Οι εξαγωγές αποτελεούν την ελπίδα της ελληνικής οικονομίας

Η μόνη αισιόδοξη νότα στο ζοφερό περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας, είναι η εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2011, γεγονός που σε εξαγωγείς και κυβέρνηση έχει προκαλέσει ευφορία και διατυπώνονται ευθέως οι εκτιμήσεις πως εφέτος είναι πιθανόν η αξία των εξαγωγών να φτάσει στο 10% του ΑΕΠ

Η μόνη αισιόδοξη νότα στο ζοφερό περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας, είναι η εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2011, γεγονός που σε εξαγωγείς και κυβέρνηση έχει προκαλέσει ευφορία και διατυπώνονται ευθέως οι εκτιμήσεις πως εφέτος είναι πιθανόν η αξία των εξαγωγών να φτάσει στο 10% του ΑΕΠ.

Παράλληλα στους πρώτους 6 μήνεςτου 2011 ποαρατηρούνται αξιοσημείωτες μεταβολές και επιδόσεις των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Ετσι μετά από πολλά χρόνια η Γερμανία έπαψε να είναι ο πρώτος πελάτης των ελληνικών προιόντων, πέρασε στην τρίτη θέση, παραχωρώντας την πρώτη στην Ιταλία, ενώ στη δεύτερη βρέθηκε η Τουρκία, με την οποία οι οικονομικές συναλλαγές είναι αντιστρόφως ανάλογες με το ευμετάβλητο διπλωματικό κλίμα των δύο χωρών. Επίσης στις πρώτες 10 κατηγορίες προιόντων – εκτός των πετρελαιοειδών – δεσπόζουσα θέση κατέχουν διάφορα είδη τροφίμων, διαπίστωση η οποία επιβεβαιώνει την δυναμικότητα και τις προοπτικές του κλάδου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την μελέτη του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) η Ελλάδα δεν απέχει αρκετά από την θέση ενός «ισχυρού περιφερειακού πόλου» του διεθνούς εμπορίου.Η αισιοδοξία,εν προκειμένω οφείλεται στο γεγονός ότι στους πρώτους έξημήνες του 2011 παρατηρτείται «ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών» με αύξηση 40,4% ς (11,6% χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα πετρελαιοειδή). Σε δήλωση της η πρόεδρος του ΠΣΕ κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη ως δήλωσε η Πρόεδρος του ΠΣΕ, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη σημειώνει πως «η λεκάνη της Μεσογείου εξελίσσεται σε πρωταγωνιστική αγορά για τις ελληνικές εξαγωγές. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να διαδραματίσει πρωτεύοντα περιφερειακό ρόλο στο διεθνές εμπόριο στην ευρύτερη περιοχή, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις του ΠΣΕ ότι η Μεσόγειος μπορεί να εξελιχθεί στα ‘επόμενα Βαλκάνια’ για τις ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις». Κι η εκτίμηση της εξηγγείται στη μεγάλη αύξηση των εξαγωγών προς τη γειτονική Τουρκία, την ισχυρή άνοδο στην Αίγυπτο, αλλά και συνολικά στις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, επισημαίνενοντας πως «οι πρόσφατες πολιτικές-κοινωνικές αλλαγές στην εν λόγω περιοχή διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων και περιφερειακών αναπτυξιακών συνεργασιών».
Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρείται σημαντική ενίσχυση των Εφοδιασμών Πλοίων, που αποτελώντας μία «αυτόνομη αγορά» κατατάσσονται πλέον στη πρώτη δεκάδα των καλύτερων προορισμών για τα ελληνικά προϊόντα, αναδεικνύοντας τη σημασία περαιτέρω διασύνδεσης των εξαγωγών με τους διεθνοποιημένους κλάδους της οικονομίας, τον τουρισμό και τις μεταφορές. Ενώ η ανάκαμψη των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, η διείσδυση σε νέες αγορές της Ασίας, όπως η Σιγκαπούρη, αλλά και η ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, αποδεικνύουν ότι παρά τις διακυμάνσεις στην ισοτιμία ευρώ – δολαρίου, τα ελληνικά προϊόντα κερδίζουν την εμπιστοσύνη της παγκόσμιας αγοράς.
Ετσι λοιπόν στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2011, η αξία των ελληνικών εξαγωγών αυξήθηκαν κατά 11,6% χωρίς τα πετρελαιοειδή και ανήλθε στα 7,6 δισ. ευρώ από 6,8 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010, ενώ συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών η αύξηση ανέρχεται στο 40,4% και η αξία των εξαγωγών διαμορφώνεται στα 10,5 δισ. ευρώ, έναντι 7,5 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2010. Αντιθέτως οι εισαγωγές ακολουθούν σταθερά πτωτική πορεία και στο εξάμηνο η αξία τους μειώθηκε κατά 14,2% (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2010 και η αξία τους διαμορφώθηκε στα 21,384 δισ. ευρώ έναντι των 24,933 δισ. ευρώ πέρυσι. Ως εκ τούτου συνεχίστηκε η μείωση του εμπορικού ελλείμματος, το έπεσε στα 10,853 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2011 έναντι 17, 433 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2010. – μείωση δηλαδή κατά 37,7%.
Αναλυτικότερα η ανοδική πορεία των εξαγωγών οφείλεται στις αυξησης τους προς όλες τις γεωγραφικές περιοχές, κυρίως όμως προς τον ανεπτυγμένο κόσμο (χώρες ΟΟΣΑ) κατά 29,3% (με ιδιαίτερη συμβολή από την αύξηση προς την Τουρκία) που στο εξάμηνο απορρόφησε το 53,5% της αξίας τους, αλλά και στις μεγάλες αυξήσεις στις εξαγωγές προς τη Β. Αμερική, κατά 105,8% και προς τη Μ. Ανατολή και την Β. Αφρική κατά 107,2%. Προς τις χώρες της ΕΕ(27) αυξήθηκαν κατά 12,2%, τις χώρες των Βαλκανίων κατά17,1%, την Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών κατά 29,8%, τη Ν.Α. Ασία κατά 296,7%, τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ κατά 99,1%, τη Λατινική Αμερική κατά 81,9%, ενώ μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν προς τις χώρες της Αφρικής κατά 8,9% και τις άλλες αναπτυγμένες χώρες κατά 4,5%.
Το πιό εντυπωσιακό στοιχείο, που συνιστά ανατροπή των μέχρι πρόσφατα δεδομένων, είναι η αύξηση των εξαγωγών προς την Ιταλία κατά 27,4%, η οποία και αναδείχθηκε σε πρώτοπελάτη των ελληνικών προιόντων ( 1,044 δισ. ευρώ), αλλά και προς την Τουρκίας κατά 126,3% ( 867 δισ. ευρώ), η οποία στο εξάμηνο αποτελεί τη δεύτερη χώρα προορισμού των ελληνικών εξαγωγών. Σημαντικά ακόμη είναι τα αποτελέσματα προς τις ΗΠΑ, αυξήθηκαν κατά 129,9% που ανακόπτει τη μείωση που παρατηρήθηκε τα δύο προηγούμενα έτη, όπως και προς την Κύπρο κατά 14,3%, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Σιγκαπούρη, την Αίγυπτο, την ΠΓΔΜ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Ρωσία. Από την άλλη πλευρά μειώθηκαν οι εξαγωγές προς τη Γερμανία κατά 3,8%, τη Ρουμανία κατά 7,6% και την Ελβετία κατά 13,8%.
Εν τω μεταξύ η ανοδική πορεία των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας είναι αποτέλεσμα της γενικότερης αύξησης των εξαγωγών σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, με εξαίρεση τις «πρώτες ύλες» όπου εμφανίζουν μια μικρή μείωση σε σχέση με τα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου του 2010. Σημαντική είναι και η αύξηση των εξαγωγών των «βιομηχανικών προϊόντων» κατά 12,3%, δεδομένου ότι οι εξαγωγές της κατηγορίας αυτής εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια κατηγορία εξαγωγικών προϊόντων, με ποσοστό (46,5%) στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών στο εξεταζόμενο εξάμηνο. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2011 έφτασαν στα 4,9 δισ. ευρώ από 4,4 δισ. ευρώ. Αυξημένη αξία εξαγωγών κατά 16,6% παρουσίασε και η κατηγορία «μηχανήματα & υλικό μεταφορών» που έφτασε σε 1 δισ. ευρώ από 869 δισ. ευρώ. Η αύξηση κατά 5,3% της αξίας των εξαγωγών «αγροτικών προϊόντων», ήταν μικρότερη της μέσης αύξησης του συνόλου των εξαγωγών για αυτό το λόγο συνοδεύτηκε από μείωση της συμμετοχής τους στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών από 24,9% σε 18,7% στο πρώτο εξάμηνο του 2011.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk