Μείωση μισθών 15% για όλους απαιτούν οι δανειστές μας

Την περικοπή δύο μισθών ετησίως από τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα ζητεί μετ’ επιτάσεως η τρόικα προκειμένου να βελτιωθεί ο δείκτης ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Ηδη οι εκπρόσωποι των δανειστών έχουν διατυπώσει τις προτάσεις τους προς την ελληνική κυβέρνηση και αναμένουν την οριστικοποίηση των μέτρων ώστε να ακολουθήσει η σύναψη της νέας δανειακής σύμβασης. Μάλιστα, προκειμένου να αποφευχθεί η ένταση γύρω από τα μέτρα που θα οδηγήσουν στο αντίστοιχο οικονομικό αποτέλεσμα, η τρόικα αφήνει στην κυβέρνηση το περιθώριο επιλογής τους, αρκεί να οδηγούν σε αντίστοιχες μειώσεις.

Την περικοπή δύο μισθών ετησίως από τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα ζητεί μετ’ επιτάσεως η τρόικα προκειμένου να βελτιωθεί ο δείκτης ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Ηδη οι εκπρόσωποι των δανειστών έχουν διατυπώσει τις προτάσεις τους προς την ελληνική κυβέρνηση και αναμένουν την οριστικοποίηση των μέτρων ώστε να ακολουθήσει η σύναψη της νέας δανειακής σύμβασης. Μάλιστα, προκειμένου να αποφευχθεί η ένταση γύρω από τα μέτρα που θα οδηγήσουν στο αντίστοιχο οικονομικό αποτέλεσμα, η τρόικα αφήνει στην κυβέρνηση το περιθώριο επιλογής τους, αρκεί να οδηγούν σε αντίστοιχες μειώσεις.

Το υπουργείο Εργασίας, από την πλευρά του, τηρεί στάση αναµονής για τις διαβουλεύσεις των κοινωνικών εταίρων, χωρίς να θέτει συγκεκριµένη ατζέντα µέτρων, πλην της µείωσης του µη µισθολογικού κόστους εργασίας. Ωστόσο στο τραπέζι των συζητήσεων µεταξύ ΓΣΕΕ και εργοδοτικών φορέων – που θα επαναληφθούν αυτή την εβδοµάδα – βρίσκονται µέτρα όπως το πάγωµα των κατώτερων µισθών και των ωριµάνσεων για µια τριετία, οι περικοπές του 13ου και του 14ου µισθού και η µείωση του µισθολογικού κόστους του ιδιωτικού τοµέα. Στόχος των δύο µερών είναι οι όποιες παρεµβάσεις να επικεντρωθούν σε περικοπές που θα αφορούν όσους αµείβονται µε κλαδικές ή επιχειρησιακές συµβάσεις. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που επικαλείται η τρόικα, οι µέσες ετήσιες αποδοχές στην Ελλάδα τη δε καετία 2001-2011 αυξήθηκαν κατά 42,1% έναντι 27,2% στις χώρες της ευρωζώνης, ενώ το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 36% έναντι 19,9% στην ευρωζώνη. Τα τελευταία χρόνια (2010 και 2011) οι αποδοχές στη χώρα µας µειώθηκαν κατά 8,1% έναντι αύξησης 3,9% στην ευρωζώνη, ωστόσο εκτιµάται ότι αυτό δεν είναι αρκετό για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Προς τούτο ζητούν µέτρα που θα επιτυγχάνουν µειώσεις στις αµοιβές κατά 15%-16%. Κάτι τέτοιο αντιστοιχεί στην περικοπή περίπου δύο µισθών ετησίως.

Πάντως η ελληνική πλευρά έχει ξεκαθαρίσει ότι τυχόν µείωση των κατωτάτων ορίων των αµοιβών θα προκαλούσε θύελλα αντιδράσεων, γεγονός που προσανατολίζει τα µέτρα προς τις κλαδικές συµβάσεις που «λειτουργούν» πέραν των ορίων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας.

Εναλλακτικά η τρόικα έχει θέσει στο τραπέζι µέτρα όπως το πάγωµα των κατώτερων µισθών και των ωριµάνσεων για µια τριετία, η περικοπή του 13ου και του 14ου µισθού και η µείωση του µισθολογικού κόστους του ιδιωτικού τοµέα. Ευχή όλων είναι να βρεθεί λύση κοινής αποδοχής µεταξύ των δύο µερών προκειµένου να αποφύγει η κυβέρνηση τη «δύσκολη οδό» της νοµοθέτησης για την ανατροπή της σύµβασης.

Ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα έχουν ήδη υποστεί τεράστιες µειώσεις µισθών. Ως σήµερα 52 επιχειρήσεις προχώρησαν σε επιχειρησιακές συµβάσεις µε µειώσεις µισθών που κυµαίνονται από 10% ως 42%. Οι επιχειρησιακές συµβάσεις αυτής της µορφής (όσες, δηλαδή, προβλέπουν µείωση αποδοχών) καλύπτουν 17.531 εργαζοµένους. Πέραν τούτου, την τελευταία διετία έχουν επικρατήσει πλήρως οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης. Από τις 58.962 συµβάσεις πλήρους απασχόλησης αυτές που µετατράπηκαν σε µερικής απασχόλησης αυξήθηκαν κατά 193,06%, ενώ όσες µεταβλήθηκαν σε εκ περιτροπής αυξήθηκαν κατά 631,89%.

Μαχαίρι και στις επικουρικές

Περικοπές ύψους 650 εκατ. ευρώ ως το 2014 από τα επικουρικά ταµεία ζητεί η τρόικα ξεκαθαρίζοντας προς όλες τις πλευρές ότι δεν πρόκειται να συναινέσει στη νέα δανειακή σύµβαση εφόσον η κυβέρνηση δεν εγκρίνει τις αλλαγές στην επικουρική ασφάλιση που περιλαµβάνει το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Το τεχνικό κλιµάκιο της τρόικας που είχε ήδη συνάντηση µε τη γενική γραµµατέα του υπουργείου Εργασίας κυρία Αθηνά ∆ρέττα ζήτησε την άµεση προώθηση των αλλαγών στα ασφαλιστικά ταµεία έτσι όπως περιγράφονται στο σχέδιο Κουτρουµάνη. Σηµειωτέον ότι τις αλλαγές αυτές απορρίπτει η Νέα ∆ηµοκρατία, η οποία προτείνει καµία επικουρική σύνταξη να µην «πέσει» κάτω από τα 300 ευρώ.

Το σχέδιο Κουτρουµάνη, το οποίο φαίνεται να εγκρίνει η τρόικα, περιλαµβάνει τα εξής:

Μειώσεις επικουρικών συντάξεων αναδροµικά από 1ης Ιανουαρίου 2012 και ενοποίηση πέντε Ταµείων (τριάντα ειδικών λογαριασµών) σε ένα από την 1η Ιουλίου του ίδιου έτους.

Καµία επικουρική σύνταξη δεν θα µειωθεί κάτω από το 20% του συντάξιµου µισθού, ενώ οι µειώσεις θα αφορούν µόνο τα ελλειµµατικά Ταµεία και τις συντάξεις που υπερβαίνουν αυτό το ποσοστό. Η ενοποίηση των πέντε επικουρικών ταµείων (ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑ∆Υ, ΤΕΑΙΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΑΤ) σε ένα θα γίνει από 1ης Ιουλίου του 2012, αφού προηγηθεί η ολοκλήρωση της σχετικής αναλογιστικής µελέτης. Στο νέο ενοποιηµένο Ταµείο η αναπλήρωση θα κυµαίνεται από 20% ως 45% του συντάξιµου µισθού.

Οι µειώσεις κυµαίνονται ανά Ταµείο από 10% ως 25%, ενώ σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις θα ξεπερνούν αυτά τα ποσοστά.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ

Οι προτάσεις µέτρων που βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων της ΓΣΕΕ µε τους εργοδοτικούς φορείς και οι αντίστοιχες θέσεις όλων των κοινωνικών εταίρων αφορούν τα εξής:

* Μείωση των κατώτατων αμοιβών.

* Περικοπή του 13ου και του 14ου μισθού. Διαφωνούν η ΓΣΕΕ, η ΓΣΕΒΕΕ (επαγγελματοβιοτέχνες) και οι έμποροι, ενώ ο ΣΕΒ φαίνεται να συζητεί την περικοπή τους από ένα ύψος μισθού και άνω.

* Τριετές «πάγωμα» μισθών και ωριμάνσεων (τριετίες – πολυετίες). Το ζητούν οι εργοδοτικές οργανώσεις.

* Μείωση του μη μισθολογικού κόστους (εισφορές εργοδοτών – εργαζομένων). Συμφωνούν εργοδότες και εργαζόμενοι, ωστόσο η ΓΣΕΕ θέτει ως προϋπόθεση την αναπλήρωση των εσόδων που θα απολέσουν τα ασφαλιστικά ταμεία και ο ΟΑΕΔ από τη μείωση των εισφορών.


ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk