Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση της «Χ.Κ. Τεγόπουλος» για αναστολή των ατομικών και διωκτικών μέτρων εις βάρος της εταιρείας, στο πλαίσιο της αίτησής της για υπαγωγή στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα.

Πρόκειται για προσωρινή απόφαση μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, όταν θα συζητηθεί η κύρια αίτηση για υπαγωγή της «Χ.Κ.Τεγόπουλος» στο άρθρο 99.

Το δικαστήριο με την προσωρινή διαταγή απέρριψε την εξαίρεση που είχαν ζητήσει οι εργαζόμενοι, για να μπορέσουν να εκτελέσουν την απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το οποίο τους είχε επιδικάσει μισθούς δύο και τριών μηνών μετά τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν καταθέσει.

Μετά την εξέλιξη οι εργαζόμενοι θα συζητήσουν τις επόμενες κινήσεις τους σε συνέλευση την Τετάρτη.