Αναδρομική φορολογία για καταθέσεις Ελλήνων στην Ελβετία

Κυνήγι στις ελβετικές Αλπεις έχει εξαπολύσει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εντοπίσει Έλληνες καταθέτες οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα ποσά που βρίσκονται στις τράπεζες της Ελβετίας με βάση τα πραγματικά εισοδήματά τους.

Κυνήγι στις ελβετικές Αλπεις έχει εξαπολύσει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εντοπίσει Έλληνες καταθέτες οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα ποσά που βρίσκονται στις τράπεζες της Ελβετίας με βάση τα πραγματικά εισοδήματά τους.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Φιλ. Σαχινίδης, δήλωσε τη Δευτέρα ότι υπάρχουν δύο δυνατότητες. Αυτοί οι οποίοι έχουν μεταφέρει τα χρήματά τους στην Ελβετία έχουν την επιλογή ή να δηλώσουν τα στοιχεία τους και ποια είναι τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν καταθέσει στην Ελβετία και να παρασχεθεί η δυνατότητα στις ελληνικές φορολογικές αρχές να ελέγξουν εάν τα εισοδήματα αυτά έχουν νομίμως φορολογηθεί.
Eαν, πάλι, θελήσουν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, τότε υπάρχει σύμφωνα με τον κ. Σαχινίδη, ένας μαθηματικός τύπος ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί και θα ελέγχονται καταθέσεις και εισοδήματα μία δεκαετία πίσω. Αυτό σημαίνει ότι έχει και αναδρομικό χαρακτήρα η φορολόγηση, ενώ το υπουργείο Οικονομικών θα διατηρήσει το δικαίωμα να στραφεί και δικαστικά εναντίον οποιουδήποτε έχει αυτά τα χρήματα από δραστηριότητες οι οποίες είναι παράνομες.
Ωστόσο, ο κ. Σαχινίδης δεν γνωρίζει ποιος είναι ο αριθμός των καταθετών στην Ελβετία και ποιο είναι το ποσό που υπάρχει στις εν λόγω τράπεζες. Το γεγονός ότι κάποιοι τα είχαν βγάλει πριν από τρία ή πριν από τέσσερα ή πριν από πέντε χρόνια, δεν τους απαλλάσσει από την ευθύνη. Τα χρήματα αυτά μπορεί να είναι νόμιμα ή να είναι προϊόν παράνομης δραστηριότητας, να είναι προϊόν φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής.
Αξίζει να τονιστεί ότι σε περίπτωση που κάποιοι προσπαθήσουν τώρα να μετακινήσουν τα χρήματά τους από την Ελβετία μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, η δέσμευση που έχουν αναλάβει οι Ελβετικές Φορολογικές Αρχές είναι, ότι ακόμη και αν αποσύρουν όλα τα χρήματά τους από την Ελβετία, θα είναι υποχρεωμένες πλέον να δώσουν τα στοιχεία των καταθετών.

Την περασμένη Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Βέρνη μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ελλάδας και της Ελβετίας, με επικεφαλής τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Οικονομικών των δύο χωρών, κκ. Η. Πλασκοβίτη και M. Ambuhl.

Η υπό κατάρτιση συμφωνία θα βασίζεται στο πλαίσιο συμφωνιών που ήδη υπεγράφησαν μεταξύ Ελβετίας-Ηνωμένου Βασιλείου και Ελβετίας-Γερμανίας, με στόχο να περιοριστεί σημαντικά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της (οι διαπραγματεύσεις με τη Βρετανία. και τη Γερμανία ξεκίνησαν την άνοιξη του 2010 και οι συμφωνίες υπογράφηκαν τον Σεπτέμβριο του 2011), λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, η βασική επιλογή όσων διατηρούν καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες θα είναι είτε να αποκαλύψουν τα στοιχεία τους στις ελληνικές Αρχές, είτε να καταβάλουν ένα φόρο που θα επιβληθεί επί του συνόλου του κατατεθειμένου (ή επενδεδυμένου) κεφαλαίου που θα αντιστοιχεί στο ύψος του φόρου που θα είχε καταβληθεί αν το ποσό της κατάθεσης είχε δηλωθεί ως εισόδημα στην ελληνική φορολογική αρχή.

Στις εν λόγω συμφωνίες, ο φόρος που επιβάλλεται επί του συνόλου του κατατεθειμένου κεφαλαίου, υπολογίζεται βάσει ενός τύπου που λαμβάνει υπόψη την κίνηση του λογαριασμού για το χρονικό διάστημα των τελευταίων δέκα ετών, την κίνηση του λογαριασμού μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας και άλλες παραμέτρους.

Η συμφωνία θα περιλαμβάνει και όρους για τις μελλοντικές καταθέσεις, καθώς και το πλαίσιο παροχής πληροφοριών και στοιχείων από τις ελβετικές αρχές, κατόπιν αιτήματός των ελληνικών αρχών, εφόσον τίθεται ζήτημα παράνομων κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αυτή δεν καλύπτει ποινικά αδικήματα και δεν αναιρεί συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας.

Κατά τις πρόσφατες συνομιλίες, συμφωνήθηκε ότι σε πρώτη φάση τα κύρια στοιχεία της συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Ελβετίας, που σε σημαντικό βαθμό διευκρινίστηκαν στην συνάντηση της 27ης Οκτωβρίου, θα πάρουν τη μορφή προσυμφώνου (cornerstone agreement) που θα εγκριθεί από τις δύο πλευρές και θα δημοσιοποιηθεί έως τα τέλη του έτους.

Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk