Συμμορφούμενα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά στους μικροβιολογικούς παράγοντες κινδύνου βρέθηκε το σύνολο των εμφιαλωμένων νερών εγχώριας παραγωγής, καθώς και φιάλες άλλων χωρών που διακινούνται στην ελληνική αγορά.

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους προχώρησε σε ελέγχους για βιολογικούς αλλά και χημικούς παράγοντες κινδύνου σε εμφιαλωμένα νερά (φυσικά μεταλλικά νερά, νερά πηγής και επιτραπέζια).

Όσον αφορά τους χημικούς παράγοντες, παρατηρήθηκε υπέρβαση των ισχυόντων νομοθετικών ορίων στα βρωμικά ιόντα σε δύο εμπορικά σήματα (ένα εγχώριας και ένα ξένης παραγωγής). Μάλιστα στη μία περίπτωση η περαιτέρω έρευνα οδήγησε στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.