολογία των επιχειρήσεων στον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών κ. Ηλ. Πλασκοβίτη, ενώ συμμετείχε στο διάλογο και εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Κ. Κιλτίδης.
Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πρόταση για να υπάρξει μία χρονική αφετηρία όπου όλες οι καταθέσεις και όλα τα εισοδήματα που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν να φορολογηθούν με ένα χαμηλό συντελεστή και να νομιμοποιηθούν. Επίσης το φορολογικό προφίλ του καθενός να παρακολουθείται ηλεκτρονικά ώστε να μειωθεί σημαντικά η φοροδιαφυγή.

Πρόταση Νέας Δημοκρατίας για φορολογία επιχειρήσεων
– Ενιαιος Φορολογικός Συντελεστής 15% σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα (flat tax). Στην
Ελλάδα, δυστυχώς μέχρι σήμερα, δεν φορολογούνται τα κέρδη των επιχειρήσεων, αλλά η νομική μορφή τους. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται στρεβλώσεις και αδικίες στην επιχειρηματικότητα, αλλά και αθέμιτος ανταγωνισμός.
– Παρακράτηση 15% στα διανεμόμενα κέρδη και εξάντληση της φορολόγησης των
μετόχων ή εταίρων.
– Επέκταση και βελτίωση του Συστήματος του Φορολογικού Πιστοποιητικού, για τις
υποχρεωτικά ελεγχόμενες από ορκωτούς ελεγκτές εταιρείες και σε όποιες επιπλέον
επιχειρήσεις επιθυμούν προαιρετικά να ενταχθούν, με ταυτόχρονη ένταξη στη
διαδικασία των λογιστών που πιστοποιεί το Οικονομικό Επιμελητήριο.
– Θέσπιση αυστηρών ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε όσους εκδίδουν το
Φορολογικό Πιστοποιητικό.
– Καθιέρωση παράλληλου αντικειμενικού τρόπου προσδιορισμού του ελάχιστου
φορολογητέου εισοδήματος και δυνατότητα αμφισβήτησης και υπαγωγής σε λογιστικό προσδιορισμό με πιστοποίηση της φορολογικής υποχρέωσης από πιστοποιημένο λογιστή ή ορκωτό ελεγκτή για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έσοδα μέχρι ενός χαμηλού ορίου.
– Επανεξέταση του συστήματος καταβολής του ΦΠΑ, έτσι ώστε ο φόρος να αποδίδεται στο Δημόσιο στον πραγματικό χρόνο της συναλλαγής (real time VAT).
– Αυτοματοποίηση στην επιστροφή ΦΠΑ ή άλλων φόρων που έχουν προκαταβληθεί.

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
– Για όποιον δεν συμμορφωθεί και δεν δηλώσει την περιουσία του, εκτός από τις
χρηματικές ποινές θα προβλεφθεί και αυστηρή ποινή μέσω θέσπισης ποινικού
αδικήματος. Η αμνηστία δεν θα αφορά τις περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από
ξέπλυμα χρήματος, από εγκληματική δραστηριότητα και τους πολιτικούς.
Αλλαγή του συστήματος των προσαυξήσεων για μη καταβληθέντες φόρους με
θέσπιση προστίμου ως ποσοστό επί του κυρίου φόρου που δεν θα μειώνεται σε
περίπτωση συμβιβασμού και την επιβολή τόκου υπερημερίας στον οφειλόμενο φόρο.
Δηλαδή, αν δεν πληρώθηκε κάποιος φόρος και η Πολιτεία το εντοπίσει θα επιβάλλεται ο φόρος, τόκος υπερημερίας επί του βεβαιωθέντος φόρου με βάση την ημερομηνία που έπρεπε να πληρωθεί και πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό του φόρου (προτείνεται 10%) το οποίο δεν θα μειώνεται αν υπάρξει συμβιβασμός. Σε περίπτωση οικειοθελούς εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου από τον φορολογούμενο ο τόκος υπερημερίας θα οφείλεται κανονικά, όμως το πρόστιμο θα μειώνεται ανάλογα με τη χρονική απόσταση από την ημερομηνία που έπρεπε να καταβληθεί ο φόρος.

Ενιαίος φόρος στις επιχειρήσεις
Ενιαίος Φορολογικός Συντελεστής 15% σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα (flat tax). Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία «στην Ελλάδα, δυστυχώς μέχρι σήμερα, δεν φορολογούνται τα κέρδη των επιχειρήσεων, αλλά η νομική μορφή τους. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται στρεβλώσεις και αδικίες στην επιχειρηματικότητα, αλλά και αθέμιτος ανταγωνισμός. Αυτό στην πράξη σημαίνει, ότι το σύνολο των Νομικών Προσώπων (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) θα πρέπει να έχουν την ίδια φορολογική επιβάρυνση για το ίδιο κέρδος. Στις Α.Ε., η σημερινή επιβάρυνση ανέρχεται στο 45,40% περίπου. Με τη δική μας πρόταση, η συνολική επιβάρυνση διαμορφώνεται ως εξής: 15% επί των κερδών και 15% επί των διανεμόμενων κερδών, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Π.χ. σε 150.000 € κέρδος, η φορολογική επιβάρυνση θα είναι 150.000 Χ 15% = 22.500 €. Στη συνέχεια, το κέρδος που απομένει μετά τη φορολογική επιβάρυνση θα είναι 150.000 – 22.500 = 127.500 €. Στη συνέχεια 127.500 Χ 15% (φόρος μερίσματος) = 19.125 €. Η Τελική επιβάρυνση είναι: 22.500 € + 19.125 € = 41.625 €. Άρα, συνολική επιβάρυνση 15% + 12,75% = 27,75%.
Η ίδια ακριβώς φορολογική επιβάρυνση, πρέπει να τεθεί ως ανώτατο όριο και για τις προσωπικές εταιρείες με βιβλία Β΄ Κατηγορίας (Ο.Ε., Ε.Ε.). Με την πρότασή μας, καταργούνται οι -για πολλά χρόνια – γραφειοκρατικές και πολύπλοκες διαδικασίες της επιχειρηματικής αμοιβής. Πλέον, η φορολόγηση θα γίνεται στο σύνολο των κερδών με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Π.χ. Ο.Ε. με κέρδη 150.000 €, αρχικά φορολογείται με συντελεστή 15% για το σύνολο των κερδών, δηλαδή φόρος 22.500 €».

Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τις πραγματικές Δαπάνες Διαβίωσης – Καθαρό Ετήσιο Εισόδημα (Ηλεκτρ. Πόθεν Έσχες)
Οι Πραγματικές Δαπάνες Διαβίωσης αντικαθιστούν τα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία για πάρα πολλά χρόνια λειτούργησαν για να προσδιορίσουν τεκμαρτά το εισόδημα των φορολογουμένων, λόγω αδυναμίας του φορολογικού συστήματος να υπολογίσει το επίπεδο οικονομικής διαβίωσης. Τα τεκμήρια διαβίωσης, κατά τη διαχρονική τους εφαρμογή λειτουργούσαν με αυθαίρετο τρόπο, δημιουργώντας σε πολλές περιπτώσεις αδικίες. Σήμερα, με την δυνατότητα που μας δίνει η τεχνολογία προχωρούμε – σε ετήσια βάση – στην εύρεση του καθαρού εισοδήματος κάθε φορολογουμένου, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι πραγματικές δαπάνες που πλέον έχουμε τη δυνατότητα υπολογισμού τους. Έτσι, το σύστημα θα γίνει δίκαιο και θα εκλείπουν οι αυθαιρεσίες.
Από το ηλεκτρονικό προφίλ του κάθε φορολογούμενου, θα υπολογίζεται το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα που μεταφέρεται στον επόμενο χρόνο, δηλαδή το «πόθεν έσχες».
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις Πραγματικές Δαπάνες Διαβίωσης: Δαπάνες ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΦΑ), Δαπάνες Οικιακών Βοηθών, Ιδιωτικά Σχολεία, Ασφαλιστήρια Ζωής και Ι.Χ., Θέρμανση, Φόροι, Τέλη Κυκλοφορίας, Δαπάνες Συντήρησης Ι.Χ. και Σκαφών, Δάνεια, Πιστωτικές Κάρτες, Ενοίκια, Καταθέσεις, ποσοστό δαπανών από αποδείξεις κλπ.
Επιπλέον, θα υπολογίζονται αφαιρετικά οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Κατ’ αυτό τον τρόπο το φορολογικό σύστημα γίνεται δίκαιο και εμπνέει εμπιστοσύνη.