Στροφή στα φθηνά αναψυκτικά

Περί τα 18 εκατοµµύρια λίτρα αναψυκτικών κάθε τύπου, ιδιωτικής ετικέτας, ήπιαν οι έλληνες καταναλωτές σε διάστηµα 12 µηνών. Η ύφεση αλλάζει µε δραµατικό τρόπο τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων. Η στροφή στα φθηνότερα προϊόντα, ακόµη και από τα επώνυµα χαµηλής τιµής, είναι εντυπωσιακή. Η περίπτωση των αναψυκτικών, µία από τις πιο χαρακτηριστικές κατηγορίες προϊόντων της λεγόµενης «αυθόρµητης αγοράς», είναι απολύτως ενδεικτική των αλλαγών που συντελούνται µήνα µε τον µήνα, εβδοµάδα µε την εβδοµάδα.

Περί τα 18 εκατοµµύρια λίτρα αναψυκτικών κάθε τύπου, ιδιωτικής ετικέτας, ήπιαν οι έλληνες καταναλωτές σε διάστηµα 12 µηνών. Η ύφεση αλλάζει µε δραµατικό τρόπο τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων. Η στροφή στα φθηνότερα προϊόντα, ακόµη και από τα επώνυµα χαµηλής τιµής, είναι εντυπωσιακή. Η περίπτωση των αναψυκτικών, µία από τις πιο χαρακτηριστικές κατηγορίες προϊόντων της λεγόµενης «αυθόρµητης αγοράς», είναι απολύτως ενδεικτική των αλλαγών που συντελούνται µήνα µε τον µήνα, εβδοµάδα µε την εβδοµάδα. Και αυτή η τάση εκδηλώνεται παράλληλα µε τη συρρίκνωση της κατανάλωσης αναψυκτικών, γεγονός που αποδεικνύει ότι η δυναµική αυτής της περιόδου θα διαµορφώσει σύντοµα νέα δεδοµένα και ένα διαφορετικό τοπίο στην αγορά. Από την άλλη πλευρά, ο κίνδυνος των επισφαλειών – ίσως ο σοβαρότερος κίνδυνος της αγοράς – είναι αυτός που παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της εµπορικής πολιτικής των µεγάλων εταιρειών. Αυτή η διάσταση είναι εµφανής στην εµπορική πολιτική του µεγαλύτερου οµίλου της αγοράς των αναψυκτικών, της 3Ε, η οποία έχει περιορίσει τις παροχές και τις πιστώσεις σε αρκετούς µικρούς χονδρεµπόρους, περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο εµµέσως και το δίκτυο διανοµής της, φοβούµενη φυσικά τις επισφάλειες.

Από την άλλη όµως πλευρά, φαίνεται ότι οι µικρές εταιρείες του κλάδου – και κυρίως η πατρινή Λουξ – το κενό που αφήνει η υποχώρηση της 3Ε σπεύδουν να το καλύψουν, προσπαθώντας – όσο αυτό είναι δυνατόν – να γλιτώσουν από την παγίδα της επισφάλειας. Και είναι γεγονός ότι συνολικά ως τώρα έχουν κλείσει περί τις 13.000 πάσης φύσεως σηµεία πώλησης, γεγονός που αποδεικνύει ότι το σύστηµα διανοµής του χονδρεµπορίου – σηµαντικός παράγοντας στη διακίνηση των αναψυκτικών – υποφέρει. Ενα άλλο στοιχείο το οποίο έχει ιδιαίτερη σηµασία στην παρούσα φάση είναι η κατάρρευση ουσιαστικά των µεριδίων της έτερης πολυεθνικής της αγοράς, της Pepsico – ήδη η εταιρεία απορροφήθηκε από την Tasty –, η οποία φαίνεται να χάνει όσα κατόρθωσε να συγκεντρώσει µε την ιδιαίτερα επιθετική εµπορική πολιτική που εφάρµοσε τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά τις απώλειες της Pepsico στην αγορά των προϊόντων τύπου cola φαίνεται να «επαναπατρίζει» η 3E, ενώ στα άλλα αναψυκτικά κερδισµένες εµφανίζονται οι µικρότερες εταιρείες του κλάδου, αλλά κυρίως τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία µήνα µε τον µήνα βελτιώνουν τη θέση τους στις προτιµήσεις των καταναλωτών. Σταθερά πάντως παραµένουν τα µερίδια των δύο µικρότερων απ’ όλες τις εταιρείες του κλάδου, της εταιρείας Γεράνι, η οποία βρίσκεται στα Χανιά και διαθέτει το 0,5% της αγοράς, και της εταιρείας Κλιάφα, η οποία βρίσκεται στα Τρίκαλα και διαθέτει το 0,3% της αγοράς – η εντοπιότητα και η παράδοση στην προκειµένη περίπτωση είναι ισχυροί παράγοντες για την παρουσία των δύο εταιρειών.

Ανοδική πορεία η Λουξ

Η Λουξ των αδελφών Μαρλαφέκα εµφανίζεται ανοδική σε όλες τις περιοχές της χώρας – στην Πελοπόννησο κατέχει τη δεύτερη θέση, αγγίζοντας το 19% το δίµηνο Αυγού στου – Σεπτεµβρίου και στον πανελλαδικό όγκο πωλήσεων παρουσιάζει αύξηση 6,8% το 12µηνο, αλλά η αγορά παρουσιάζει πτώση 6,3% και το συνολικό µερίδιό της ανέρχεται σε 5%. Μιλώντας προς «Το Βήµα» ο κ. Ι. Μαρλαφέκας, πρόεδρος της εταιρείας, ανέφερε ότι η πτώση της αγοράς κινείται πλέον σε διψήφια ποσοστά και δεν αποκλείεται να υπερβεί ακόµη και το 10%, ενώ στην κατηγορία των χυµών η πτώση είναι ακόµη µεγαλύτερη, επειδή πρόκειται για ακριβότερο προϊόν. Αντίθετα από την πορεία της αγοράς, η εταιρεία Λουξ ΑΕ – κατά τον κ. Μαρλαφέκα – θα έχει αύξηση πωλήσεων άνω του 10%, οι οποίες θα διαµορφωθούν σε περίπου 22 εκατ. ευρώ, έναντι 19,4 εκατ. ευρώ το 2010. Η αύξηση παρατηρείται και στο δίκτυο των σουπερµάρκετ, αλλά και σε αυτό του χονδρεµπορίου, το οποίο θεωρείται και πιο επισφαλές, αλλά η Λουξ κινείται εµπορικά σε αντίθετη τροχιά από αυτήν της 3Ε, δηλαδή αυξάνοντας και τον χρόνο αποπληρωµής στις 60 ηµέρες και το ύψος των παροχών στο 25%. Αυτό σηµαίνει ότι αυτός ο ιδιότυπος «πόλεµος» παροχών που βρίσκεται σε εξέλιξη δίνει το πλεονέκτηµα στην πατρινή εταιρεία, η οποία συνεχίζει να προσθέτει µερίδιο αγοράς, διότι αυξάνει το δίκτυο πώλησης που διαθέτει.

Αυξάνει το δίκτυό της η ΕΨΑ

Αντίστοιχη πορεία στις περισσότερες περιοχές έχει και η ΕΨΑ της οικογένειας Τσαούτου το τελευταίο εξάµηνο. Στην περιοχή της Θεσσαλίας, όπου είναι η έδρα της, βρίσκεται στην τρίτη θέση, µε µόλις 0,2 µονάδες µετά την Pepsico το δίµηνο Αυγούστου – Σεπτεµβρίου, ενώ το πανελλαδικό µερίδιό της ανέρχεται σε 1,8%, σύµφωνα µε τα στοιχεία του διµήνου Αυγούστου – Σεπτεµβρίου, από 1,2% που ήταν το αντίστοιχο διάστηµα του 2010. Μιλώντας προς «Το Βήµα» ο γενικός διευθυντής της εταιρείας κ. Μιχ. Τσαούτος έλεγε ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα της εταιρείας παρατηρείται στην περιοχή της Αττικής, όπου η παρουσία της είναι αποσπασµατική και γι’ αυτό το κύριο βάρος αυτή την περίοδο το δίνει σε αυτή την περιοχή. Εφέτος οι πωλήσεις της θα εµφανίσουν µείωση ύψους 5%, αν και ο όγκος των πωλήσεων θα παραµείνει ο ίδιος, και τούτο λόγω των προσφορών. Πέρυσι οι πωλήσεις της ανήλθαν σε 10 εκατ. ευρώ. Και στόχος επίσης είναι η ανάπτυξη των εξαγωγών, δεδοµένου ότι οι συνθήκες στην εσωτερική αγορά επιδεινώνονται συνεχώς – ήδη το 5% των πωλήσεών της πραγµατοποιείται σε ξένες αγορές, όπως στην Αυστραλία, στην Κύπρο, στη Γερµανία, στη Βουλγαρία και στη Νέα Υόρκη. Και ευελπιστεί ότι την επόµενη διετία η συνεισφορά των εξαγωγών στις πωλήσεις θα ανέλθει σε 15%.

«Μάχη» με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
Παρά την αλλαγή εμπορικής πολιτικής με μειώσεις τιμών από τους «μεγάλους», οι «μικροί» αυξάνουν τα μερίδιά τους

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Nielsen συνολικά στη διάρκεια του τελευταίου δωδεκαµήνου η συνολική αγορά των αναψυκτικών υποχώρησε κατά 6%, η µεγαλύτερη όµως πτώση καταγράφεται στην κατηγορία των αναψυκτικών µε γεύση, όπου η µείωση των πωλήσεων ανέρχεται σε 9%. Ακολουθούν η κατηγορία των ανάµεικτων αναψυκτικών µε πτώση 7,5% και τα αναψυκτικά τύπου cola µε πτώση 4,5%. Η µεγαλύτερη πτώση της αγοράς διαπιστώνεται, σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, στη ∆υτική Κεντρική Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ την τιµητική τους έχουν η εταιρεία Λουξ ΑΕ, που καταλαµβάνει τη δεύτερη θέση στο σύνολο της ελληνικής αγοράς, στην κατηγορία των αναψυκτικών µε γεύση, ενώ στην κατηγορία των προϊόντων τύπου cola τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν καταλάβει τη δεύτερη θέση. Τούτο βεβαίως δεν είναι τυχαίο, αντιθέτως οφείλεται στο γεγονός ότι το προηγούµενο µάνατζµεντ της Pepsico για να κερδίσει µερίδιο αγοράς «χτύπησε» τις τιµές και βελτίωσε το µερίδιό της περιορίζοντας την ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στα σουπερµάρκετ και αποσπώντας µερίδιο και από την 3Ε. Η αλλαγή όµως της εµπορικής πολιτικής της από τις αρχές του χρόνου, µε τον περιορισµό των παροχών και της πίστωσης, οδήγησε σε σηµαντική µείωση το µερίδιό της. Και φυσικά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας «πήραν κεφάλι». Ετσι, ενώ κατέχουν τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των προϊόντων τύπου cola και πανελλαδικά βρίσκονται στην τρίτη θέση, µε αύξηση όγκου πωλήσεων 10,1% στο 12µηνο, στις περισσότερες περιοχές κινούνται ανοδικά, ενώ στη Θεσσαλονίκη κατέχουν τη δεύτερη θέση. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στις διαπιστώσεις της ίδιας έρευνας, η Pepsico παρουσιάζει σταθερή πτώση στο σύνολο των αναψυκτικών από τον Απρίλιο και µετά, εκτός από τις περιοχές της Κρήτης και της ∆υτικής Κεντρικής Ελλάδας, πτώση 25% στον όγκο πωλήσεων. Πτώση παράλληλα εµφανίζει και η 3Ε, ύψους 5,7%, και, όπως λέγεται χαρακτηριστικά στην αγορά, έχει περιορίσει στον τοµέα του χονδρεµπορίου τον χρόνο πίστωσης στις 30 ηµέρες και τις παροχές στο 12%.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk