Χωρίς διευθυντές το Δημόσιο

«Ακέφαλο» παραμένει το Δημόσιο. Η θητεία ολόκληρης της ιεραρχίας (γενικοί διευθυντές, διευθυντές, προϊστάμενοι) έχει λήξει μετά και τη θεσμοθέτηση του νέου συστήματος προαγωγών, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη διενέργεια γραπτής εξέτασης και συνέντευξης υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Το γεγονός αυτό επιτείνει τα φαινόμενα διάλυσης των δημοσίων υπηρεσιών, αποσαθρώνει τις διοικητικές πράξεις και ευνοεί την εκδήλωση «λευκής» απεργίας από τους υπαλλήλους που διαμαρτύρονται με αυτόν τον τρόπο για τις πρόσφατες περικοπές στις αποδοχές τους.

«Ακέφαλο» παραμένει το Δημόσιο. Η θητεία ολόκληρης της ιεραρχίας (γενικοί διευθυντές, διευθυντές, προϊστάμενοι) έχει λήξει μετά και τη θεσμοθέτηση του νέου συστήματος προαγωγών, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη διενέργεια γραπτής εξέτασης και συνέντευξης υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Το γεγονός αυτό επιτείνει τα φαινόμενα διάλυσης των δημοσίων υπηρεσιών, αποσαθρώνει τις διοικητικές πράξεις και ευνοεί την εκδήλωση «λευκής» απεργίας από τους υπαλλήλους που διαμαρτύρονται με αυτόν τον τρόπο για τις πρόσφατες περικοπές στις αποδοχές τους.

Στις θέσεις τους έχουν παραμείνει στελέχη του δημοσίου τομέα των οποίων η θητεία έχει λήξει, καθώς η επιλογή της νέας ιεραρχίας του Δημοσίου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα. Αυτό προκαλεί έντονες αρρυθμίες στη λειτουργία των υπηρεσιών, όπως κατέδειξαν τουλάχιστον το «ναυάγιο» της εφεδρείας, η οποία μετεξελίχθηκε σε φιάσκο, η υστέρηση των εσόδων με την παράλυση των ελεγκτικών μηχανισμών και η υπονόμευση του νέου μισθολογίου.

Κορυφαίοι παράγοντες του ΑΣΕΠ μιλώντας στο «Βήμα» διαβεβαιώνουν ότι ο γραπτός διαγωνισμός, ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή της νέας ιεραρχίας, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε καμία περίπτωση πριν από το Πάσχα, αφού δεν έχουν διευκρινιστεί ουσιαστικές λεπτομέρειες. Και αυτό παρ’ ότι εξεδόθη η σχετική για τους όρους διενέργειάς του υπουργική απόφαση. Οι «άγνωστες λεπτομέρειες» έχουν σχέση με την αποστολή από πλευράς δημοσίων υπηρεσιών των αιτήσεων των υποψηφίων για την κατάληψη θέσεων ευθύνης, οι οποίοι και θα κληθούν να καθήσουν εκ νέου στα… θρανία.

Η… κάλπη στο φόντο

Από την άλλη πλευρά ο γραπτός διαγωνισμός που θα πραγματοποιηθεί μετά το Πάσχα δεν θα αφορά την πλήρωση των θέσεων για το σύνολο των στελεχών του Δημοσίου των οποίων έχει λήξει η θητεία, αλλά μόνον τους υποψηφίους για τη θέση των γενικών διευθυντών. Αυτό σημαίνει ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την επιλογή της νέας ιεραρχίας, σε κάθε περίπτωση, θα πραγματοποιηθεί μετά τις… εκλογές, με εμφανή τον κίνδυνο το θέμα να αποτελέσει αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης με φόντο «τα δικά μας και τα δικά σας παιδιά».

Ο κ. Ρέππας συναντήθηκε μάλιστα για το θέμα αυτό το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ κ. Γ. Βέη. Κύκλοι του υπουργείου μιλώντας στο «Βήμα» επεσήμαναν ότι «θα καταβληθεί προσπάθεια η επιλογή των νέων προϊσταμένων να γίνει ταυτόχρονα με τον επανακαθορισμό των νέων οργανογραμμάτων των υπουργείων».

Σύστημα επιλογής

Γεγονός πάντως είναι ότι το νέο σύστημα επιλογής του προσωπικού, το οποίο καθιερώθηκε από τον πρώην υπουργό Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούση με τον Ν. 3839/2010, τίθεται εκ νέου σε δοκιμασία. Η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου προέβη στην τροποποίηση των άρθρων 84-87 του Ν. 3527/2007 που αφορούν το σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθώς και στη σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕιΣΕΠ). Με τον ίδιο νόμο κατήργησε τις θητείες των επιλεγμένων με τις διατάξεις του Ν. 3527/2007 προϊσταμένων, οι οποίοι όμως θα συνέχιζαν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως την επιλογή νέων προϊσταμένων βάσει των μεταβατικών διατάξεων του Ν. 3839/2010.

Η επιλογή προϊσταμένων με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 3839/2010 προέβλεπε θητεία ενός έτους. Με την παρέλευση του έτους οι επιλογές προϊσταμένων θα έπρεπε να γίνουν πλέον βάσει των παγίων διατάξεων του Ν. 3839/2010, δηλαδή από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕιΣΕΠ), με συνδυασμό γραπτής εξέτασης, συνέντευξης και μοριοδότησης των προσόντων των υποψήφιων δημοσίων υπαλλήλων.

Εμπρός-πίσω

Τον Απρίλιο του 2011 ο κ. Ραγκούσης όρισε τα μέλη του ΕιΣΕΠ και διαβεβαίωνε ότι ως τα τέλη του 2011 θα είχε πραγματοποιηθεί η γραπτή εξέταση για την επιλογή προϊσταμένων, την οποία θα διοργάνωνε το ΑΣΕΠ και θα πραγματοποιούνταν με ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών. Η μη πραγματοποίηση της γραπτής εξέτασης καθιστά στην πράξη ανενεργό το (νεο)συσταθέν ΕιΣΕΠ, αφού δεν μπορεί να προβεί σε επιλογές προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, παρά μόνο για τα ερωτήματα που εκκρεμούσαν στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο πριν από τη δημοσίευση του Ν. 3879/2001.

Η κυβέρνηση πάντως, με υπουργική απόφαση την οποία εξέδωσε ο νυν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δ. Ρέππας, ενέκρινε την εισήγηση του ΑΣΕΠ για τη διενέργεια του γραπτού διαγωνισμού. Σύμφωνα με αυτήν, το ΑΣΕΠ προκηρύσσει και διενεργεί ανά τριετία μία τουλάχιστον γραπτή εξέταση για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Η προκήρυξη της γραπτής εξέτασης μπορεί να γίνεται ενιαία για όλες τις θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, ανά ομαδοποιημένες κατηγορίες θέσεων προϊσταμένων ή ανά κατηγορία θέσεων προϊσταμένων.

Η προκήρυξη για τον γραπτό διαγωνισμό θα πρέπει να περιλαμβάνει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη συμμετοχή των υποψηφίων, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και την υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται, τα τυχόν απαιτούμενα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων δικαιολογητικά και το αντικείμενο της εξέτασης για τη διακρίβωση των γνώσεων των υποψηφίων.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πιλάτος το ΑΣΕΠ για την αξιολόγηση

Αρρυθμίες προκαλούνται και με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, παρ’ ότι συστήθηκε η αρμόδια για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος επιτροπή από την ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Το ΑΣΕΠ, υπό την εποπτεία του οποίου θα τεθεί η αξιολόγηση, όπως αναφέρουν πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του «Το Βήμα», αντιμετωπίζει το θέμα με έντονο σκεπτικισμό, παρά το γεγονός ότι έχει υποβάλει σχετικές προτάσεις στην κυβέρνηση.


«Δεν θα πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση ότι το ΑΣΕΠ είναι για να απολύει δημοσίους υπαλλήλους» επισημαίνουν κορυφαία στελέχη του, καθώς είναι πλέον ηλίου φαεινότερον ότι η αξιολόγηση θα οδηγήσει σε μαζικές απολύσεις περίπου 80.000 υπαλλήλων από το σύνολο των 150.000 που ζητεί η τρόικα να αποχωρήσουν ως το 2015. «Το ΑΣΕΠ είναι για προσλαμβάνει με αξιοκρατικές διαδικασίες υπαλλήλους» τονίζουν με έμφαση στελέχη της Αρχής.

Προκρίνουν ως εκ τούτου η αξιολόγηση του προσωπικού να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υπηρεσιών. Ζητούν ταυτόχρονα την ενίσχυση της Αρχής με προσωπικό, έτσι ώστε να μπορέσει να φέρει σε πέρας τις αυξημένες αρμοδιότητες τις οποίες της έχει αναθέσει η κυβέρνηση.

Το προεδρικό διάταγμα, από την άλλη πλευρά, που προβλέπει ο Ν. 4024/2011 για το νέο σύστημα αξιολόγησης των στελεχών του Δημοσίου δεν πρόκειται να εκδοθεί πριν από το Πάσχα. Σύμφωνα με αυτό, θα πρέπει να καθοριστούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αξιολόγηση, ο χρόνος έναρξης και λήξης της αξιολόγησης, τα όργανα, η διαδικασία και ο τύπος αξιολόγησης, καθώς και η βαρύτητα των επί μέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη, καθώς και η συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης στη σχετική διαδικασία. Θα προβλέπει, ταυτόχρονα, τη συγκρότηση των Συμβουλίων Αξιολόγησης κατά φορέα που θα διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του συστήματος και θα έχουν τη δυνατότητα επανεξέτασης της αξιολόγησης ή αναπομπής της στα όργανα αξιολόγησης των προηγούμενων επιπέδων.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk