Στο υπουργείο Εσωτερικών δεν υπάρχουν κωδικοί ανάληψης εξόδων που να αντιστοιχούν σε απόρρητες δαπάνες όπως προέκυψε από σχετική έρευνα στα αρχεία που διατηρεί το Υπουργείο και αφορούν την περίοδο από το έτος 2000 και εντεύθεν.

Αυτό διευκρινίζει ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάσος Γιαννίτσης απαντώντας σήμερα στην επιστολή του Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής κ. Αθανάσιο Τσούρα σχετικά με το ζήτημα των απόρρητων δαπανών των υπουργείων.

Ο κ. Γιαννίτσης αναφέρει επίσης ότι το αυτό ισχύει και για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που ανήκε στο υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.