Κρίσιμο το πρώτο εξάμηνο του 2012

To 2012 θα δούµε τον οικονοµικό κύκλο να παίρνει µια πιο αποπληθωριστική στροφή καθώς η ευρωζώνη θα υποπέσει σε ύφεση συµπαρασύροντας την παγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα, εκτιµά η κυρία Λυδία Μαλάκη του λονδρέζικου οίκου Schroders. Ενα τέτοιο σκηνικό θα δώσει έναυσµα για περισσότερες κρούσεις αναδιάρθρωσης στην ευρωζώνη, ενώ θα συνεχιστεί η αναζήτηση για αποδόσεις όσο καιρό τα επιτόκια παραµένουν καρφωµένα στο πάτωµα. Θα είναι επίσης ένα έτος κατά το οποίο οι πολιτικοί θα παραµείνουν στο προσκήνιο, ενώ αναµένεται έκρηξη του λαϊκισµού και του προστατευτισµού.

To 2012 θα δούµε τον οικονοµικό κύκλο να παίρνει µια πιο αποπληθωριστική στροφή καθώς η ευρωζώνη θα υποπέσει σε ύφεση συµπαρασύροντας την παγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα, εκτιµά η κυρία Λυδία Μαλάκη του λονδρέζικου οίκου Schroders. Ενα τέτοιο σκηνικό θα δώσει έναυσµα για περισσότερες κρούσεις αναδιάρθρωσης στην ευρωζώνη, ενώ θα συνεχιστεί η αναζήτηση για αποδόσεις όσο καιρό τα επιτόκια παραµένουν καρφωµένα στο πάτωµα. Θα είναι επίσης ένα έτος κατά το οποίο οι πολιτικοί θα παραµείνουν στο προσκήνιο, ενώ αναµένεται έκρηξη του λαϊκισµού και του προστατευτισµού.

Με µια σειρά σηµαντικών επικείµενων εκλογών κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012, µε την ελληνική κυβέρνηση να διαπραγµατεύεται τη συµφωνία αναδιάρθρωσης του χρέους της και µε ένα τεράστιο ποσό τραπεζικών χρεών να έρχεται προς αναχρηµατοδότηση, οι κίνδυνοι για τους επενδυτές παραµένουν υψηλοί και ποικίλοι. Τα δεδοµένα για το 2012 δείχνουν πάντως ότι οι αποδόσεις των κρατικών οµολόγων θα παραµείνουν χαµηλές, αναφέρει.

Τα spreads των οµολόγων στην περιφέρεια της ευρωζώνης είναι πιθανόν να παραµείνουν σε υψηλά επίπεδα. Η άποψή µας στη Schroders, αναφέρει, είναι ότι η κρίση θα πρέπει προηγουµένως να επιδεινωθεί ώστε να δούµε την ανάληψη αποφασιστικής δράσης. Καθώς το 2012 θα προχωρεί και η µακροοικονοµική εικόνα θα επιδεινώνεται, οι αγορές θα αρχίσουν να αξιολογούν αρνητικά τα δεδοµένα, µε αποτέλεσµα η ΕΚΤ να πλησιάσει τη νοοτροπία της Fed για ποσοτική χαλάρωση. Αν αυτό συµβεί, θα µπορούσαµε να δούµε ράλι των risky assets (τοποθετήσεις υψηλού ρίσκου). Η πίεση πάντως για εξεύρεση απόδοσης σε συνδυασµό µε ελκυστικά ασφάλιστρα θα ελκύσει τους επενδυτές στις µετοχές στο κοµµάτι της πίστωσης (credit) και των τοποθετήσεων επιτοκιακού πλεονεκτήµατος (carry trades).

Ωστόσο, για να υπάρξει ένα βιώσιµο ράλι των ριψοκίνδυνων αξιών, θα πρέπει να υπάρξουν αποδείξεις ισχυρότερης ανάκαµψης στις ΗΠΑ και µιας στροφής στην Ευρώπη παράλληλα µε σηµάδια ότι οι πολιτικοί αντιµετωπίζουν επιτυχηµένα την κρίση του ευρώ. Γι’ αυτό µάλλον θα χρειαστεί να περιµένετε ως το δεύτερο εξάµηνο του 2012, αναφέρει. Εν τω µεταξύ οι κίνδυνοι παραµένουν σε υψηλά επίπεδα καθώς το σενάριο διάσπασης του ευρώ πλανάται απειλητικά στον αέρα.

Ο κ. Garry Evans, υπεύθυνος στρατηγικής για τις µετοχές της HSBC, εκτιµά ότι οι αποφάσεις των πολιτικών θα καθορίσουν το πώς θα κινηθούν και οι µετοχές το 2012. Η απαισιόδοξη παρατήρησή του είναι ότι οι πολιτικοί αρνούνται να λάβουν σκληρές αποφάσεις, τουλάχιστον ώσπου να τους αναγκάσει η κρίση να το πράξουν. Και, ως συνήθως, τότε είναι αργά. Ενα πιθανό σενάριο για τους επόµενους µήνες είναι το να εξαναγκαστεί η Γερµανία να σώσει το ευρώ, όταν θα έχει όµως επέλθει η πλήρης κατάρρευση της εµπιστοσύνης των αγορών προς την ευρωζώνη. Το εναλλακτικό σενάριο είναι η επανάληψη της ως σήµερα πρακτικής, να λαµβάνουν δηλαδή οι Ευρωπαίοι αποσπασµατικές αποφάσεις, οι αγορές να αναθαρρούν για λίγο και στη συνέχεια να παραδίδουν τα κέρδη τους και η ιστορία να επαναλαµβάνεται από την αρχή. Να παραµείνουν, δηλαδή, οι αγορές και η παγκόσµια οικονοµία όµηροι των πολιτικών.

Για τον υπεύθυνο στρατηγικής της Credit Suisse κ. Andrew Garthwaite δύο καταλύτες θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε κέρδη τις ριψοκίνδυνες αξίες όπως οι µετοχές το 2012. Ο πρώτος έχει να κάνει µε τις πληθωριστικές προσδοκίες, απόρροια µιας συντονισµένης πολιτικής ποσοτικής χαλάρωσης (τύπωµα χρήµατος) από τις µεγάλες κεντρικές τράπεζες (ΗΠΑ, Βρετανίας και τελικά της ευρωζώνης) και ο δεύτερος είναι η αποφυγή µέσω της ποσοτικής χαλάρωσης µιας βαθιάς ύφεσης στην ευρωζώνη που θα επηρέαζε καταλυτικά την ανάπτυξη στις ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσµο.

Στους κινδύνους συγκαταλέγονται, πρώτον, η πιθανότητα διάλυσης της ευρωζώνης, η οποία πάντως είναι περιορισµένη καθώς, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της ελβετικής τράπεζας, το άµεσο κόστος για τις χώρες του πυρήνα είναι 600 δισ. ευρώ, όσο και το κόστος διάσωσης της περιφέρειας, αλλά το έµµεσο κόστος είναι πολλαπλάσιο, και, δεύτερον, η υψηλή µόχλευση (επενδύσεις µε δανεικά) στο παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, η οποία υπολογίζεται σε 8 τρισ. δολάρια, δηλαδή σε επίπεδα υψηλότερα του 2008, µε µία όµως διαφορά: τότε (2008) κυριαρχούσε η µόχλευση του ιδιωτικού τοµέα ενώ σήµερα η µόχλευση των κρατών.

Η στρατηγική οµάδα επενδύσεων της Credit Suisse συστήνει ουδέτερη θέση στις µετοχές και στάση αναµονής ώσπου να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην ευρωζώνη, καθώς και στα τιµαριθµοποιηµένα οµόλογα, και αυξηµένη θέση στα εταιρικά οµόλογα, ενώ θεωρεί ότι τα κρατικά οµόλογα είναι στα πιο υπερτιµηµένα επίπεδα των τελευταίων 280 ετών, αναµένει πάντως οι αποδόσεις των δεκαετών τίτλων να βρεθούν στο τέλος του 2012 στο 2,25% στις ΗΠΑ, στο 2,35% στη Βρετανία και στο 2,8% στη Γερµανία. Αυξηµένη θέση (διπλάσια του δείκτη αναφοράς) συστήνουν στον χρυσό. Το 2012 η κρίση της ευρωζώνης θα συνεχίσει να προσδιορίζει την πορεία των αγορών αλλά και να επιδρά στην πορεία των οικονοµικών δεδοµένων για όσο καιρό δεν προεξοφλείται κάποιο οριστικό αποτέλεσµα, αναφέρει ο κ. Βασίλης Πατίκης, επικεφαλής ανεπτυγµένων αγορών της Μονάδας Οικονοµικής Ανάλυσης και Αγορών της Τράπεζας Πειραιώς. Σε σχέση µε την κρίση της ευρωζώνης τo ζητούµενο είναι µια δέσµη ανακοινώσεων που να εµπεριέχουν στοιχεία συνολικής δηµοσιονοµικής ενοποίησης (όχι µόνο στο µέτωπο των δαπανών αλλά και των εσόδων), ένα πλαίσιο σύγκλισης της παραγωγικότητας και την ευχέρεια της ΕΚΤ να συµπεριφέρεται σαν κανονική κεντρική τράπεζα (να τυπώνει χρήµα σε περίοδο κρίσης).

Στο στάδιο αυτό η µόνη σχετικά καθαρή εικόνα υπάρχει στην αγορά συναλλάγµατος, όπου το δολάριο αναµένεται να ενισχυθεί ως προς το ευρώ, µε τον δωδεκάµηνο στόχο να βρίσκεται στο 1,28, αν και µέσα στο 2012 τιµές ως και το 1,15 θα ήταν πιθανές. Με δεδοµένο το ενδεχόµενο µιας ενδυνάµωσης του δολαρίου, οι τιµές των εµπορευµάτων και των πρώτων υλών αναµένεται να βρεθούν υπό πίεση.

Σε σχέση µε τις µετοχικές αγορές παραµένουµε, όπως εκτιµά, σε ένα περιβάλλον όπου η τάση της κερδοφορίας, οι αποτιµήσεις και το ευρύτερο κυκλικό περιβάλλον συνηγορούν σε µια µετρηµένα θετική άποψη, ενώ παράλληλα διεθνείς διαρθρωτικές ανισορροπίες, µε πρώτη την κρίση του ευρώ, συνεχίζουν να αποτελούν βασική πηγή αβεβαιότητας. Για τις µετοχές συστήνει ουδέτερη θέση µε σχετικά αρνητική προδιάθεση, ενώ θεωρεί ότι τα κρατικά οµόλογα στα παρόντα επίπεδα αποδόσεων είναι πολύ ακριβά και για το σύνολο του 2012 η εκτίµηση είναι αρνητική. Ενα από τα σηµαντικά χαρακτηριστικά της κρίσης χρέους είναι το γεγονός ότι οι αγορές κεφαλαίου τείνουν όλο και περισσότερο να επιβάλλουν πολιτικές αποφάσεις και όχι απλώς να αντιδρούν σε αυτές. Κατά πάσα πιθανότητα, θα επιβάλουν µια πιο βιώσιµη λύση για την κρίση που πλήττει την ευρωζώνη επιταχύνοντας τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα εκκρεµούσε για πολλά χρόνια, εκτιµά ο κ. Ad van Tiggelen, στρατηγικός αναλυτής της ING. Η αποδόµηση της ευρωζώνης, πάντως, η οποία θα ήταν καταστροφική, συνεχίζει να αποτελεί ένα επικίνδυνο σενάριο, το οποίο οι επενδυτές δεν θα πρέπει ούτε να αγνοήσουν αλλά ούτε και να ενστερνιστούν.

Το 2012 οι αγορές, όπως εκτιµά, θα συνεχίσουν να προσδιορίζονται από τα µέτρα που θα ληφθούν ή δεν θα ληφθούν από τους πολιτικούς, σηµειώνοντας πάντως πως δεν υπάρχει καταφύγιο στις µετοχικές αγορές σε περιόδους αυξανόµενης ανασφάλειας. Ο βασικότερος παράγοντας κινδύνου είναι η αποτυχία αντιµετώπισης της κρίσης χρέους, που θα οδηγήσει σε µια βαθιά κρίση του τραπεζικού συστήµατος και σε µια παγκόσµια ύφεση.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk