Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης στα πανεπιστήμια, ενώ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου αναμένονται εξελίξεις στο θέμα. Στα πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Πελοποννήσου οι εκλογές έχουν έχουν προσδιοριστεί για τις 22 και τις 25 Ιανουαρίου, ενώ το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για τις 15 Φεβρουαρίου. Στις 3 Φεβρουαρίου άλλωστε έχει προσδιοριστεί και η συζήτηση της προσφυγής όλων των πανεπιστημίων της χώρας κατά του εκλογικού συστήματος και της σύνθεσης των νέων Συμβουλίων Διοίκησης.

Πάντως, η δημόσια ανταλλαγή απόψεων για το θέμα συνεχίζεται. Στην Θεσσαλονίκη το πρυτανικό συμβούλιο του ΑΠΘ «προκειμένου να αποκαταστήσει το «έλλειμμα δημοκρατίας στις προβλεπόμενες από το νόμο 4009/2011 εκλογικές διαδικασίες» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του, ξεκίνησε δημόσιο διάλογο για το θέμα μέσω της ιστοσελίδας του.

«Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του συμβουλίου του Α.Π.Θ., με την ανάθεση από πλευράς υπουργείου της αρμοδιότητας της διεξαγωγής των εκλογών σε οργανωτική επιτροπή που δεν αναδείχθηκε από τα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα, σε αντίθεση με τις ακαδημαϊκές μας παραδόσεις, κινδυνεύει να εξελιχθεί σε εξωθεσμική διαδικασία, χωρίς τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ και χωρίς ουσιαστικό δημοκρατικό διάλογο» αναφέρεται σε ανακοίνωση του πρυτανικού συμβουλίου του Ιδρύματος.


Έτσι, το πρυτανικό συμβούλιο του Α.Π.Θ. αποφάσισε να προσφέρει το σύστημα ηλεκτρονικής διαβούλευσης του Ιδρύματος, ως βήμα διαλόγου μεταξύ των υποψηφίων για το Συμβούλιο του αφενός και των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού αφετέρου, προκειμένου να καταστεί εφικτή τόσο η ανάπτυξη των θέσεων των υποψηφίων, όσο και η δυνατότητά τους να απαντούν σε ερωτήματα που τους τίθενται.

Όπως ανακοίνωσε το πρυτανικό συμβούλιο «τα μέλη ΔΕΠ έχουν πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής διαβούλευσης (μέσω της ιστοσελίδας του Α.Π.Θ. www.auth.gr ή απευθείας στο http://diavoulefsi.auth.gr/ ), με χρήση των κωδικών πρόσβασης στις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος.

Λόγω της φύσης του συγκεκριμένου ζητήματος, ο κατάλογος των θεματικών ενοτήτων (ερωτημάτων) θα παραμείνει ανοικτός. Τόσο οι υποψήφιοι όσο και τα μέλη ΔΕΠ θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν νέα ερωτήματα απευθύνοντάς τα προς τον πρόεδρο της Επιτροπής διαφάνειας και διαβούλευσης καθηγητή Στ. Σγαρδέλη, στη διεύθυνση sgardeli@bio.auth.gr».
Την ευθύνη λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής διαβούλευσης του Ιδρύματος ανέλαβε η Επιτροπή διαφάνειας και διαβούλευσης του Ιδρύματος.
«Προχωρούμε προς τις εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Α.Π.Θ. με μια διαδικασία η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με τη δημοκρατική δεοντολογία όσο και με τις ακαδημαϊκές μας παραδόσεις» δήλωσε σχετικά ο πρύτανης του Ιδρύματος κ. Γ. Μυλόπουλος. «Η Επιτροπή διοργάνωσης των εκλογών είναι εξωθεσμική, διορίστηκε από το υπουργείο Παιδείας και δεν αναδείχθηκε από τα δημοκρατικά συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα, όπως είναι η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο, οι Γενικές Συνελεύσεις Τμημάτων κ.α., σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε μέχρι σήμερα. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο δημοκρατικό έλλειμμα στην πορεία προς τις εκλογές καθώς, όπως εξελίσσονται, είναι ξένες προς την εσωτερική ακαδημαϊκή λειτουργία» συνέχισε.

«Για το λόγο αυτό, το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. αποκαθιστά ένα ηλεκτρονικό βήμα για την ανάπτυξη ενός δημόσιου διαλόγου. Στην ανάδειξη των μελών του πρώτου Συμβουλίου του Α.Π.Θ. δε θα προχωρήσουμε με τρόπο βουβό, όπως προτείνει το υπουργείο Παιδείας. Αντίθετα, θα προχωρήσουμε με έναν τρόπο ο οποίος θα διασφαλίζει τις δημοκρατικές διαδικασίες και θα συνάδει με τις ακαδημαϊκές μας παραδόσεις».