Βαριές απώλειες για τις επιχειρήσεις

Βαριές ήταν οι απώλειες για τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα το 2011. Ο μεν κύκλος εργασιών ήταν και πάλι μειωμένος, η δε κερδοφορία τους υπέστη βαρύτατο πλήγμα λόγω της επιδείνωσης της κρίσης της ελληνικής οικονομίας, της συρρίκνωσης των εισοδημάτων και της βαθιάς ύφεσης.

Βαριές ήταν οι απώλειες για τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα το 2011. Ο μεν κύκλος εργασιών ήταν και πάλι μειωμένος, η δε κερδοφορία τους υπέστη βαρύτατο πλήγμα λόγω της επιδείνωσης της κρίσης της ελληνικής οικονομίας, της συρρίκνωσης των εισοδημάτων και της βαθιάς ύφεσης.
Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα μελέτης της ICAP Group που στηρίχθηκε στα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμούς) 943 επιχειρήσεων του δείγματος τις οποίες οι μελετητές της εταιρείας παρακολουθούν επί σειρά ετών.

Μειώθηκαν οι πωλήσεις
Βάσει των ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσης των επιχειρήσεων αυτών προκύπτει συνολική μείωση πωλήσεων κατά 3,5%. Παράλληλα, όμως, καθώς δεν υπήρξε καθόλου συγκράτηση του άμεσου κόστους (παρέμεινε ουσιαστικά στάσιμο), η πτώση των μεικτών κερδών ήταν μεγαλύτερη και ανήλθε σε -13%. Οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις επέφεραν συρρίκνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, με συνέπεια τελικά την ανατροπή του καθαρού αποτελέσματος από κέρδη ύψους 44,2 εκατ. ευρώ το 2010 σε εκτεταμένες ζημιές 45,8 εκατ. ευρώ το 2011. Τα κέρδη EBITDA επίσης υποχώρησαν κατά 13,2%.
Αξίζει να επισημανθεί ότι από τους επί μέρους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών ο τελευταίος υπέστη το σοβαρότερο πλήγμα στην κερδοφορία του.
Οπως υπογραμμίζει μιλώντας προς «Το Βήμα» ο διευθύνων σύμβουλος της ICAP Group κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος:«Η επιδείνωση της ύφεσης το 2011 είχε έντονα αρνητικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων, όπως αυτό καταδεικνύεται από τα αποτελέσματα όλων των εταιρειών που έκλεισαν ισολογισμό τον Ιούνιο του 2011. Ετσι ο ενοποιημένος ισολογισμός των 943 εταιρειών γύρισε από κέρδη προ φόρων σε ζημιές. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα αναμένουμε ότι και για το σύνολο των επιχειρήσεων θα υπάρχουν το 2011 ζημιές και μάλιστα διευρυμένες. Να σημειώσουμε ότι το 2010 ο ενοποιημένος ισολογισμός 25.616 εταιρειών – όλων, δηλαδή, των επιχειρήσεων που δημοσίευσαν ισολογισμό – παρουσίασε ζημιές 2,33 δισ. ευρώ εξανεμίζοντας κέρδη 6,32 δισ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς. Είναι μύθος, λοιπόν, ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα συνεχίζουν να βγάζουν κέρδη μέσα στην κρίση και δεν πληρώνουν το μερίδιo που τους αναλογεί για τη μείωση του δημόσιου ελλείμματος. Ισα ίσα οι έκτακτες εισφορές και άλλες επιβαρύνσεις τις πλήττουν υπέρμετρα. Ενα ακόμη σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι το κράτος, μεταξύ άλλων, χάνει πολλά δισεκατομμύρια τον χρόνο από άμεσους φόρους όταν οι εταιρείες έχουν ζημιές ή πολύ μειωμένα κέρδη. Συνεπώς αυτός είναι ένας ακόμη λόγος ώστε η Πολιτεία να λάβει εκείνα τα μέτρα που θα ενισχύσουν τον ιδιωτικό τομέα, που είναι ο μόνος που μπορεί να φέρει την πολυπόθητη ανάπτυξη στη χώρα».
Συρρίκνωση κεφαλαίων
Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των επιχειρήσεων αυτών, κατ΄ αρχάς τα συνολικά τους κεφάλαια, κατέγραψαν ελαφρά υποχώρηση (-2,3%), προερχόμενη από την αντίστοιχη μείωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού και κυρίως των απαιτήσεων.
Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 3,1%, ενώ κατά το ίδιο ποσοστό ελαττώθηκαν και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (οι οποίες καλύπτουν και το μεγαλύτερο μέρος του παθητικού).
Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα μετατράπηκαν σε ζημιογόνα, τόσο η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων όσο και το περιθώριο καθαρού κέρδους διαμορφώθηκαν σε αρνητικά επίπεδα. Επισημαίνεται ακόμη η επιδείνωση του περιθωρίου μεικτού κέρδους από 25,1% το 2010 σε 22,7% το 2011. Οι δείκτες ρευστότητας δεν παρουσιάζουν αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, ο μέσος όρος προθεσμίας είσπραξης απαιτήσεων διαμορφώθηκε σε 107 ημέρες το 2011 και παραμένει υψηλότερος του αντίστοιχου μέσου όρου εξόφλησης προμηθευτών (94 ημέρες).

Διασώθηκε – οριακά – η βιομηχανία
Κλίμα ύφεσης στον κλάδο του εμπορίου – Επιδείνωση για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών
Στο δείγμα της έρευνας συμμετείχαν 256 βιομηχανικές εταιρείες με δημοσιευμένους ισολογισμούς που λήγουν στις 30.6.2011. Με βάση τα ενοποιημένα αποτελέσματα του δείγματος, προκύπτει ότι η βιομηχανία ήταν ο μοναδικός κλάδος που εμφάνισε βελτίωση των αποτελεσμάτων του το 2011, με κύριο χαρακτηριστικό την επάνοδο στην κερδοφορία, έστω και με οριακά μόνο κέρδη, σε αντίθεση με τις σημαντικές ζημιές του 2010. Οι πωλήσεις τους κατέγραψαν άνοδο 13,1%, η θετική αυτή εξέλιξη όμως αναχαιτίστηκε από το γεγονός ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με ακόμη εντονότερη αύξηση του κόστους πωλήσεων, με αποτέλεσμα την υποχώρηση των αντίστοιχων μεικτών κερδών κατά 2,8%. Παρ’ όλα αυτά, η σημαντική μείωση των λοιπών λειτουργικών εξόδων είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση θετικού λειτουργικού αποτελέσματος το 2011 και τελικά την εμφάνιση οριακά θετικού καθαρού αποτελέσματος (0,5 εκατ. ευρώ περίπου) έναντι αντίστοιχων ζημιών ύψους 14,2 εκατ. ευρώ το 2010.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι οι ζημιές μιας και μόνο επιχείρησης – πρόκειται για την ΕΒΖ ΑΕ, η οποία εμφάνισε ζημιές 17,8 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι ζημιών 34,2 εκατ. ευρώ το 2010 – επηρεάζουν το συνολικό αποτέλεσμα του τομέα, ωστόσο η δραστική μείωση των ζημιών της κατά το 2011 ήταν αρκετή για να μετατρέψει σε θετικό το καθαρό αποτέλεσμα του τομέα στην τελευταία χρήση.

Στον τομέα του εμπορίου τα αποτελέσματα του δείγματος των 266 επιχειρήσεων επιβεβαιώνουν πλήρως το κλίμα ύφεσης στην αγορά, καθώς οι πρώτες επιχειρήσεις που δημοσίευσαν ισολογισμό εντός του τρέχοντος έτους εμφάνισαν μείωση των πωλήσεών τους (κατά 11,2%) στην τελευταία χρήση. Με δεδομένο τον περιορισμό της ζήτησης, η σχετική συγκράτηση του κόστους πωλήσεων που πέτυχαν (ως έναν βαθμό) οι εμπορικές επιχειρήσεις είχε ως αποτέλεσμα το μεικτό κέρδος να μειωθεί με λιγότερο έντονο ρυθμό (-9,9%). Η επιδείνωση όμως των παραπάνω μεγεθών, οδήγησε σε συρρίκνωση της κερδοφορίας τους. Τα κέρδη προ φόρου υπέστησαν πτώση (-23,8%) και διαμορφώθηκαν σε 99,2 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι στη διαμόρφωση της κερδοφορίας των εμπορικών επιχειρήσεων του δείγματος απόλυτα καθοριστική ήταν η συμμετοχή μιας συγκεκριμένης εταιρείας με εξαιρετικές επιδόσεις. Πρόκειται για την Jumbo ΑE, η οποία εμφάνισε κέρδη προ φόρου ύψους 102 εκατ. ευρώ το 2011, χωρίς τη συμμετοχή της οποίας το τελικό καθαρό αποτέλεσμα του τομέα θα ήταν αρνητικό το 2011.
Από τα ομαδοποιημένα αποτελέσματα χρήσης των 357 εταιρειών παροχής υπηρεσιών (δεν συμπεριλαμβάνονται τράπεζες – ασφάλειες) προκύπτει μεγάλη επιδείνωση σε αυτή την κατηγορία. Ο συνολικός κύκλος εργασιών κατέγραψε μείωση 9,8%, παράλληλα όμως δεν επετεύχθη ουσιαστική συγκράτηση του κόστους πωλήσεων, με συνέπεια το μεικτό κέρδος να εμφανίσει εντυπωσιακή πτώση (-58,5%). Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό και στις δύο χρήσεις, με τις ζημιές σχεδόν να διπλασιάζονται το 2011, ανερχόμενες πλέον σε 141,2 εκατ. ευρώ.

Η μελέτη της ICAP
* Στα αρχεία της Icap Databank υπάρχουν καταχωρημένες 944 επιχειρήσεις με δημοσιευμένους ισολογισμούς που λήγουν στις 30.6.2011.

* Από το σύνολο αυτό εξαιρέθηκε μία μόνο εταιρεία. Πρόκειται για τη Sara Lee Holdings ΕΠΕ, εταιρεία που δραστηριοποιείται ως Holding Company, η οποία (σύμφωνα με τον ισολογισμό της) δεν εμφανίζει πωλήσεις, ενώ προκύπτει και ανατροπή του κερδοφόρου αποτελέσματος το 2010.

* Κατόπιν τούτου, το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει 943 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 256 είναι βιομηχανικές, οι 266 εμπορικές και οι 357 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (πλην τραπεζών-ασφαλειών) και οι λοιπές τουριστικές και τεχνικές εταιρείες.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
  • Ο γρίφος της Μποτσουάνα Οι αγορές είναι προεξοφλητικοί μηχανισμοί, στην περίπτωση της νέας μετάλλαξης , προεξόφλησαν ξανά το χειρότερο, δηλαδή νέους περιορισμούς στις... ΒΗΜΑτοδότης |
Σίβυλλα
Helios Kiosk