Μισθολόγιο και αποχωρήσεις προσωπικού στο επίκεντρο της συνάντηση Δ. Ρέππα με τρόικα

Στον βασικό στόχο που έχει θέσει η κυβέρνηση για τη μείωση των υπαλλήλων κατά 150.000 ως το 2015 επέμειναν οι εκπρόσωποι της τρόικας στη συνάντησή τους με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δημήτρη Ρέππα, αναγνωρίζοντας το ναυάγιο του καθεστώτος της εργασιακής εφεδρείας.

Στον βασικό στόχο που έχει θέσει η κυβέρνηση για τη μείωση των υπαλλήλων κατά 150.000 ως το 2015 επέμειναν οι εκπρόσωποι της τρόικας στη συνάντησή τους με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δημήτρη Ρέππα, αναγνωρίζοντας το ναυάγιο του καθεστώτος της εργασιακής εφεδρείας.

Οι εκπρόσωποι των δανειστών της χώρας στη συνάντηση με τον κ. Ρέππα επέμειναν ιδιαίτερα στην πλήρη εφαρμογή του νέου μισθολογίου από το οποίο, όπως παραδέχθηκε ο υπουργός, εξοικονομήθηκαν περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

«Αν συνυπολογιστούν οι μειώσεις των αποδοχών που έχουν προηγηθεί», σημείωσε ο κ. Ρέππας, «έχουν οδηγήσει σε χαμηλά επίπεδα τις αποδοχές των εργαζομένων στο ελληνικό Δημόσιο».

Συγκεκριμένα, ο κ. Ρέππας, επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει συμφωνία των κυβερνητικών κομμάτων πάνω σε ένα νέο πρόγραμμα διοικητικής μεταρρύθμισης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι πρόγραμμα αυτής της κυβέρνησης, αλλά και της επόμενης κυβέρνησης, είναι πρόγραμμα για τη χώρα».

Προκειμένου να στηρίξει αυτή την άποψή επικαλέσθηκε τα βήματα που έχουν γίνει κάνοντας λόγο για τη σύγκλιση του Εθνικού Συμβούλιου Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο οποίο, όπως είπε, ανέλυσε λεπτομερώς τους στόχους και τις δράσεις της διοικητικής μεταρρύθμισης και περιέγραψε αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα.

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης πρότεινε στους επροσώπους της τρόικας την ένταξη όλων των επιμέρους δράσεων σε ένα συνολικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο, ζητώντας τους «συνεργασία σε καθημερινή βάση», όπως είπε χαρακτηριστικά, «για την αξιολόγηση της εξέλιξης των δρομολογημένων δράσεων».

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την task force και ιδίως τη Γαλλία, επιβεβαιώθηκε ο στόχος για την αξιολόγηση δομών και προσωπικού στο σύνολο του Δημοσίου, όπως επίσης ο προγραμματισμός για την επίτευξη του κεντρικού στόχου, που συνίσταται στη μείωση κατά 150.000 συνολικώς των απασχολουμένων στο ελληνικό Δημόσιο ως το τέλος του 2015.

Ο κ. Ρέππας ανέπτυξε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για το νέο βαθμολόγιο-μισθολόγιο σημειώνοντας ότι έχει ολοκληρωθεί η κατάταξη των υπηρετούντων στους νέους βαθμούς και ολοκληρώνεται και η αντιστοίχισή τους σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο.

Απέναντι στις αιτιάσεις, προφανώς, για περαιτέρω συρρίκνωση των αποδοχών, ο υπουργός σημείωσε ότι η μείωση των αποδοχών με το νέο μισθολόγιο οδηγεί σε δημοσιονομική ωφέλεια για το ελληνικό Δημόσιο κατά τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ ετησίως η οποία, συνυπολογιζόμενη με τις μειώσεις των αποδοχών που έχουν προηγηθεί, έχει οδηγήσει σε χαμηλά επίπεδα τις αποδοχές των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Ο κ. Ρέππας αναφέρθηκε ακόμη στην πρωτοβουλία του υπουργείου από τον περασμένο Σεπτέμβριο για την κατάρτιση νέων οργανογραμμάτων σε όλα τα υπουργεία με τη μείωση κατά τουλάχιστον 30% των υπηρεσιακών δομών και ενημέρωσε ότι δώδεκα υπουργεία έχουν ήδη ανταποκριθεί και έχουν αποστείλει σχέδια νέων οργανισμών που εναρμονίζονται με αυτόν τον κανόνα.

«Θα προκύψει ωφέλεια», είπε, «για τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των νέων δομών, ενώ θα υπάρξει και εξοικονόμηση λόγω ιδίως της μείωσης των θέσεων προϊσταμένων», ενώ πρόσθεσε ότι «έχουν ήδη καταργηθεί υπηρεσιακές μονάδες αυτοτελούς τμήματος, γραφείου και αυτοτελούς γραφείου».

Ο κ. Ρέππας στη συνεχεία αναφέρθηκε στην κατάργηση του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων και στην προωθούμενη αναδιάρθρωση υπηρεσιακών μονάδων με συγχωνεύσεις και απορροφήσεις και την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού που υπηρετεί, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν 4024.

«Αυτή η ταχύρρυθμη αναδιάρθρωση θα ενταχθεί στο γενικότερο μεταρρυθμιστικό σχέδιο για την αναμόρφωση του κράτους», τόνισε και πρόσθεσε ότι «είναι στο τελικό στάδιο η εκπόνηση σχετικού νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος, με αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων, απλοποίηση διαδικασιών και βελτίωση του συντονισμού των κυβερνητικών λειτουργιών».

Αναφερόμενος στην πολιτική για την εργασιακή εφεδρεία, ο κ. Ρέππας εξήγησε λεπτομερώς και με αριθμητικά στοιχεία πώς εξελίχθηκε το πρόγραμμα για το τακτικό προσωπικό της δημόσιας διοίκησης και σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το αντίστοιχο πρόγραμμα για τους εργαζομένους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου τόσο στο κράτος και στους ΟΤΑ όσο και στα ΝΠΙΔ, όπου το κράτος έχει την πλειοψηφία των μετοχών.

Είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή η παρέμβαση, η οποία δεν είχε εξ αρχής δημοσιονομικούς στόχους, υπήρξε ίσως η πιο δραστική τομή, αφού έστειλε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα για την επικρατούσα εργασιακή ακαμψία στο ελληνικό κράτος», προσθέτοντας ότι «η ανάγκη για απόλυτα αντικειμενικά κριτήρια οδήγησε στην εφαρμογή μιας οριζόντιας πολιτικής που επόμενο ήταν να περιέχει και στοιχεία ανορθολογισμού και αδικίας».

Απέναντι στις απόψεις που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς για απολύσεις προσωπικού ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης τόνισε την ανάγκη να αποφευχθεί η λειτουργική κατάρρευση κρίσιμων υπηρεσιών, πολύ περισσότερο που από το σύνολο των απασχολουμένων στο ελληνικό κράτος σχεδόν το 50% αποτελεί το προσωπικό των εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας και των ενστόλων κάθε κατηγορίας.

«Η πολιτική για τον αριθμό των απασχολουμένων στο Δημόσιο με τον έλεγχο των προσλήψεων», τόνισε, «εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική με τον κεντρικό στόχο τη μείωση κατά 150.000 απασχολουμένων στο Δημόσιο μέχρι το τέλος του 2015».

Αναφερόμενος στις παραμέτρους της διοικητικής μεταρρύθμισης ο κ. Ρέππας στάθηκε κυρίως στη σημασία που έχει για την προωθούμενη ανάπτυξη η απλοποίηση διαδικασιών και ελάφρυνση διοικητικών βαρών με ένα πρόγραμμα που αφορά δεκατρείς τομείς, αναφέροντας στοιχεία για το πως ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία για ένα τομέα (τουρισμός) και την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τέσσερις τομείς (εταιρικό δίκαιο, δημόσιες προμήθειες, ασφάλεια τροφίμων, γεωργικές επιδοτήσεις).

Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται για οκτώ ακόμη τομείς. Επίσης αναφέρθηκε με στοιχεία στην εξέλιξη του προγράμματος για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας σύμφωνα και με προτάσεις αντίστοιχων υπουργείων σε δεκαπέντε τομείς πολιτικής, που η απλοποίηση της νομοθεσίας και η αποτελεσματική εφαρμογή της είναι καθοριστικές για την αναπτυξιακή ώθηση της χώρας.

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης έκανε σαφή αναφορά και στην πολιτική της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με την εφαρμογή της οδηγίας 123 για την παροχή υπηρεσιών, την καθιέρωση ενιαίου λογισμικού διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και την προώθηση της ηλεκτρονικής υπογραφής.

Σημείωσε δε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την επιλογή γενικών διευθυντών οικονομικού από το ΑΣΕΠ σε όλα τα υπουργεία, όπως άλλωστε προβλεπόταν στις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με το ισχύον μνημόνιο.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk