Νέα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας για τον επιχειρηματία Λ. Λαυρεντιάδη

Δύο πρόσωπα στην υπόθεση Proton

Στο µικροσκόπιο της εισαγγελικής έρευνας για τον κ. Λ. Λαυρεντιάδη, τις εταιρείες του, αλλά και τις δραστηριότητες της Proton Βank όσο εκείνος ήταν επικεφαλής της µπαίνουν άλλα δύο πρόσωπα. Οι δύο επιχειρηµατίες τον Ιανουάριο του 2011 φέρονται να αγόρασαν από τον κ. Λαυρεντιάδη το 7,33% της τράπεζας µε χρήµατα τα οποία δεν µπόρεσαν πλήρως να αιτιολογήσουν. Παράλληλα, ο εισαγγελέας κ. Ι. ∆ρα γάτσης, ο οποίος έχει αναλάβει τη δικαστική έρευνα, ενεργεί συµπληρωµατική προκαταρκτική µε αφορµή το δηµοσίευµα του «Βήµατος» (8 Αυγούστου 2011), στο οποίο αναφέρονται περίεργες κινήσεις χρηµατικών ποσών µέσω πολλών τραπεζών από τον κ.

Στο µικροσκόπιο της εισαγγελικής έρευνας για τον κ. Λ. Λαυρεντιάδη, τις εταιρείες του, αλλά και τις δραστηριότητες της Proton Βank όσο εκείνος ήταν επικεφαλής της µπαίνουν άλλα δύο πρόσωπα. Οι δύο επιχειρηµατίες τον Ιανουάριο του 2011 φέρονται να αγόρασαν από τον κ. Λαυρεντιάδη το 7,33% της τράπεζας µε χρήµατα τα οποία δεν µπόρεσαν πλήρως να αιτιολογήσουν.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας κ. Ι. ∆ρα γάτσης, ο οποίος έχει αναλάβει τη δικαστική έρευνα, ενεργεί συµπληρωµατική προκαταρκτική µε αφορµή το δηµοσίευµα του «Βήµατος» (8 Αυγούστου 2011), στο οποίο αναφέρονται περίεργες κινήσεις χρηµατικών ποσών µέσω πολλών τραπεζών από τον κ. Λαυρεντιάδη.

Ο εισαγγελέας διατάσσει νέο οικονοµικό και φορολογικό έλεγχο στις εταιρείες του επιχειρηµατία, αλλά και σε όλα τα ΜΜΕ στα οποία έχει συµµετοχή, καθώς και στην τράπεζα.

Στα χέρια όλων των αρµοδίων Αρχών βρίσκεται απόρρητη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος µε ηµεροµηνία 22 Μαρτίου 2011, η οποία τότε απεστάλη επειγόντως στην Αρχή Προστασίας κατά του Ξεπλύµατος, και συγκεκριµένα στον επικεφαλής εισαγγελέα κ. Π. Νικολούδη.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι έχει εντοπιστεί «µη πλήρως αιτιολογηµένη προέλευση χρηµατικών µέσων µε τα οποία δύο φυσικά πρόσωπα συνδεόµενα µε τον κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη αγόρασαν από αυτόν το 7,33% του µετοχικού κεφαλαίου της Proton Βank…». Σύµφωνα µε πληροφορίες, πρόκειται για τους Μ.Ρ. και Π.Λ. (τα πλήρη στοιχεία τους στη διάθεση του «Βήµατος»), πρόσωπα τα οποία πράγµατι θεωρούνται το δεξί χέρι του επιχειρηµατία και είναι µέλη ∆Σ εταιρειών στις οποίες δραστηριοποιούνταν ο κ. Λαυρεντιάδης.

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται επί λέξει: «Σε σχέση µε την εταιρεία Alapis, επίσης συµφερόντων του ιδίου επιχειρηµατία, ενηµερώθηκε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και η Επιτροπή Λογιστικής και Τυποποίησης και Ελέγχων για παρατυπίες στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας». Η εισαγγελική έρευνα προχωρεί τώρα σε βάθος όσον αφορά το αν και κάτω υπό ποιες συνθήκες δίνονταν τα δάνεια του 1,2 δισ. ευρώ στις εταιρείες του επιχειρηµατία από όλες τις µεγάλες ελληνικές τράπεζες.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, πάντως, µεγάλο ρόλο για τη δανειοδότηση του επιχειρηµατία έχει παίξει η φορολογική του δήλωση, που για τις οικονοµικές χρήσεις 2007-2009 εµφάνιζε έσοδα 750 εκατ. –

900 εκατ. ευρώ! Αυτό σε συνδυασµό µε εγγυητική επιστολή από µεγάλη γερµανική τράπεζα βοήθησε στη δανειοδότησή του µε εκατοµµύρια ευρώ. Εξάλλου, σύµφωνα µε πληροφορίες, τα δάνεια παρουσιάζουν κάποια καθυστέρηση, αλλά είναι στο σύνολό τους ενήµερα. Από τον εισαγγελέα θα αναζητηθεί και η συνολική κατάσταση δανειδότησης του επιχειρηµατία και των εταιρειών του.

Στο µεταξύ από αύριο ο κ. ∆ραγάτσης συνεχίζει την έρευνα για την υπόθεση καλώντας πάντα µάρτυρες από την Τράπεζα της Ελλάδος. Θα κληθούν να αναλύσουν και την έκθεση του Μαρτίου του 2011 και βεβαίως θα κληθούν να καταθέσουν οι δύο επιχειρηµατίες, προκειµένου να δηλώσουν την προέλευση των χρηµάτων µε τα οποία αγόρασαν το σηµαντικό ποσοστό της τράπεζας. Η βασική ερώτηση που θα τους τεθεί είναι το κατά πόσο τα χρήµατα προήλθαν από δικές τους πηγές ή ήταν του επιχειρηµατία. Στην έκθεση πλανάται η σκιά µήπως οι επιχειρηµατίες ήταν παρένθετα πρόσωπα. Το πρώτο αδίκηµα που ερευνάται αν έχει διαπραχθεί είναι το αδίκηµα της απιστίας σε βάρος της Τράπεζας Proton.

Το δεύτερο «αγκάθι» της δικαστικής έρευνας είναι το αν τελικά η «περίεργη» και επίδικη εκροή των ποσών, τα οποία κατέληξαν σε τσέπες τρίτων, φθάνουν όντως µόνο τα 51 εκατ. ευρώ που έχει εντοπίσει η αρµόδια Αρχή κατά του ξεπλύµατος ή ανέρχονται σε δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ, όπως υποπτεύονται όσοι έχουν µπει για τα καλά στον πολυπλόκαµο λαβύρινθο των εταιρειών Λαυρεντιάδη.

Και η είδηση της τελευταίας στιγµής: Από µια συγκυρία η δηµοσιογραφική έρευνα εντοπίζει και τράπεζα επενδύσεων του συγκεκριµένου προσώπου στο Λιχτενστάιν. Πρόκειται για την L Private Bank µε έδρα κεντρικό κτίριο της πλατείας του κρατιδίου, στην οποία εµφανίζεται ως εκπρόσωπος ο ίδιος, αλλά και συγγενικό πρόσωπο στενού του συνεργάτη επιχειρηµατία. Η συγκεκριµένη τράπεζα δραστηριοποιείται και στη Ζυρίχη…

Μπαίνουν στην Proton Bank Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς
Oρισε επίτροπο η Τράπεζα της Ελλάδος

«Π λάτη» για τη διάσωση της Proton Bank βάζουν οι μεγάλες τράπεζες ώστε να αποφευχθεί η «μόλυνση» του εγχώριου τραπεζικού συστήματος από ενδεχόμενη κατάρρευση της τράπεζας, στη διοίκηση της οποίας η Τράπεζα της Ελλάδος τοποθέτησε την Παρασκευή επίτροπο. Υστερα από πρωτοβουλία του κεντρικού τραπεζίτη κ. Γ. Προβόπουλου και µε τη σύµφωνη γνώµη του υπουργού Οικονοµικών κ. Ευ. Βενιζέλου οι διοικήσεις της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank, της Eurobank και της Τράπεζας Πειραιώς συµφώνησαν να συµµετάσχουν στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Proton µέσω µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου ύψους 50 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτόν η τράπεζα ενισχύεται κεφαλαιακά, ενώ µε τη συµµετοχή και των τεσσάρων µεγάλων τραπεζικών οµίλων επιχειρείται (στον βαθµό που αυτό είναι εφικτό) η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των πελατών προς την τράπεζα. Το τελευταίο διάστηµα µε τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε η Proton είχε σηµειωθεί κύµα απόσυρσης καταθέσεων που έθετε σε κίνδυνο ακόµη και την ύπαρξή της. Επιπλέον όλες οι µεγάλες τράπεζες είχαν συµφέρον να επανέλθει η οµαλή λειτουργία της τράπεζας ώστε να αποφευχθούν πιθανές εξελίξεις ντόµινο στον κλάδο καθώς όλες έχουν ανοικτές θέσεις µαζί της.

Παράλληλα η Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε να τοποθετήσει δικό της επίτροπο, τον κ. Θ. Σαξώνη, που θα ενισχύσει τη σηµερινή διοίκηση της τράπεζας και θα διευκολύνει και θα υποστηρίξει τη λειτουργία του νέου διοικητικού συµβουλίου της Proton. Σηµειώνεται ότι στο διοικητικό συµβούλιο της Proton συµµετέχει και ο επίτροπος του ∆ηµοσίου κ. Εµµ. Τσιριτάκης, όπως προβλέπεται για τις τράπεζες που έχουν λάβει κρατική ενίσχυση. ∆ιευθύνων σύµβουλος παραµένει ο κ. Γ. Τανισκίδης.

«Τα νέα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της τράπεζας Proton είναι στελέχη µε µακρά τραπεζική εµπειρία και απολαµβάνουν την εµπιστοσύνη της Τράπεζας της Ελλάδος και των τεσσάρων µεγάλων τραπεζών» αναφέρεται σε ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας, στην οποία τονίζεται ότι «το διοικητικό συµβούλιο της Proton θα εξετάσει το ταχύτερο δυνατόν όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες στρατηγικών συνεργασιών» Με τον τρόπο αυτόν επιχειρείται αλλαγή σελίδας για την Proton. «∆ροµολογείται µια νέα περίοδος για την τράπεζα µε βάση ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο και σε συνδυασµό µε τις διοικητικές αλλαγές» τονίζει στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος.
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk