Πληρώστε τους φόρους με δόσεις και εκπτώσεις

Αµεση ρευστότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων προς το Δηµόσιο µε έκπτωση και σε δόσεις προσφέρουν οι τράπεζες στους φορολογουµένους µέσω νέων ειδικών προϊόντων καταναλωτικής πίστης αλλά και των καρτών. Τα πιστωτικά ιδρύµατα λάνσαραν τα προγράµµατα αυτά τους τελευταίους µήνες µε στόχο την κάλυψη της ζήτησης για χρήµα από πολίτες µε υψηλά εισοδήµατα και ακίνητη περιουσία, οι οποίοι πλήττονται από την επιβολή των έκτακτων µέτρων φορολόγησης και πληρούν τα αυστηρότερα κριτήρια δανειοδοτήσεων που πλέον ισχύουν.

Αµεση ρευστότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων προς το Δηµόσιο µε έκπτωση και σε δόσεις προσφέρουν οι τράπεζες στους φορολογουµένους µέσω νέων ειδικών προϊόντων καταναλωτικής πίστης αλλά και των καρτών. Τα πιστωτικά ιδρύµατα λάνσαραν τα προγράµµατα αυτά τους τελευταίους µήνες µε στόχο την κάλυψη της ζήτησης για χρήµα από πολίτες µε υψηλά εισοδήµατα και ακίνητη περιουσία, οι οποίοι πλήττονται από την επιβολή των έκτακτων µέτρων φορολόγησης και πληρούν τα αυστηρότερα κριτήρια δανειοδοτήσεων που πλέον ισχύουν. Τα νέα φορο-δάνεια απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε νοικοκυριά που θέλουν να παραµείνουν ενήµερα φορολογικά αλλά ενδεχοµένως να µην έχουν τη δεδοµένη χρονική στιγµή τα χρήµατα που πρέπει να καταβάλουν στο κράτος ή να µη θέλουν να πληρώσουν άµεσα το σύνολο της οφειλής τους. Επιπλέον συµφέρουν ιδιαίτερα όταν πρόκειται για περιπτώσεις φόρων ή τελών όπου το Δηµόσιο παρέχει έκπτωση αν η εξόφλησή τους γίνει εφάπαξ, καθώς τα χαµηλά επιτόκιά τους εξασφαλίζουν ότι η µείωση που επιτυγχάνεται στο χρέος αντισταθµίζει πλήρως την επιβάρυνση από τους τόκους.

Τα δάνεια που έχουν δηµιουργήσει οι τράπεζες είναι τοκοχρεολυτικά, µε το ποσό της χορήγησης να διαµορφώνεται από τα 1.500 ευρώ ως τα 15.000 ευρώ, σε περίπτωση που δεν παρέχονται εµπράγµατες εξασφαλίσεις. Αν ο πελάτης δεχθεί να υπάρξει προσηµείωση ακινήτου ή δέσµευση µετρητών/επενδύσεων, η χρηµατοδότηση µπορεί να φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ακόµη και στις 100.000 ευρώ. Το κόστος δανεισµού είναι προνοµιακό, καθώς τα επιτόκια των φορο-δανείων κινούνται στην πλειονότητα των περιπτώσεων µεταξύ 6% και 10%. Εξάλλου, η δυνατότητα αύξησης της διάρκειας εξόφλησης ακόµη και ως τα 10 έτη εξασφαλίζει χαµηλές µηνιαίες δόσεις. Επιπλέον, ορισµένες τράπεζες µπορούν να προσφέρουν µια περίοδο χάριτος κατά τη διάρκεια της οποίας ο δανειολήπτης καταβάλλει µόνο τους τόκους. Σηµειώνεται πάντως ότι για τον ίδιο λόγο, για τη χρηµατοδότηση δηλαδή οφειλών προς το Δηµόσιο, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και τα κλασικά καταναλωτικά δάνεια, µε ή χωρίς προσηµείωση ακινήτου, που προσφέρουν οι τράπεζες που δεν έχουν λανσάρει ειδικά φορο-δάνεια.

Εκπτωση επί των χρεών

Τα φορο-δάνεια είναι ελκυστικά ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που το Δηµόσιο προσφέρει έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής. Για παράδειγµα, για το πρόγραµµα ρύθµισης αυθαίρετων κατασκευών το Δηµόσιο δίνει τη δυνατότητα αποπληρωµής του προστίµου είτε εφάπαξ, παρέχοντας έκπτωση 20%, ή σε 36 µηνιαίες δόσεις. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να αποπληρώσει το πρόστιµο ύψους π.χ. 7.200 ευρώ, έχει τρεις επιλογές:

1) Να αποπληρώσει την οφειλή του προς το Δηµόσιο σε 36 δόσεις καταβάλλοντας κάθε µήνα 200 ευρώ.

2) Να αποπληρώσει την οφειλή προς το Δηµόσιο εφάπαξ εξασφαλίζοντας έκπτωση 20% ή 1.440 ευρώ µειώνοντάς την στα 5.760 ευρώ.

3) Να λάβει δάνειο για την εφάπαξ εξόφληση του προστίµου, το οποίο µειώνεται και σε αυτή την περίπτωση στα 5.760 ευρώ λόγω της έκπτωσης του 20% που παρέχει το Δηµόσιο.

Σε αυτή την περίπτωση, αν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου επιλέξει διάρκεια 36 µηνών για την εξόφληση του δανείου, η δόση (µε επιτόκιο στο 8%) διαµορφώνεται στα 180 ευρώ.

Εναλλακτικά, αν είναι διατεθειµένος να πληρώνει τα 200 ευρώ, τα χρήµατα δηλαδή που θα κατέβαλλε αν έκανε χρήση της ρύθµισης του Δηµοσίου για εξόφληση σε 36 δόσεις, τότε θα έχει αποπληρώσει το δάνειο σε 32 µήνες. Και στις δύο περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης είναι κερδισµένος. Με το δάνειο των 36 µηνών πετυχαίνει την πληρωµή του προστίµου σε δόσεις και ταυτόχρονα τη µείωσή του από τα 7.200 στα 6.480 ευρώ που καταβάλλει στην τράπεζα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση (δάνειο 30 µηνών) εξοφλεί σε µικρότερο χρονικό διάστηµα την οφειλή του, η οποία πέφτει στις 6.400 ευρώ.

Πράσινο φως μόνο με εγγυήσεις

Τραπεζικά στελέχη σηµειώνουν ότι τα δανειακά προγράµµατα που χρηµατοδοτούν την εξόφληση χρεών προς το Δηµόσιο απευθύνονται σε όσους έχουν ικανοποιητική πιστοληπτική ικανότητα και δεν θέλουν να διαθέσουν στην τρέχουσα συγκυρία τη ρευστότητά τους για αυτές τις πληρωµές. Δηλαδή, πρόκειται για υποψήφιους πελάτες που έχουν υψηλές αποδοχές, καθώς και τη δυνατότητα παροχής εµπράγµατων εξασφαλίσεων.

Η αλήθεια είναι ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι εξαιρετικά φειδωλά και στις συγκεκριµένες χορηγήσεις. Σύµφωνα µε πληροφορίες, για πελάτες που ως πριν από λίγους µήνες µπορούσαν να λάβουν µε χαρακτηριστική άνεση δάνειο ακόµη και χωρίς καµία εξασφάλιση πλέον είναι πολύ πιθανόν η αίτησή τους να απορριφθεί ακόµη και για µικροποσά της τάξεως των 5.000–10.000 ευρώ.

Μόνο σίγουρο «διαβατήριο» για την εξασφάλιση µιας χρηµατοδότησης αποτελεί η προσηµείωση ακίνητης περιουσίας ή η δέσµευση µετρητών, καθώς οι τράπεζες δεν είναι διατεθειµένες να ρισκάρουν να απολέσουν τη ρευστότητα που εξασφαλίζουν µετά κόπων και βασάνων είτε από το Ευρωσύστηµα είτε από τους καταθέτες, τους οποίους ανταµείβουν µε πολύ υψηλά επιτόκια.

«Τακτοποιήστε» το αυθαίρετό σας με κάρτα…
Προσφορές από τις τράπεζες για κάθε ανάγκη των καταναλωτών προκειμένου να προωθήσουν και άλλα προϊόντα

Προσφορές για την πληρωµή φόρων υπάρχουν και στον τοµέα των πιστωτικών καρτών. Τελευταίο «τέχνασµα» των τραπεζών για την αύξηση της συνετούς χρησιµοποίησης του πλαστικού χρήµατος, αλλά και για την πραγµατοποίηση σταυροειδών πωλήσεων (καταθετικά/επενδυτικά προϊόντα), αποτελεί η παροχή της δυνατότητας εξόφλησης των οφειλών προς το Δηµόσιο σε άτοκες δόσεις, µέσω της οποίας µπορεί κατά περίπτωση να εξασφαλιστεί ένα ποσοστό έκπτωσης επί των τελών. Στην προκειµένη περίπτωση οι τράπεζες αναλαµβάνουν να εξοφλήσουν το Δηµόσιο µέσω των πιστωτικών ορίων που διαθέτουν ούτως ή άλλως στους πελάτες τους «σπάζοντας» τις σχετικές πληρωµές ως και σε έξι άτοκες δόσεις. Παράλληλα ο πελάτης τους µπορεί να επωφεληθεί τυχόν εκπτώσεων που παρέχονται από το Δηµόσιο για την εξόφληση των οφειλών εφάπαξ.

Οι προσφορές των τραπεζών για αποπληρωµή σε δόσεις µέσω του πλαστικού χρήµατος µπορεί να περιλαµβάνουν τις ακόλουθες οφειλές προς το Δηµόσιο: έκτακτες εισφορές 2011 (Εισφορά Αλληλεγγύης κτλ.), τον φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων, τον φόρο ακινήτων (τέως ΕΤΑΚ), το τέλος υπαγωγής ρύθµισης αυθαιρέτων, το ενιαίο ειδικό πρόστιµο αυθαιρέτων και την έκτακτη εισφορά ακινήτων (µέσω λογαριασµών ρεύµατος).

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτέλεσε η πρόσφατη έκτακτη εισφορά εισοδήµατος αλλά και η πληρωµή των τελών κυκλοφορίας. Αρκετές τράπεζες λάνσαραν προσφορές µε άτοκες δόσεις ή µε επιστροφή µετρητών. Για παράδειγµα, τράπεζα έδινε τη δυνατότητα στους πελάτες της να εξοφλήσουν την έκτακτη εισφορά σε έξι άτοκες δόσεις και ταυτόχρονα να επωφεληθούν της έκπτωσης 5% που προσέφερε το Δηµόσιο λόγω της εφάπαξ εξόφλησης. Αλλη τράπεζα επέστρεφε ένα 3% επί της οφειλής στον κάτοχο της κάρτας αυξάνοντας τη συνολική έκπτωση στα επίπεδα του 8%.

Εκτός από το όφελος αυτό, η πληρωµή φόρων µέσω των καρτών συµµετέ χει στα εκάστοτε προγράµµατα επιβράβευσης. Ετσι οι καταναλωτές κερδίζουν επιπλέον πόντους ή ευρώ που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εξασφάλιση εκπτώσεων σε επόµενες αγορές τους. Τέλος, σηµειώνεται ότι, πέρα από την ενίσχυση του τζίρου των πιστωτικών καρτών, οι τράπεζες επιδιώκουν µε αυτές τις προσφορές να προωθήσουν και άλλα προϊόντα. Σύµφωνα µε τραπεζικό στέλεχος, η προσφορά µε τα τέλη κυκλοφορίας έβαλε αρκετό κόσµο στο δίκτυο των καταστηµάτων τους που αποτελεί εν δυνάµει πελάτες για τη διάθεση επενδυτικών ή καταθετικών προϊόντων σε µια περίοδο που η ρευστότητα αποτελεί προτεραιότητα για τις τράπεζες.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
  • Ο γρίφος της Μποτσουάνα Οι αγορές είναι προεξοφλητικοί μηχανισμοί, στην περίπτωση της νέας μετάλλαξης , προεξόφλησαν ξανά το χειρότερο, δηλαδή νέους περιορισμούς στις... ΒΗΜΑτοδότης |
Σίβυλλα
Helios Kiosk