Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση του κράτους

«Για μεταρρυθμιστική και δημιουργική έκρηξη στο ελληνικό κράτος» έκανε λόγο ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δ. Ρέππας, προσερχόμενος στο Εθνικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο συνεδρίασε, το μεσημέρι της Πέμπτης, για πρώτη φορά μετά το 2008.

Στο Συμβούλιο, εκτός από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μετέχουν εκπρόσωποι κομμάτων της Βουλής και των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων. Απουσίαζε, ωστόσο, η ΑΔΕΔΥ η οποία σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι «στο σημερινό περιβάλλον, η έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου για κεντρικά θέματα που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση σε ένα ήδη διαμορφωμένο πλαίσιο που αποσκοπεί, απλώς και μόνο στη νομιμοποίηση αποφάσεων, προώθησης μηχανισμών με τελικό και μοναδικό στόχο τις απολύσεις εργαζομένων, καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή της. στη διαδικασία».
Αναφερόμενος στην απουσία της ΑΔΕΔΥ, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχολίασε, από την πλευρά του, ότι «ο διάλογος παράγει αξία. Είναι ο πιο ουσιαστικός και δημοκρατικός τρόπος προκειμένου να συσσωρεύσουμε ένα κεφάλαιο πολιτικής και κοινωνικής αξιοπιστίας, που τόσο έχουμε ανάγκη σε αυτήν την χώρα, ιδιαίτερα σε αυτήν τη συγκυρία». «Με θετικό πνεύμα και εποικοδομητικές προτάσεις», όπως είπε, προσήλθε στη συζήτηση ο εκπρόσωπος της ΝΔ κ. Χρήστος Ζώης.

«Απαιτείται μια μεταρρυθμιστική έκρηξη»,
είπε ο κ. Ρέππας απευθυνόμενος στα μέλη του Συμβουλίου. « Θα έλεγε κανείς πως απαιτείται περισσότερο από ποτέ, ένα σαφές και ολοκληρωμένο στρατηγικό όραμα για το κράτος».
Αναφερόμενος στο μέγεθος του κράτους, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης επισήμανε ότι, «τα υπουργεία πλήττονται από οργανωτική εξάπλωση. Κάθε ένα από αυτά διαθέτει κατά μέσο όρο 430 εσωτερικές δομές. Π.χ. το μεγαλύτερο μέρος των υφιστάμενων τμημάτων δεν διαθέτει το κρίσιμο μέγεθος για να είναι αποδοτικό. Ο αριθμός των υπαλλήλων σε διευθυντικές θέσεις είναι τόσο μεγάλος που δεν είναι επίσης αποδοτική η λειτουργία τους, σε σύγκριση με τον αριθμό των υπαλλήλων που εποπτεύουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1/5 των τμημάτων δεν έχουν ούτε ένα υπάλληλο πέρα από τον προϊστάμενο του τμήματος, ενώ πάνω από 20 υπαλλήλους έχουν λιγότερο από 10 στα 100 τμήματα».
Ο κ. Ρέππας απέφυγε επιμελώς να μιλήσει για απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, επισημαίνοντας ότι «ακολουθείται μία πολιτική μείωσης των προσλήψεων με στόχο να μειωθεί ο αριθμός των συνολικώς απασχολουμένων στο Δημόσιο κατά 150.000 έως το τέλος του 2015». Παράλληλα, όπως είπε, «αναλαμβάνονται δράσεις, όπως στον νόμο 4024, για την άρση των εμποδίων στην κινητικότητα των υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα, καθώς επίσης και για τη δημιουργία μηχανισμών αξιολόγησης της ατομικής απόδοσης αλλά και της απόδοσης σε επίπεδο δομών».
Για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού επισήμανε ότι αυτή θα πρέπει «να συνδέεται ουσιαστικά με τη διαχείριση του Προϋπολογισμού στη βάση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και να οδηγεί σε μία ισχυρή και ανεξάρτητη ανώτερη υπαλληλική ιεραρχία η οποία διασφαλίζει τη διοικητική συνέχεια και αποτελεσματικότητα πολύ περισσότερο εν όψει του υψηλού ρυθμού αλλαγής των ηγεσιών στα διάφορα υπουργεία».
Όσον αφορά την αξιολόγηση των υπηρεσιών ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης υπογράμμισε ότι σε σχετική έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας «η χώρα κατατάσσεται στις δυσμενέστερες θέσεις ενώ τα τελευταία χρόνια, προς το 2009, η επίδοσή της αντί να βελτιώνεται, επιδεινώνεται». Το ίδιο συμβαίνει και με τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία για το μέγεθος της διοικητικής επιβάρυνσης όσον αφορά την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Η επίδοση της Ελλάδας βρίσκεται συνολικώς κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ολόκληρη η ομιλία του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δ. Ρέππα στα μέλη του Συμβουλίου, η οποία αναφέρεται στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης που προωθεί η κυβέρνηση, είναι η εξής:

Η συνεργασία με την Task Force

Συνεργαζόμαστε με την Task Force για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης με υπεύθυνο τομέα τη Γαλλία. ‘Έχουμε υπογράψει στο τέλος του 2011 σχετικό μνημόνιο συνεργασίας και έχουμε εκπονήσει οδικό χάρτη για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση που έχει δοθεί στη δημοσιότητα και υποστηρίζει τις αλλαγές που κρίνονται επιβεβλημένες στη Δημόσια Διοίκηση. Αυτή η πρωτοβουλία αναπτύσσεται σε επτά πυλώνες:
1) δομή και τα όργανα του Κράτους
2) διαχείριση του Προϋπολογισμού
3) διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
4) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
5) Καλή Νομοθέτηση
6) αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.
7) αντιμετώπιση της διαφθοράς.
Όσον αφορά τον πρώτον πυλώνα, το Κράτος και τα όργανά του, είχαμε υποχρέωση να προχωρήσουμε στην εκπόνηση νομοσχεδίου για το Επιτελικό Κράτος, πράγμα για το οποίο θα μιλήσω αμέσως μετά. Όσον αφορά τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού: κεντρικό άξονα αυτής της πολιτικής αποτελεί η μέθοδος της αξιολόγησης με τρόπο ουσιαστικό τόσο για τις δομές όσο και για τους υπαλλήλους που τη στελεχώνουν. Όσον αφορά την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με την Εσθονία για θέματα πολιτικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ήδη σε κάθε Υπουργείο συγκροτήθηκε και λειτουργεί Ομάδα Διοίκησης Σχεδιασμού και Επίβλεψης Έργων (ΟΔΙΣΕΕ) για τα αντίστοιχα προγράμματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Όσον αφορά την Καλή Νομοθέτηση έχει κατατεθεί και είναι προς συζήτηση στη Βουλή το αντίστοιχο νομοσχέδιο. Ενώ σειρά δράσεων που περιλαμβάνονται στο οδικό χάρτη αφορούν τόσο την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας όσο και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Για δε τον Προϋπολογισμό, παραμένουμε με βάση την εμπειρία των τριετών Προϋπολογισμών που θεσπίσαμε το 2010 στην κατεύθυνση της σύνδεσης των οικονομικών στόχων με τις δράσεις και τα χρονοδιαγράμματα.

Ο οδικός χάρτης των αλλαγών του κράτους.
Στη βάση του μνημονίου συνεργασίας έχουμε εκπονήσει οδικό χάρτη για τη διοικητική μεταρρύθμιση με στόχους, απαιτούμενες ενέργειες και αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα. Το εγχείρημα της διοικητικής μεταρρύθμισης θα το καθοδηγήσει μία ομάδα υψηλού επιπέδου υπό τον Πρωθυπουργό ενώ το όλο έργο θα υποστηρίξει και θα συντονίσει μία ομάδα που θα αναφέρεται στο Υπουργείο μας αλλά θα στελεχώνεται από μέλη και εκτός Υπουργείου, ενώ αντίστοιχες μονάδες αναδιάρθρωσης θα λειτουργήσουν σε κάθε Υπουργείο κατ’ αναλογία της δομής των Επιτροπών αναδιοργάνωσης που δημιουργήσαμε με το άρθρο 35.
α) Όσον αφορά επί μέρους πυλώνες: για τη δομή ενός διυπουργικού συντονισμού προβλέπεται σειρά δράσεων για την επίτευξη αντίστοιχων στόχων που αναμένεται να ολοκληρωθούν από την ώρα που εκκινήσει αυτή η διαδικασία, άλλες σε διάστημα ενός ή δύο, οι περισσότερες σε διάστημα τεσσάρων, και κάποιες σε διάστημα έξι μηνών.
β) Όσον αφορά τη δημιουργία νέων οργανογραμμάτων με αποσαφήνιση υποστηρικτικών και επιτελικών λειτουργιών σε σχέση με τις εκτελεστικές λειτουργίες, τίθενται σαφείς στόχοι και ενέργειες με χρονοδιάγραμμα που απαιτεί για την ολοκλήρωσή τους από ένα μήνα ή δύο μήνες οι περισσότερες δράσεις ή και το τέλος του 2012 ειδικώς όσον αφορά τη λειτουργική αξιολόγηση για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Περιλαμβάνονται επίσης μεσοπρόθεσμες δράσεις και μακροπρόθεσμες δράσεις που ξεκινούν μέσα στο 2012 και τελειώνουν μέχρι τα μέσα του 2013.
γ) Όσον αφορά τη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών οι στόχοι και οι δράσεις συζητούνται με το Υπουργείο Οικονομικών.
δ) Όσον αφορά τη διαχείριση και παρακολούθηση των ανθρώπινων πόρων οι βραχυπρόθεσμες δράσεις ολοκληρώνονται από δύο έως εννέα μήνες. Οι τελευταίες αυτές δράσεις αφορούν την πολιτική γενικής αξιολόγησης προσωπικού σε όλα τα υπουργεία. Οι μεσοπρόθεσμες δράσεις ολοκληρώνονται το πρώτο εξάμηνο του 2012 ενώ στο τέλος του 2012 πρέπει να έχουμε δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα δεδομένων για τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Οι μακροπρόθεσμες δράσεις ολοκληρώνονται το 2012 με ένα συλλογικό σύστημα αξιολόγησης ανά υπουργείο ή διεύθυνση για τους δημόσιους υπαλλήλους ώστε να ολοκληρώσουμε αυτό που ήδη έχουμε ψηφίσει στο βαθμολόγιο-μισθολόγιο, τη σύνδεση της απόδοσης με τις αμοιβές.
ε) Όσον αφορά τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών οι δράσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν σε έξι μήνες από την έναρξη της μεταρρύθμισης και, τέλος, όσον αφορά τις διάφορες πρωτοβουλίες για τη σωστή διακυβέρνηση και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, οι δράσεις αυτές ξεκινούν με το νομοσχέδιο για την καλή νομοθέτηση που ήδη έχει κατατεθεί στη Βουλή και εξειδικεύονται σαν συνέπεια και σε απόλυτη αρμονία με τις δράσεις στις οποίες αναφέρθηκα και προηγούνται.
Αφού διευκρινίσω ότι ο οδικός αυτός χάρτης και η μεταρρύθμιση αφορά την κεντρική δημόσια διοίκηση, δηλαδή τα υπουργεία, μπορεί αυτός ο οδικός χάρτης να τροποποιείται αναλόγως των προβλημάτων που προκύπτουν. Σε συνέχεια αυτής της πολιτικής που αποτελεί το γενικό πλαίσιο, έχουμε προχωρήσει και ολοκληρώνουμε την επεξεργασία μας για το νομοσχέδιο που αφορά την οργάνωση και δομή των υπουργείων για ένα επιτελικό κράτος.

Το επιτελικό κράτος
α) O κεντρικός στόχος της αναμόρφωσης του διοικητικού συστήματος έγκειται στη δημιουργία ενός «επιτελικού» κράτους, που θα μπορεί να προσδιορίζει και να υλοποιεί στρατηγικούς στόχους πολιτικής, με έμφαση στην προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χώρα μας.
Η επίτευξη του στόχου αυτού συναρτάται ευθέως με τις προωθούμενες δομικές μεταρρυθμίσεις των αποκρατικοποιήσεων, της δημοσιονομικής εξυγίανσης, της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Με το σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση του ελληνικού διοικητικού συστήματος» προωθείται η νέα μεγάλη μεταρρύθμιση/τομή στη δημόσια διοίκηση που αποτελεί συνέχεια των μεταρρυθμίσεων του «Καλλικράτη» και των πρόσφατων νομοθετικών παρεμβάσεων για το μισθολόγιο-βαθμολόγιο, την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και των πρωτοβουλιών για την «Ανοιχτή Διακυβέρνηση» και τη «Διαύγεια».
Η μεταρρυθμιστική αυτή πρωτοβουλία εδράζεται στην αξιολόγηση και τις διαπιστώσεις σχετικά με τη σημερινή κατάσταση της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα, όπως περιγράφονται με σαφήνεια στην Έκθεση του ΟΟΣΑ «Λειτουργική αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα».

β) Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες:
• Σύσταση Συντονιστικού Κέντρου Διακυβέρνησης (ΣΚΔ) για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό του κυβερνητικού έργου και της δημόσιας διοίκησης με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό, επικουρούμενο από τον Υπουργό Επικρατείας.
• Σύσταση διυπουργικών οργάνων σε επίπεδο Υπουργών, Γενικών Γραμματέων και Γενικών Διευθυντών.
• Εξειδίκευση των δημοσίων πολιτικών των υπουργείων σε τετραετή προγράμματα δράσης με αντίστοιχες ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις που θα υποβάλλονται στο κοινοβούλιο για την πρόοδο εφαρμογής των δημοσίων πολιτικών σε όλους τους κυβερνητικούς τομείς.
• Αναμόρφωση των κεντρικών υπηρεσιών των υπουργείων, με αναδιάρθρωση των οργανωσιακών τους δομών, διάκριση των λειτουργιών τους σε επιτελικές, υποστηρικτικές και εκτελεστικές, προκειμένου οι τελευταίες να μεταφερθούν σε άλλο επίπεδο διοίκησης, καθώς και αξιολόγηση του προσωπικού τους.
• Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης με εισαγωγή διυπουργικών κλάδων και του θεσμού του περιγράμματος θέσης, με επιλογή υπαλλήλων αυξημένων ουσιαστικών και τυπικών προσόντων για τη στελέχωση των θέσεων των Γενικών Διευθύνσεων Επιτελικών Λειτουργιών, καθώς και με την εισαγωγή ευέλικτων συστημάτων ανακατανομής προσωπικού (κινητικότητα).
• Βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ διοίκησης και διοικουμένων με θέσπιση: α) της κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων διοικητικών εγγράφων ή ακριβών αντιγράφων των πρωτοτύπων που εκδόθηκαν από διοικητικές αρχές β) της δραστικής μείωσης του χρόνου απάντησης στα αιτήματα των πολιτών γ) της κατάργησης των προληπτικών ελέγχων της διοίκησης για όλες τις περιπτώσεις έκδοσης διοικητικών αδειών που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις και δ) της διεύρυνσης της δυνατότητας απλούστευσης διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη μέσω ΚΕΠ και μετά από πρωτοβουλία των συλλογικών οργάνων εκπροσώπησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk