Τροπολογία για άνοιγμα 136 κλειστών επαγγελμάτων

Το πλήρες και χωρίς «παραθυράκια διαφυγής» άνοιγμα 136 κλειστών επαγγελμάτων κάθε κατηγορίας επιχειρεί για άλλη μία φορά το υπουργείο Οικονομικών με νέα ρύθμιση που προσέθεσε χθες στο πολυνομοσχέδιο, ενώ με υπουργική απόφαση μείωσε κατά 30% την αμοιβή των συμβολαιογράφων ενόψει της άφιξης της τρόικας στην Αθήνα.

Πρόκειται για επαγγέλματα όπως π.χ. του κρεοπώλη, του κομμωτή, του αρτοποιού και του οπτικού, τα οποία κανονικά έχουν ήδη ανοίξει από τον περασμένο Ιούλιο, όταν με τον Ν. 3919/2011 καταργήθηκαν όλοι οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί για την άσκησή τους, όπως ελάχιστες αμοιβές, γεωγραφικά όρια και ελάχιστες αποστάσεις.

Προφανώς όμως κάποιοι περιορισμοί διατηρήθηκαν σε πείσμα του νόμου, γι’ αυτό και ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος επανήλθε χθες με ρύθμιση που ορίζει τα εξής: «Διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι που αντιβαίνουν στα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 3 του νόμου αυτού (σ.σ.: 3919/2011) καταργούνται».

Η ρύθμιση δεν αφορά ωστόσο τα «ειδικά» κλειστά επαγγέλματα, όπως των δικηγόρων, συμβολαιογράφων και μηχανικών, για τα οποία η τρόικα επέμενε στην τελευταία της έκθεση ότι διατηρούν αδικαιολόγητους, κατά την άποψή της, περιορισμούς, κυρίως στο θέμα της αμοιβής.

Για τους δικηγόρους το νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση των περιορισμών για τη σύσταση εταιρειών, ενώ για τους συμβολαιογράφους καταργεί την προϋπόθεση της ελληνικής ιθαγένειας.

Φθηνότερα συμβόλαια. Επιπλέον, για τους συμβολαιογράφους έγινε χθες ένα ακόμη βήμα στο θέμα της αμοιβής.
Κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών αναπροσαρμόζει τις αμοιβές των συμβολαιογράφων σε επίπεδα κατά περίπου 30% χαμηλότερα προκειμένου για αξία συμβολαίων άνω των 120.000 ευρώ, ενώ μειώνεται κατά 1 ευρώ το κόστος των πρόσθετων φύλλων συμβολαιογραφικών πράξεων και αντιγράφων. Με αυτές τις παρεμβάσεις το κεφάλαιο «απελευθέρωση επαγγέλματος συμβολαιογράφου» φαίνεται να κλείνει επί του παρόντος.

Με την κοινή υπουργική απόφαση ορίζεται ότι για την κατάρτιση πράξεων, το αντικείμενο των οποίων αποτιμάται σε χρήμα, ο συμβολαιογράφος εισπράττει πάγια αμοιβή 20 ευρώ και αναλογική αμοιβή, η οποία υπολογίζεται με βάση τη συνολική αξία που δηλώνεται στο συμβόλαιο ή τη μεγαλύτερη αξία που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, προσωρινά ή οριστικά. Το ποσοστό της αμοιβής αυτής, ανάλογα με το ύψος της αξίας του αντικειμένου της συναλλαγής, είναι 1% για ποσό έως 120.000 ευρώ. Από 120.000 ευρώ και έως 380.000 ευρώ το ποσοστό υποχωρεί σε 0,70%, στο επόμενο κλιμάκιο έως τα 2 εκατ. ευρώ μειώνεται σε 0,65% και μειούμενο καταλήγει σε 0,10% για ποσά άνω των 20 εκατ. ευρώ.

Ερχονται δικηγορικές εταιρίες, μείωση 30% στις αμοιβές συμβολαιογράφων

Το πλήρες άνοιγμα 136 κλειστών επαγγελμάτων προωθεί το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το οποίο τίθεται προς ψήφιση στη Βουλή την Πέμπτη. Παραλλήλως, με κοινή υπουργική απόφαση την οποία υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών και Δικαιοσύνης μειώνεται κατά 30% η καθορισμένη αμοιβή των συμβολαιογράφων.

Για τους δικηγόρους το πολυνομοσχέδιο επιτρέπει τη δημιουργία δικηγορικών εταιρειών με γραφεία σε όλη τη χώρα. «Αγωνίστηκα να πείσω τους προέδρους των δικηγορικών συλλόγων ότι το θέμα αυτό έχει αποκτήσει συμβολικές διαστάσεις» δήλωσε την Πέμπτη στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλος ενόψει της συνάντησής του με τους επικεφαλής της τρόικας (ΕΕ – ΕΚΤ – ΔΝΤ) την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, «διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι που αντιβαίνουν στα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 3 του νόμου αυτού (3919/2011) καταργούνται». Ουσιαστικά πρόκειται για την οριστική κατάργηση της δυνατότητας διατήρησης περιορισμών (όπως η απαίτηση έκδοσης διοικητικής άδειας για την άσκηση, οι ελάχιστες αμοιβές, τα γεωγραφικά όρια και οι ελάχιστες αποστάσεις) την οποία έδινε ο νόμος του 2011 για ορισμένα επαγγέλματα μόνο για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος. Προέβλεπε δηλαδή την «κατ’ εξαίρεση από την γενική καταργητική ρήτρα, διατήρηση σε ισχύ ορισμένου περιορισμού».

Με τη νέα διάταξη το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί για δεύτερη φορά το οριζόντιο άνοιγμα των επαγγελμάτων και την άρση όλων των περιορισμών στην ελεύθερη άσκησή τους. Δεν αφορά ωστόσο τα επαγγέλματα που αναφέρονται ρητώς στο νόμο 3919/2011, δηλαδή αυτά του δικηγόρου, του συμβολαιογράφου, του ορκωτού εκτιμητή και του μηχανικού. Αφορά 136 επαγγέλματα που διέπονται από περιοριστικές ρυθμίσεις όπως αυτά του κρεοπώλη, του κομμωτή, του αρτοποιού, του διερμηνέα, του οπτικού και σειρά άλλων τα οποία κανονικά θα έπρεπε να είχαν ανοίξει από τον περασμένο Ιούλιο.

Για τους συμβολαιογράφους, η κοινή υπουργική απόφαση μειώνει κατά 30% το κόστος σύνταξης συμβολαίων. Για την κατάρτιση την πράξεων, το αντικείμενο των οποίων αποτιμάται σε χρήμα, ο συμβολαιογράφος εισπράττει πάγια αμοιβή 20 ευρώ και αναλογική αμοιβή, η οποία υπολογίζεται με βάση την συνολική αξία που δηλώνεται στο συμβόλαιο ή τη μεγαλύτερη αξία που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, προσωρινά ή οριστικά.

Το ποσοστό της αμοιβής ανάλογα με το ύψος της αξίας του αντικειμένου της συναλλαγής καθορίζεται ως εξής:

Για ποσό έως 120.000,00 ευρώ σε ποσοστό 1%.
Για ποσό από 120.000,01 έως 380.000,00 σε ποσοστό 0,70%
Για ποσό από 380.000,01 έως 2.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,65%
Για ποσό από 2.000.000,01 έως 5.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,55%
Για ποσό από 5.000.000,01 έως 8.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,50%
Για ποσό από 8.000.000,01 έως 10.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,40%
Για ποσό από 10.000.000,01 έως 12.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,30%
Για ποσό από 12.000.000,01 έως 20.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,25%
Για ποσό από 20.000.000,01 και άνω σε ποσοστό 0,10%
Για το ποσό των συμβάσεων που υπερβαίνει την αξία των 20.000.000,01 ευρώ, επιτρέπεται, με έγγραφη συμφωνία μεταξύ του συμβολαιογράφου και του παρέχοντος την εντολή προς σύνταξη συμβολαίου, να συμφωνηθεί αμοιβή μικρότερη του ποσοστού του 0,10%.
Για κάθε πρόσθετο φύλλο των συμβολαιογραφικών πράξεων, για τις οποίες η αναλογική αμοιβή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω κλιμάκια, το κόστος είναι 5 ευρώ (μείωση κατά ένα ευρώ) ενώ για κάθε φύλλο αντιγράφων το κόστος είναι 4 ευρώ.

Η αναλογική αμοιβή του συμβολαιογράφου για τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις καθορίζεται ως εξής:

α) Για κάθε ενέργεια πλειστηριασμού η αναλογική αμοιβή, που καταβάλλεται από τον τελευταίο υπερθεματιστή, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 12 ευρώ, ούτε μεγαλύτερη των 120 ευρώ. Σε περίπτωση κατακυρώσεως με την ίδια έκθεση πλειστηριασμού διαφόρων ακινήτων σε περισσότερους από έναν υπερθεματιστές καταβάλλεται από τον καθένα χωριστή αμοιβή, που υπολογίζεται με βάση το οικείο πλειστηρίασμα.
β) Για κάθε πράξη κατάρτισης καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας η αναλογική αμοιβή δεν μπορεί να είναι ανώτερη από 480 ευρώ, ήμισυ της οποίας αποδίδεται ως εισφορά στο Ε. Τ. Α. Α. (κλάδος ΤΑ. Ν).
γ) Για τα προσύμφωνα με αρραβώνα ή με καταβολή τιμήματος μέχρι την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου η αναλογική αμοιβή υπολογίζεται με βάση το ποσό που καταβλήθηκε κατά την υπογραφή του προσυμφώνου και το ποσό που θα καταβληθεί μέχρι την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Η αναλογική αυτή αμοιβή συμψηφίζεται κατά τη κατάρτιση του οριστικού συμβολαίου, εφόσον αυτό συντάσσεται εμπρόθεσμα σε εκτέλεση του προσυμφώνου.
δ) Για τη σύνταξη πράξεων, που αφορούν εξόφληση απαίτησης ή διόρθωση, τροποποίηση ή επανάληψη συμβολαίου, οφείλεται αναλογική αμοιβή, αν για την απαίτηση που εξοφλείται ή για το συμβόλαιο που διορθώνεται, τροποποιείται ή επαναλαμβάνεται, δεν έχουν εισπραχθεί αναλογικά δικαιώματα συμβολαιογράφου, άλλως οφείλονται πάγια δικαιώματα.

Τα επαγγέλματα που ανοίγουν

Η λίστα που έδωσε το καλοκαίρι στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών περιλαμβάνει 136 επαγγέλματα:
1. Αισθητικός
2. Αμπιγιέρ
3. Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης
4. Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Χορού
5. Αργυραμοιβός
6. Αρτοποιός
7. Αρχαιοπώλης
8. Ασφαλιστικός Πράκτορας
9. Ασφαλιστικός Σύμβουλος
10. Γομωτής – πυροδότης
11. Γραφείο Συμβούλων Εργασίας
12. Γραφείο Τελετών
13. Διαγνωστικά Κέντρα
14. Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
15. Διασώστης ασθενοφόρου
16. Διερμηνέας
17. Δύτης
18. Εικονολήπτης
Ανοιγμα εξπρές για 136 επαγγέλματα
19. Εκμίσθωση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής
20. Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών και Μοτοσικλετών
21. Ενεχυροδανειστής
22. Επιβατικά ταξί Δημόσιας Χρήσης (αγοραία)
23. Επισκέπτης Υγείας
24. Επιχείρηση Εμπόρων Αρχαίων ή Νεώτερων Κινητών Μνημείων
25. Επιχείρηση Ενοικίασης Λιμουζινών
26. Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
27. Επιχείρηση Τουριστικών Λεωφορείων
28. Ερασιτεχνική Σχολή Χορού
29. Εργοθεραπευτής
30. Εφημεριδοπώλης
31. Ηλεκτρολόγος
32. Ηλεκτρονικός
33. Ηλεκτροσυγκολλητής
34. Ηχολήπτης
35. Θαλάσσιο ταξί
36. Θερμαστής
37. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
38. Κολέγια
39. Ιδιωτικά Σχολεία
40. Καπνοπώλης
41. Καταδυτικές Υπηρεσίες Αναψυχής
42. Καταδυτικό Συνεργείο
43. Κατασκευή, Επισκευή, Εισαγωγή και Εμπορία Οπλων
44. Κατασκευή, Επισκευή, Εισαγωγή Πυρομαχικών, Εκρηκτικών Υλών, Κροτίδων κλπ.
45. Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων
46. Κλειθροποιός
47. Κοινωνικός Λειτουργός
48. Κομμωτής – κουρέας
49. Κρεοπώλης – εκδοροσφαγέας
50. Λάντζα (Μηχανοκίνητου Σκάφους)
51. Λειτουργία Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών
52. Λειτουργία Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
53. Λιανικό Εμπόριο
54. Λιμενεργάτης
55. Λογιστής Φοροτέχνης
56. Λογοθεραπευτής
57. Μαία
58. Μακιγιέρ
59. Μακινίστας
60. Μελισσοκόμος
61. Μεσιτικά Επαγγέλματα
62. Μεταφραστής
63. Ναυαγοσώστης
64. Ναυτικός Πράκτορας
65. Ξεναγός
66. Ξυλουργός
67. Οδικοί μεταφορείς επιβατών
68. Οδοντοτεχνίτης
69. Οικονομολόγος
70. Οξυγονοκολλητής
71. Οπλοπώλης
72. Οπτικός
73. Ορκωτός Εκτιμητής
74. Πυροτεχνουργός
75. Ραδιοηλεκτρολόγος
76. Ραδιοτεχνίτης
77. Ρυμουλκά
78. Σκηνογράφος – ενδυματολόγος
79. Σκηνοθέτης
80. Συντηρητής Αρχαιοτήτων, Εργων Τέχνης – Αποκατάστασης
81. Σύσταση Οδοντιατρικής Εταιρείας
82. Τεχνικός Αερίων Καυσίμων
83. Τεχνικός Ανελκυστήρων
84. Τεχνικός Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
85. Τεχνικός αυτοκινήτων – Οχημάτων
86. Τεχνικός Αυτοματισμών
87. Τεχνικός Δικτύου Εκπομπής
88. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
89. Τεχνικός Εργαστηρίου Φωτογραφίας
90. Τεχνικός Εφαρμογών Οπτικής
91. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
92. Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών
93. Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας
94. Τεχνικός μηχανημάτων έργων
95. Τεχνικός Μείξης Ηχου
96. Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσικλετών
97. Τεχνικός Οργάνων Μέτρησης
98. Τεχνικός Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών
99. Τεχνικός Ροής Προγράμματος
100. Τεχνικός Συντήρησης Εργων Ζωγραφικής
101. Τεχνικός Συντήρησης Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού
102. Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων
103. Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας
104. Τεχνικός της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης
105. Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων
106. Τεχνικός Χρωματικού Ελέγχου Ταινίας
107. Τεχνίτης Βαφής
108. Τεχνίτης Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
109. Τεχνίτης Εξαερωτήρων – Αναμεικτήρων (καρμπιρατέρ)
110. Τεχνίτης Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων
111. Τεχνίτης Περιποίησης Χεριών και Ποδιών
112. Τεχνίτης Σκηνικών
113. Τεχνίτης Συσκευών Υγραερίου
114. Τεχνίτης Συστημάτων Εξαγωγής Καυσαερίων
115. Τεχνίτης Τροχών
116. Τεχνίτης ψηφιακών ταχογράφων
117. Υδραυλικός
118. Υπηρεσίες Αγροτουρισμού
119. Υπηρεσίες Αθλησης
120. Υπηρεσίες Ασφαλείας
121. Υπηρεσίες Δασοκομίας
122. Υπηρεσίες Διαφήμισης
123. Υπηρεσίες Εκμίσθωσης Αυτοκινήτων
124. Υπηρεσίες Ελέγχου και Εκπαίδευσης
125. Υπηρεσίες Κατασκευών
126. Υπηρεσίες Οργάνωσης Εκδηλώσεων, Εκθέσεων
127. Υπηρεσίες Πιστοποίησης
128. Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης Γραφείων
129. Φορτοεκφορτωτής
130. Φροντιστής
131. Φύλακας Κατασχεμένου Πλοίου
132. Φυσικοθεραπευτής
133. Χημικός Ναυτιλίας
134. Ψυκτικός
135. Ψυχολόγος
136. Ωδεία – Μουσικές Σχολές

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk