Πιστωτικές κάρτες και καταναλωτική δαπάνη

Πρόσφατα, από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός των Οικονομικών Καθηγητής κ. Ευάγγελος Βενιζέλος δήλωσε, η οικονομία θα κινηθεί σε ρυθμούς ύφεσης και το 2012, αναφέρθηκε στη πρόθεση του να επαναδιαπραγματευθεί, με τους δανειστές, το ύψος του δημοσιονομικού ελλείμματος τρέχοντος έτους.

Πιστωτικές κάρτες και καταναλωτική δαπάνη | tovima.gr

Πρόσφατα, από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός των Οικονομικών Καθηγητής κ. Ευάγγελος Βενιζέλος δήλωσε, η οικονομία θα κινηθεί σε ρυθμούς ύφεσης και το 2012, αναφέρθηκε στη πρόθεση του να επαναδιαπραγματευθεί, με τους δανειστές, το ύψος του δημοσιονομικού ελλείμματος τρέχοντος έτους. Το περιεχόμενο της διαπραγμάτευσης θα είναι τα μακροοικονομικά στοιχεία, βάση των οποίων θα αποφασίσουν, από κοινού, για το ύψος του ελλείμματος της τρέχουσας χρήσης. Υποστήριξε την άποψη, αν τηρήσομε τα μέτρα που αποφασίστηκαν, το έλλειμμα θα περιοριστεί στο 7,6%. Για την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας είπε, δεν πιστεύει ότι θα πετύχει η χώρα να έχει θετικό πρόσημο το 2012, αλλά η μείωση της ύφεσης θα διαμορφώσει διαφορετική κατάσταση.

Αν οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών έγινα για την ενημέρωση των μελών της Βουλής, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, ανάλογες δηλώσεις, μέσα στη Βουλή, γίνονται συχνά. Αν οι δηλώσεις του υπουργού, «να εφαρμόσομε πλήρως και με συστηματικότητα τα ψηφισμένα και συμφωνημένα μέτρα θα είμαστε πιο κοντά στο στόχο» αποδέκτη έχουν τον αναίτιο πολίτη για το χρέος του δημοσίου και του ανοίγματος της ψαλίδας εσόδων- εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού, τότε υπάρχει πρόβλημα και απαντάται με το ερώτημα: Τι έκανε η Κυβέρνηση, από την εποχή της δήλωσης στους αξιωματούχους της ευρωζώνης ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδος δεν είναι 6%-στη μέση της οικονομικής χρήσης- είναι 12,7%, για να αναθεωρηθεί αργότερα- στο μη συγκρίσιμο δείκτη ελλείμματος των άλλων χωρών μελών της ευρωζώνης-στο 15,7%, για να μειωθεί στο τέλος του 2010, με μέτρα ταμειακά τα οποία πήρε η κυβέρνηση, κάτω από το 10%. Γιατί αυτή η δημοσιότητας; Μειώσαμε το έλλειμμα από το 15,7% κάτω από το 10% και δεν θα μπορέσομε να το πάμε στο 7,6% ή και πιο κάτω; Μια περαίωση και έγινε η μείωση, κανείς δεν ρώτησε, ούτε θα ρωτήσει, για το κόστος της περαίωσης.

Δημιούργησε η Κυβέρνηση πηγές παραγωγής νέου πλούτου και δεν το ξέρουν οι πολίτες;

Ο νέος υπουργός των Οικονομικών κάνει το ίδιο λάθος το οποίο έκανε η Κυβέρνηση, λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του Υπουργικού Συμβουλίου: ανέδειξε, ως μείζων πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το δημοσιονομικό έλλειμμα αντί του χρέους, του δημοσίου ή το συνολικό χρέος (χρέος δημοσίου-ιδιωτικό εξωτερικό χρέος). Η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης ήταν το λάθος, για όσα ακολούθησαν, από τότε και μέχρι σήμερα. Το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν είναι δείκτης που οδηγεί, από μόνος του, την οικονομία στη χρεοκοπία. Αντί το ύψος του ελλείμματος, να συζητήσει το πρόβλημα της οικονομίας, το οποίο ευθέως οδηγεί στη χρεοκοπία τη χώρα και αυτό είναι το χρέος.

Είναι εύλογο το ερώτημα των πολιτών, οι οποίοι ζουν τον πανικό, την αβεβαιότητα της επόμενης ημέρας, θέλουν, οι πολίτες, να μάθουν τι έκανε η Κυβέρνηση, μετρήσιμο στην πράξη, για να μειώσει το χρέος, να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, από ίδιους πόρους ή πόρους παράλληλα με το προϊόν δανεισμού. Αυτό που έκανε η κυβέρνηση και το ξέρουν όλοι: προστάτευσε το κατεστημένο των τραπεζών με την παροχή εγγυήσεων πάνω από τα 120 δις ευρώ, δανείστηκε 110 δις ευρώ από τα οποία ανέλαβε τα 67 δις ευρώ, υπόγραψε/ψήφισε η Βουλή, το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο, με την αποδοχή όρου ειδικής συμφωνίας με τη Φινλανδία, χώρα μέλος της ευρωζώνης- πρέπει να είναι κοινή η πολιτική των μελών της ένωσης-, για να συμμετάσχει στο ποσό της δανειοδότησης της Ελλάδος. Αυτή τη συμφωνία με την Φινλανδία την έχει υπογράψει ο υπουργός των Οικονομικών. Ήταν λάθος πράξη του υπουργού των Οικονομικών, η απόφαση του αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ναυάγιο το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο, χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Αυτό γιατί, η συμφωνία με την Φινλανδία, δημιούργησε προηγούμενο για τα άλλα μέλη χώρες οι οποίες δεσμεύτηκαν για την χορήγηση του νέου δανείου. Τώρα μπορούν να ζητήσουν τις ίδιες εγγυήσεις, με την Φινλανδία.

Η Κυβέρνηση- θα το έκανε και η προηγούμενη Κυβέρνηση- έθεσε υπό καθεστώς κηδεμονίας τις τράπεζες, ως να ήταν είδος σε ανεπάρκεια. Πέρα από τις εγγυήσεις οι τράπεζες, δανείστηκαν από της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το ποσό ρεκόρ των 103,04 δις ευρώ τον Ιούνιο τρέχοντος έτους, έναντι 97,53 δις ευρώ τον Μάιο και 86,85 δις ευρώ τον Απρίλιο του ιδίου έτους. Πέρα από τα πιο πάνω, οι τράπεζες θα έχουν και την στήριξη τους από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Κατά τον υπουργό των Οικονομικών, το επιβάλει η ανταλλαγή κρατικών ομολόγων, στο πλαίσιο της συμμετοχής των τραπεζών στην αναδιάρθρωση του χρέους και οι πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα έχουν ανάγκη, γιατί οι τράπεζες θα ελεγχθούν ( …και θα διαπιστωθεί η ανεπάρκεια τους). Πότε Υπουργός, Κυβέρνηση, Τράπεζα νοιάστηκε για τα νοικοκυριά, στα οποία μόνο βάρη συσσωρεύονται, εξ αιτίας των τέτοιων και τέτοιας φροντίδας των Κυβερνήσεων, για τις τράπεζες και μόνο, παρά το γεγονός ότι στέγνωσαν την αγορά; Έχει το Κράτος μετοχές τραπεζών και φροντίζει για καλλίτερο μέρισμα ή θα ζητήσει μετοχές από τις τράπεζες στη τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία, τότε δεν φτάνουν όλες μαζί, δεν χρειάζεται να αναληφθεί, η ευθύνη ανοιγμάτων, στο ελληνικό δημόσιο.

Τα λεφτά που έχουν εισρεύσει από τον Οκτώβριο 2009 μέχρι σήμερα στη χώρα είναι πολλά αλλά, η αγορά στενάζει, δεν κυκλοφορεί ρευστό. Ποίο είναι το αποτέλεσμα της απραξίας της Κυβέρνησης; Το έλλειμμα του «ταμείου» των νοικοκυριών /καταναλωτών.

Τα νοικοκυριά χρηματοδοτούνται από τις τράπεζες, μέσω πιστωτικών καρτών, πακτωλός χρημάτων για να χρηματοδοτηθεί, με τεράστιο κόστος καταναλωτικής δαπάνης. Το πέτυχαν «υποχρεώνοντας» τους ανήμπορους να πιστώνονται με τις δαπάνες που καλύπτονται από τις πιστωτικές κάρτες, ιδιαίτερα υψηλού επιτοκίου αγορών και αναλήψεων. Οι τράπεζες χρεώνουν επιτόκια ρεκόρ αποδόσεων. Υπάρχουν πιστωτικές κάρτες, οι οποίες χρεώνουν συμβατικό επιτόκια αγορών μέχρι και 19,20 %, πλέον 0,6% ν. 128/75. Το 19,20% προσαυξάνεται, στη περίπτωση καθυστέρησης καταβολής(τόκος υπερημερίας) κατά 2,4 εκατοστιαίες μονάδες, επί πλέον του συμβατικού!! Το επιτόκιο αναλήψεων φθάνει το 21,45%. Πέραν του πολύ ακριβού επιτοκίου οι πιστωτικές κάρτες χρεώνουν, πάγια ετήσια δαπάνη μέχρι και 50 ευρώ. Αυτά τα επιτόκια πιστωτικών καρτών, όπως και οι δαπάνες ετήσιας καταβολής πάγιου, σε καιρούς κρίσης οικονομίας: μείωσης μισθών, μείωσης συντάξεων, μείωσης επιδομάτων, αύξηση του ποσοστού ανεργίας, αύξησης του φόρου προστιθέμενης αξίας, δυσκολίες δανεισμού των επιχειρήσεων, κυρίως, μεσαίας και μικρής κλίμακας, είναι ανεπίτρεπτη, είναι προκλητική για τους χρήστες, οι οποίοι, λόγο της οικονομικής κρίσης, υποχρεούνται να ζητήσουν πιστωτικές κάρτες, για να καλύψουν το έλλειμμα ρευστού δαπανών της καθημερινότητας.

Ελληνικές Τράπεζες χρεώνουν επιτόκια καρτών συγκρίσιμων των επιτοκίων με την Νορβηγία (ΑΕΠ κατά κεφαλή, Νορβηγία 54,600 δολάρια, Ελλάδα 29 600), το Όσλο την ακριβότερη πόλη ΟΛΟΥ του ΚΟΣΜΟΥ. Το πλήθος πιστωτικών καρτών χρεώνεται με επιτόκιο από 19% μέχρι 25% και πάγιο 32,10066769 ή nok 250, ( νόμισμα της Νορβηγίας). Η Ελλάδα μπόρεσε και είναι μέσα στο περιθώριο επιτοκίων της Νορβηγίας, αν είναι δυνατόν!!! Στην Πορτογαλία, το μέσο επιτόκιο πιστωτικών καρτών είναι 10%, στην Πολιτεία του Πετρελαίου το Τέξας το επιτόκιο είναι στο 14% και 20%, χωρίς πάγιο. Και το μέγα ερώτημα, για την Κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος: τι κάνουν, είναι θεατές οι θεσμικοί παράγοντες προστασίας του δίκαιου, του απλού πολίτη, μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης;

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ανάκαμψης, δεν έχουμε ανάπτυξη, δεν βλέπουμε κάποια συγκεκριμένη επενδυτική πρωτοβουλία, αντίθετα τεράστια ποσά, προϊόν δανεισμού, εισρέουν στη χώρα, είτε ως εισπράξεις του τακτικού προϋπολογισμού, είτε με της πάσης φύσεως «διευκολύνσεις» των τραπεζών. Μπορεί η χώρα να πάει μπροστά, μπορούμε να συζητούμε για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων, με μειώσεις αμοιβών, αυξήσεις ΦΠΑ και επιτόκια πιστωτικών καρτών, από την άλλη πόρτα;

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Γνώμες
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk