• Αναζήτηση
 • Α. Διαμαντοπούλου: συνεργασία στην έρευνα με ευρωπαϊκές χώρες

  Η υπουργός Παιδείας κυρία Αννα Διαμαντοπούλου έστειλε σήμερα επιστολή στους ομολόγους της σε Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ιρλανδία, προτείνοντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας και κοινές δράσεις για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας. Η πρωτοβουλία είχε ως αφορμή τη δημοσιονομική κρίση, που καθιστά τους συγκεκριμένους τομείς ιδιαιτέρως ευάλωτους, απειλώντας τους με υποβάθμιση, με αρνητικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική των χωρών.

  Συνεργασία με Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ιρλανδία ξεκινάει το ελληνικό υπουργείο Παιδείας σε θέματα έρευνας και καινοτομίας.
  Η υπουργός Παιδείας κυρία Αννα Διαμαντοπούλου έστειλε σήμερα επιστολή στους ομολόγους της σε Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ιρλανδία, προτείνοντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας και κοινές δράσεις για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας. Η πρωτοβουλία είχε ως αφορμή τη δημοσιονομική κρίση, που καθιστά τους συγκεκριμένους τομείς ιδιαιτέρως ευάλωτους, απειλώντας τους με υποβάθμιση, με αρνητικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική των χωρών.

  Στην επιστολή της, η κυρία Διαμαντοπούλου προτείνει προώθηση της συνεργασίας των Ερευνητικών Κέντρων των πέντε χωρών, αύξηση της κινητικότητας των νέων ερευνητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, προσέλκυση πόρων για την έρευνα, δημιουργία προϋποθέσεων ώστε οι διδακτορικοί φοιτητές να παραμένουν στην Ευρώπη και αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

  Επισημαίνει, ακόμη, την ανάγκη για σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας που θα επεξεργαστεί και θα υποβάλλει συγκεκριμένες πολιτικές για τον σκοπό αυτό, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

  Κοινωνία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk