Τα εικοσιτρία πανεπιστήμια της χώρας, με προσφυγή που κατέθεσαν από κοινού, για πρώτη φορά στα χρονικά, στο Συμβούλιο της Επικρατείας στρέφονται κατά της εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου Πλαίσιο του υπουργείου Παιδείας για τα ΑΕΙ.

Η αίτηση ακύρωσης του νόμου, τον οποίο εισηγήθηκε και κατάφερε να περάσει με αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου, κατατέθηκε σήμερα, Δευτέρα, το πρωί από το σύνολο των ελληνικών πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν Διοικούσες Επιτροπές), που τον προσβάλλουν ως αντισυνταγματικό.

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο δυο αιτήσεις ακυρότητας. Η πρώτη αφορά την υπουργική απόφαση που φέρει την υπογραφή της κυρίας Διαμαντοπούλου και θεσπίζει το εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των μελών των νέων Συμβουλίων Διοίκησης των ΑΕΙ, την λεγόμενη «ταξινομική ψήφο».

Τα πανεπιστήμια υποστηρίζουν ότι το εκλογικό σύστημα προσβάλει την αρχή της ισοδυναμίας της ψήφου και καθιστά πρακτικά αδύνατο τον έλεγχο των αποτελεσμάτων από την εφορευτική επιτροπή, αφού η εξαγωγή τους μπορεί να γίνει μόνο με την χρήση ειδικού λογισμικού. Έτσι, αναφέρεται στην αίτηση ακύρωσης, δεν επιτρέπεται η δικαστική προστασία των θιγόμενων.

Για πρώτη φορά, όπως αναφέρουν οι νομικοί εκπρόσωποι των πανεπιστημίων, δεν μπορούν να βγουν αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας «με το χέρι», αλλά μπορεί να γίνει εξαγωγή αποτελεσμάτων και καταμέτρηση ψήφων αποκλειστικά και μόνο μέσω ειδικού προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η δεύτερη αίτηση αφορά την υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τα σχετικά με την ανάδειξη και την συγκρότηση των οργάνων διοίκησης στα ΑΕΙ. Τα πανεπιστήμια ισχυρίζονται ότι οι διατάξεις του Νόμου 4009/2011 που αφορούν τα πανεπιστημιακά όργανα προσβάλουν την συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ αλλά και την ακαδημαϊκή ελευθερία.

Εκτός των δυο αιτήσεων ακύρωσης που κατατέθηκαν σήμερα, ορισμένα πανεπιστήμια έχουν καταθέσει και μεμονωμένα αιτήσεις ακυρώσεων στο ΣτΕ που αφορούν τις διαπιστωτικές πράξεις της κυρίας Διαμαντοπούλου, με τις οποίες και συγκροτήθηκαν εφορευτικές επιτροπές στα ΑΕΙ για την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης τους. Κι αυτό γιατί οι πρυτάνεις αρνήθηκαν να τις υπογράψουν οι ίδιοι.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι με εξαίρεση το ΤΕΙ Σερρών, σε κανένα άλλο Ίδρυμα της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας δεν έχουν γίνει έως σήμερα εκλογές για τα όργανα διοίκησης τους. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 15 Ιανουαρίου, οπότε πολλοί πρυτάνεις ΑΕΙ ζητούν το χρονοδιάγραμμα αυτό να αλλάξει μέχρι να εκδικαστούν οι αιτήσεις τους στο ΣτΕ ώστε να μην υπάρξουν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα τετελεσμένα γεγονότα.

Για τον λόγο αυτό και θα ζητηθεί από τον πρόεδρο του ΣτΕ να εκδικαστεί η υπόθεση λόγω σπουδαιότητας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.