Λογαριασμός 7 δισ. ευρώ στα νοικοκυριά για το 2012

Η ελληνική οικονοµία µπήκε στην τελική ευθεία για την αναδιάρθρωση του δηµοσίου χρέους – το «κούρεµα» των οµολόγων κατά 100 δισ. ευρώ – και καλείται πλέον να στηριχθεί στις δικές της δυνάµεις προκειµένου να µηδενίσει σχεδόν το έλλειµµα του προϋπολογισµού ως το 2015 και να πληρώνει τους τόκους του εναποµείναντος χρέους των 270 δισ. ευρώ στους δανειστές µας για τα επόµενα 30 χρόνια. Προκειµένου να επιτύχουµε αυτούς τους στόχους που αποτελούν εγγύηση ότι στο µέλλον η …

Η ελληνική οικονοµία µπήκε στην τελική ευθεία για την αναδιάρθρωση του δηµοσίου χρέους – το «κούρεµα» των οµολόγων κατά 100 δισ. ευρώ – και καλείται πλέον να στηριχθεί στις δικές της δυνάµεις προκειµένου να µηδενίσει σχεδόν το έλλειµµα του προϋπολογισµού ως το 2015 και να πληρώνει τους τόκους του εναποµείναντος χρέους των 270 δισ. ευρώ στους δανειστές µας για τα επόµενα 30 χρόνια.

Διαβάστε αναλυτικά τον πίνακα με τις οδηγίες και τα μέτρα

Προκειµένου να επιτύχουµε αυτούς τους στόχους που αποτελούν εγγύηση ότι στο µέλλον η χώρα µας θα είναι εντάξει στις διεθνείς υποχρεώσεις της, η τρόικα πιέζει ασφυκτικά για τη µείωση του κράτους (µε καταργήσεις φορέων, απολύσεις και ιδιωτικοποιήσεις) και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών µε νέες µειώσεις µισθών στον ιδιωτικό τοµέα και συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους στα επίπεδα που επιτρέπουν πλέον οι περιορισµένοι πόροι του ασφαλιστικού συστήµατος.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι µε την επιτυχή ολοκλήρωση του PSI θα ανακουφιστεί ουσιαστικά ο προϋπολογισµός, αφού οι δαπάνες για τόκους έχει σχεδιαστεί να µειωθούν κατά 5 δισ. ευρώ, στα 12 δισ. ευρώ τον χρόνο, όπου βρίσκονταν στα προ της κρίσης επίπεδα. Αυτό είναι το όφελος από τη λύση της «ελεγχόµενης ή συντεταγµένης χρεοκοπίας» της χώρας µας εντός του ευρώ που δροµολογήθηκε από τους ευρωπαίους δανειστές µας (κατά βάση τους Γερµανούς) και το ∆ΝΤ από τον περασµένο Ιούνιο, όταν κρίθηκε ότι η Ελλάδα δεν µπορεί διαφορετικά να βγει από την κρίση.

Ωστόσο ο λογαριασµός µετά το «κούρεµα» για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις είναι µεγάλος. Παρά τη συρρίκνωση µισθών, επιδοµάτων, συντάξεων και παροχών που εφαρµόζεται για τρίτη συνεχή χρονιά, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα από 22 δισ. ευρώ όπου έκλεισε το 2011 θα πρέπει να µειωθεί περαιτέρω εφέτος στα 15 δισ. ευρώ. Το εύρος αυτό της προσαρµογής των 7 δισ. ευρώ αναλογεί στους πολίτες και µόνο µε την υπόθεση της επιτυχούς εφαρµογής του PSI το έλλειµµα προβλέπεται να υποχωρήσει τελικά στα 11 δισ. ευρώ.

Ετσι οι έλληνες εργαζόµενοι στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα καλούνται να πληρώσουν τον λογαριασµό µε µέτρα που έχουν ήδη ψηφιστεί και άλλα που έρχονται καθώς η τρόικα πιέζει τώρα – εν όψει του νέου δανείου των 130 δισ. ευρώ – την κυβέρνηση Παπαδήµου και τα κόµµατα που τη στηρίζουν να µεταφέρουν στο 2012 τα «σπασµένα» του προϋπολογισµού του 2011. Στον έλεγχο που ξεκίνησε την περασµένη Τρίτη και το «cross check» που έγινε σε όλα τα υπουργεία ως προς τους στόχους του µνηµονίου η διαπίστωση ήταν µία: «Πέσατε έξω ».

Και το µήνυµα που έστειλαν στην ελληνική πλευρά ήταν ένα και ξεκάθαρο: Η Ελλάδα µετά την αναδιάρθρωση του χρέους µπαίνει σε περίοδο ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. Οπως εξήγησαν οι ξένοι επιτηρητές, το ∆ηµόσιο θα πρέπει να τα βγάζει πέρα µε τα δικά του έσοδα, εκτός βέβαια α πό τους τόκους που έχει προβλεφθεί ως και το 2015 να είναι εξασφαλισµένοι από το νέο πακέτο. ∆εδοµένου ότι τα περισσότερα από το πλήθος των µέτρων λιτότητας έχουν ήδη νοµοθετηθεί (φαίνονται στο γράφηµα), επικαιροποιήθηκαν οι ποσοστικοί στόχοι της κάθε δράσης για το 2012 και οι οδηγίες που δόθηκαν ήταν σαφείς και συγκεκριµένες.

∆ΕΚΟ: Ζήτησαν νέα µείωση των αποδοχών µε κατάργηση όλων των επιδοµάτων – πέραν των βασικών µισθών – που προβλέπονται στις κλαδικές συµβάσεις και κατάργηση της µονιµότητας στη ∆ΕΗ, στις συγκοινωνίες και σε όλες τις δηµόσιες επιχειρήσεις που είτε ανήκουν στο κράτος είτε το ∆ηµόσιο είναι βασικός µέτοχος.

ΤΑΜΕΙΑ – ΦΑΡΜΑΚΑ: Το µεγάλο πρόβληµα υπάρχει στα φάρµακα. « Εχετε χάσει τον στόχο µε τα φάρµακα» είπαν οι ελεγκτές καθώς, όπως διαπιστώθηκε από τα στοιχεία, η συνολική δαπάνη για φάρµακα έπρεπε να έχει µειωθεί από 4,2 δισ. ευρώ ετησίως στα 2,9 δισ. ευρώ, δηλαδή να εξοικονοµηθούν 1,2-1,3 δισ. ευρώ, και το ποσό που εξοικονοµήθηκε είναι 200-300 εκατ. ευρώ, και αυτό από τα νοσοκοµεία.

«∆εν µπορούν οι γιατροί να συνταγογραφούν τα ακριβά φάρµακα όταν υπάρχουν τα φθηνότερα, όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες» σηµείωσαν και παρατήρησαν ότι, ενώ τα νοσοκοµεία χρησιµοποιούν πλέον σε ποσοστό 25% γενόσηµα, το αντίστοιχο ποσοστό στις συνταγογραφήσεις µικρών ταµείων και ιδιωτών γιατρών δεν ξεπερνά το 18%.

«The money is over, the party is over» είπαν στην ελληνική αντιπροσωπεία θυµίζοντας: «∆εν έχετε πια τα χρήµατα για να αγοράζετε ακριβά φάρµακα. Οι ασθενείς να πληρώνουν µόνοι τους αν θέλουν τα ακριβά φάρµακα».

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Στο ΕΣΥ διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αξιόλογη συγκράτηση δαπανών καθώς η συνολική δαπάνη το 2011 περιορίστηκε σε ποσό κάτω των 2,7 δισ. ευρώ (από 2,9 δισ. ευρώ το 2010) και προβλέπεται να υποχωρήσει στα 2,2 δισ. ευρώ το 2012. Αυτό που αλλάζει είναι ότι, ενώ τα νοσοκοµεία ως τώρα έπαιρναν χρήµατα από τα ασφαλιστικά ταµεία και τον προϋπολογισµό, τα χρήµατα πλέον για τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισµένους θα δίνονται µόνο από τον ΕΟΠΥ και τα Ταµεία µία φορά στις αρχές κάθε χρόνου. Ετσι θα είναι σε θέση να συντάσσουν τον προϋπολογισµό τους µε βάση τα µετρητά που θα έχουν και στη συνέχεια οι διοικήσεις θα έχουν αυτονοµία ως προς τη διαχείριση των πόρων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Η τρόικα ζήτησε τη µείωση των κρατικών επιχορηγήσεων προς τα επικουρικά ταµεία. Σύµφωνα µε τους στόχους, η κρατική επιχορήγηση θα πρέπει να περιοριστεί κατά 200 εκατ. ευρώ το 2012 και κατά 650 εκατ. ευρώ ως το 2015.

Για τα πολυτεκνικά επιδόµατα ζήτησε να περιοριστούν κατά 50 εκατ. ευρώ εντός του 2012 και από 725 εκατ. ευρώ που ανήλθαν το 2011 να συγκρατηθούν στα 675 εκατ. ευρώ.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ: Η τρόικα θέλει να κλείσει οριστικά το θέµα των χρεών σε φαρµακευτικές εταιρείες και προµηθευτές στον χώρο υγείας αλλά και στις κατασκευαστικές εταιρείες και στους ιδιώτες που οφείλουν υπουργεία, ΟΤΑ, Ταµεία και νοσοκοµεία.

Στο νέο πακέτο βοήθειας υπάρχει πρόβλεψη να διατεθεί ποσό περί τα 7 δισ. ευρώ για την εξόφληση όλων των οφειλών του ∆ηµοσίου σε ιδιώτες.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk