Οι τράπεζες της Ευρωζώνης κατέθεσαν 453,18 δισ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) από την Τρίτη έως σήμερα Τετάρτη, ποσό ρεκόρ γα τις καταθέσεις του τύπου «overnight».

Η εξέλιξη αυτή δείχνει τα προβλήματα που εμφανίζει η διατραπεζική αγορά της Ευρωζώνης, παρά τις επίμονες προσπάθειες της ΕΚΤ να διοχετεύσει ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα.

Τα υψηλά επίπεδα των καταθέσεων καταδεικνύουν τη συνεχιζόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης στις διατραπεζικές αγορές δανεισμού, καθώς οι τράπεζες προτιμούν να χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς χαμηλού κινδύνου της ΕΚΤ, παρά να δανείζονται μεταξύ τους.

Η εξέλιξη καταδεικνύει ότι η διάθεση από την ΕΚΤ 489 δισ. ευρώ στις τράπεζες με τη μορφή τριετών δανείων δεν βελτίωσε την εμπιστοσύνη.