Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Νοεμβρίου: 16,082 εκατ. οι ταξιδιώτες και 8,286 δις ευρώ εισπράξεις

Στα 16,082 εκατ. ανήλθαν οι ταξιδιώτες στη χώρα το ενδεκάμηνο του 2011, έναντι 14,668 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 9,6%. Το ίδιο διάστημα το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο ανήλθε στα 8,286 δις ευρώ, αυξημένο κατά 11% (823,9 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση

Στα 16,082 εκατ. ανήλθαν οι ταξιδιώτες στη χώρα το ενδεκάμηνο του 2011, έναντι 14,668 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 9,6%. Το ίδιο διάστημα το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο ανήλθε στα 8,286 δις ευρώ, αυξημένο κατά 11% (823,9 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση. Η δυναμική των αγορών εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης και κυρίως της Ρωσίας, αλλά και η σημαντική κάμψη των εισπράξεων τον Νοέμβριο λόγω της εποχικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, είναι τα χαρακτηριστικά του ενδεκαμήνου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών τον Νοέμβριο του 2011.
Η αύξηση του Ταξιδιωτικού Ισοζυγίου το ενδεκάμηνο οφείλεται στην ενίσχυση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 9,7% (915,9 εκατ. ευρώ), ενώ η μέση κατά ταξίδι δαπάνη παρέμεινε σταθερή στα 645 ευρώ το 2011, από 644,8 ευρώ το 2010. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συμμετείχαν με ποσοστό 59,1% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 32,8% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.
Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στη αύξησή τους κατά 18,2% από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 (3,357 δις ευρώ), ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 άγγιξαν τα 7,016 δις ευρώ παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 6%. Αναλυτικότερα από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 4,903 δις ευρώ, αυξημένες κατά 9,6%, ενώ από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 1,5%. Σε ό,τι αφορά τις βασικές αγορές, από τη Γερμανία παρατηρήθηκε άνοδος 13,5% (στα 1,825 δις ευρώ), ενώ μειωμένες κατά 3,1% ήταν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, στα 1,194 δις ευρώ. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 σημαντική αύξηση κατά 51% παρουσιάζουν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 742,4 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τον Νοέμβριο του 2011, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις καταγράφουν απώλειες κατά 12,5% ή 26,4 εκατ. ευρώ (Νοέμβριος 2011: 184,7 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2010: 211,1 εκατ. ευρώ), γεγονός στο οποίο συνέβαλε η πτώση της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 5,3% ή 24,2 ευρώ (Νοέμβριος 2011: 436,6 ευρώ, Νοέμβριος 2010: 460,7 ευρώ).

Ωστόσο το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον μήνα αυτό εμφανίζει πλεόνασμα 59,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2010, ως αποτέλεσμα της μείωσης των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 34,4 εκατ. ευρώ ή 21,6% (Νοέμβριος 2011: 125,2 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2010: 159,6 εκατ. ευρώ).

Η κάμψη των εισπράξεων αποδίδεται κυρίως στη μείωσή τους από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 17,4% (Νοέμβριος 2011: 97 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2010: 117,4 εκατ. ευρώ), καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 περιορίστηκαν κατά 6,3% ή 5,9 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, απώλειες 25,4% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ (Νοέμβριος 2011: 65,8 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2010: 88,2 εκατ. ευρώ), ενώ αυξημένες κατά 6,6% ήταν αυτές από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ (Νοέμβριος 2011: 31,1 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2010: 29,2 εκατ. ευρώ).
Στις δύο σημαντικότερες αγορές προέλευσης, οι εισπράξεις από τη Γερμανία παρουσιάζουν μείωση 50,4% τον Νοέμβριο 2011 (Νοέμβριος 2011: 12,1 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2010: 24,4 εκατ. ευρώ) έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2010, ενώ αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζουν αύξηση κατά 18,3% (Νοέμβριος 2011: 19,5 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2010: 16,5 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, άνοδο 88,2% παρουσιάζουν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 11,2 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό, τα 16,082 εκατ. άγγιξαν οι ταξιδιώτες στη χώρα το ενδεκάμηνο του 2011, έναντι 14,668 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010, με την ταξιδιωτική κίνηση να καταγράφει άνοδο 9,6%. Ενισχυμένες κατά 19,7% ήταν οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 φθάνοντας τα 5,550 εκατ., ενώ από τις χώρες της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στα 10,531 εκατ., καταγράφοντας άνοδο 5% σε ετήσια βάση.
Η εξέλιξη αυτή ήταν κυρίως το αποτέλεσμα της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 8,2%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρέμειναν σχετικά σταθερές στα 4,021 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 4,017 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία ενισχύθηκαν κατά 9,8%, ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 2,8%. Τέλος από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 64%.
Αντίθετα μειωμένη κατά 7,6% σε σχέση με το 2010 ήταν η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Νοέμβριο 2011, φθάνοντας τις 423,1 χιλιάδες, λόγω της κάμψης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 κατά 11,8%, αλλά και της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 27 κατά 4%. Από τις χώρες της ζώνης του ευρώ οι αφίξεις διαμορφώθηκαν στις 127,1 χιλιάδες, μειωμένες κατά 7,4%, ενώ από τις χώρες της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρέμειναν σχετικά σταθερές με οριακή άνοδο 0,4% (Νοέμβριος 2011: 106,7 χιλ. Νοέμβριος 2010: 106,3 χιλ.). Από τη Γερμανία οι αφίξεις περιορίστηκαν κατά 30,5%, ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 33,5%. Αντίθετα οι αφίξεις από τη Ρωσία εμφάνισαν άνοδο 123,3%, φθάνοντας τις 16,4 χιλιάδες επισκέπτες.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
  • Ο γρίφος της Μποτσουάνα Οι αγορές είναι προεξοφλητικοί μηχανισμοί, στην περίπτωση της νέας μετάλλαξης , προεξόφλησαν ξανά το χειρότερο, δηλαδή νέους περιορισμούς στις... ΒΗΜΑτοδότης |
Σίβυλλα
Helios Kiosk