ΥΠΕΚΑ: Νέες ρυθμίσεις υπέρ τουριστικών επενδύσεων

Τη διευκόλυνση τουριστικών επενδύσεων εκτός σχεδίου με τη δυνατότητα μετατροπής της εισφοράς σε γη σε εισφορά σε χρήμα καθώς και την παραχώρηση χρήσης 11.100 στρεμμάτων στον Παρνασσό για έργα επέκτασης, συντήρησης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου της περιοχής προβλέπουν μεταξύ άλλων ρυθμίσειες που προστέθηκαν στο σχέδιο νόμου για την «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος» το οποίο κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή

Τη διευκόλυνση τουριστικών επενδύσεων εκτός σχεδίου με τη δυνατότητα μετατροπής της εισφοράς σε γη σε εισφορά σε χρήμα καθώς και την παραχώρηση χρήσης 11.100 στρεμμάτων στον Παρνασσό για έργα επέκτασης, συντήρησης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου της περιοχής προβλέπουν μεταξύ άλλων ρυθμίσειες που προστέθηκαν στο σχέδιο νόμου για την «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος» το οποίο κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή.

Επίσης, περιελήφθησαν διατάξεις που απαλλάσσουν από την καταβολή παραβόλου όσες αυθαίρετες κατασκευές του δημοσίου υπαχθούν στον νόμο για τα αυθαίρετα και επιτρέπουν την τακτοποίηση αυθαιρέτων τα οποία βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους όπου επιτρέπεται η δόμηση.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται:

– για διευκόλυνση τουριστικών επενδύσεων εκτός σχεδίου δίδεται η εναλλακτική δυνατότητα, αντί να παραχωρήσουν οι επενδυτές ως εισφορά σε γη προς τον οικείο δήμο, τμήμα της έκτασης στην οποία προγραμματίζεται η επένδυση, μπορούν να επιλέξουν να παραχωρήσουν άλλη έκταση η οποία δεν είναι κατ΄ ανάγκη όμορη με αυτή της επένδυσης στα όρια του ίδιου δήμου. Επιπλέον δίδεται η δυνατότητα μετατροπής της εισφοράς σε γη σε εισφορά σε χρήμα.
– Κάτω από πάρκα ή άλση μπορεί με έγκριση της δασικής αρχής να γίνονται έργα που εξυπηρετούν τη λειτουργία του ΜΕΤΡΟ και συνοδά έργα (π.χ. γραφεία) με την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται λειτουργία του πάρκου
– Διοικητικές άδειες οι οποίες αφορούν περιβαλλοντική αδειοδότηση (για παραγωγής, εγκατάσταση και λειτουργία έργων ΑΠΕ) και ακυρώθηκαν λόγω αντίθεσής τους με τις χωροταξικές κατευθύνσεις και τις χρήσεις γης _ σύμφωνα με τη χωροταξική ή πολεοδομική νομοθεσία που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσής τους _ επανεξετάζονται αποκλειστικά ως προς του λόγους αυτούς και επανεκδίδονται υποχρεωτικά εφόσον με τις νέες ρυθμίσεις είναι πλέον συμβατές. Η επανέκδοση των αδειών γίνεται εντός είκοσι ημερών.
– Στις επιτρεπόμενες χρήσεις σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) προστίθενται κτίρια και εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, επεξεργασίας νερού, συμπεριλαμβανομένης της αφαλάτωσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων και διαχείρισης αποβλήτων κ.ά.

Οι ρυθμίσεις για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων προβλέπουν ότι:
– Για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων που θα υπαχθούν στη ρύθμιση για τα αυθαίρετα σε περιφερειακές ενότητες στις οποίες δεν υπάρχει καθορισμένη τιμή ζώνης (σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του υπουργείου Οικονομικών) λαμβάνεται υπόψη η μέση τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφέρεια.
– Οι αυθαίρετες κατασκευές σε κτήρια ιδιοκτησίας του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των ΟΤΑ και του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (μόνο όσα χρησιμοποιούνται ως σχολεία ή γυμναστήρια) μπορούν να υπαχθούν στον νόμο για τα αυθαίρετα χωρίς την καταβολή του παραβόλου.
– Με τις ρυθμίσεις που προωθεί το νομοσχέδιο μπορούν να νομιμοποιηθούν όσα κτίσματα έχουν κατασκευαστεί με νόμιμη άδεια (πριν από την 21.9.2011 ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4014/2011) και ως προς το ανώτατο ύψος τους, απέχουν λιγότερο από είκοσι μέτρα από την κορυφογραμμή. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα σε Επιτροπή. Η προθεσμία εξόφλησης του προστίμου αρχίζει από την κοινοποίηση στον ιδιοκτήτη της θετικής κρίσης της Επιτροπής. Σύμφωνα με τον ν. 3212/2003 οικόπεδα που βρίσκονται σε κορυφογραμμή απαγορεύεται να την υπερβαίνουν σε ύψος.
– μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση για τα αυθαίρετα όσα κτίσματα βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους όπου επιτρέπεται η δόμηση.
– Απαιτείται εξαρτημένο τοπογραφικό, από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, να συνοδεύει τη βεβαίωση μηχανικού για τις εκτός σχεδίου αυθαίρετες κατασκευές προκειμένου να γίνεται μεταβίβαση του ακινήτου.

Οι διατάξεις για την ανάπλαση Φαληρικού Όρμου προβλέπουν ότι:

– Επιτρέπεται επιπλέον δόμηση για την κατασκευή παρατηρητηρίου ύψους 20 μέτρων. Γι΄ αυτό ο συντελεστής δόμησης της ζώνης αυξάνει από 0,010 σε 0,015 για το σύνολο της περιοχής ανάπλασης.

Για τα αποτεφρωτήρια νεκρών προβλέπεται:

– Δημιουργία Κέντρων Αποτέφρωσης νεκρών από δήμους _ ακόμη και σε χώρο ιδιοκτησίας τους που βρίσκεται εκτός των διοικητικών τους ορίων. Η διοίκηση και η διαχείρισή τους θα επιτρέπεται και από ιδιώτες,

Για το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού παρέχεται:

Κατά παρέκκλιση της υφιστάμενης αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών στην ευρύτερη περιοχή του όρους Παρνασσού, η δυνατότητα έκδοσης αδειών για την επισκευή και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου της περιοχής. Επίσης παραχωρείται η χρήση δημόσιας έκτασης 11.100 στρεμμάτων στο όρος Παρνασσός στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΤΑΔ ΑΕ). Το έργο επέκτασης, επισκευής και εκσυγχρονισμού έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 για επένδυση περίπου 17 εκατομμυρίων ευρώ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk