• Αναζήτηση
 • Πρόστιμο στη ΛΑΡΚΟ για περιβαλλοντική ρύπανση

  Πρόστιμο, ύψους 596.340 ευρώ, επέβαλε στη ΛΑΡΚΟ, το υπουργείο Περιβάλλοντος για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στις εγκαταστάσεις παραγωγής σιδηρονικελίου της βιομηχανίας στη Λάρυμνα.

  Πρόστιμο, ύψους 596.340 ευρώ, επέβαλε στη ΛΑΡΚΟ, το υπουργείο Περιβάλλοντος για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στις εγκαταστάσεις παραγωγής σιδηρονικελίου της βιομηχανίας στη Λάρυμνα.

  Μετά από επιθεώρηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και την ολοκλήρωση της ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η ΛΑΡΚΟ:

  – Δεν είχε αντικαταστήσει τις υφιστάμενες μονάδες υγρής αποκονίωσης των αερίων αποβλήτων των περιστροφικών καμίνων

  – Δεν είχε εγκαταστήσει τα προβλεπόμενα συστήματα αντιρρύπανσης για την αποκονίωση των απαερίων του εργοστασίου της

  – Δεν είχε υλοποιήσει ανακαίνιση της μονάδας σακκοφίλτρων για την αποκονίωση των αερίων αποβλήτων από τους μεταλλάκτες

  – Δεν είχε εγκαταστήσει στις καμινάδες των περιστροφικών καμίνων, ηλεκτροκαμίνων και μεταλλακτών συστήματα συνεχούς μέτρησης και ηλεκτρονικής καταγραφής των ρύπων.

  Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε από τους επιθεωρητές, η εταιρεία δεν πραγματοποιούσε ικανές μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων (κατά το χρονικό διάστημα 01-01-2009 έως 02-06-2010), δεν παρακολουθούσε τις συγκεντρώσεις SO2 (διοξείδιο του θείου) και τις μετεωρολογικές παραμέτρους και έτσι δεν παρακολουθούσε την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή.

  Επιπλέον η εταιρεία δεν διέθετε άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων και δεν είχε υποβάλει μέχρι την 21η Ιανουαρίου του 2009, όπως προβλεπόταν, αναθεωρημένη μελέτη για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας επεξεργασίας τους.

  Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους επιθεωρητές, ήταν να προκύψουν υπερβάσεις οριακών τιμών για πολλές παραμέτρους (ολικά αιωρούμενα στερεά, ορυκτά έλαια–υδρογονάνθρακες και το ολικό οργανικό φορτίο) και στα τρία ρεύματα υγρών αποβλήτων που διατίθενται στη θάλασσα, για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2009 έως και Μάιος 2010, ενώ παρατηρήθηκε και ελλιπής παρακολούθηση των υγρών αποβλήτων.

  Σύμφωνα με το πόρισμα των ελεγκτών Περιβάλλοντος η εταιρεία δεν είχε εφοδιαστεί με άδεια χρήσης υδάτων από τη Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τη χρήση νερού από τη θάλασσα και δεν είχε εγκαταστήσει τα προβλεπόμενα όργανα (υδρόμετρα), για μέτρηση και καταγραφή της ποσότητας νερού που αντλείται από τις πηγές και το ποτάμι για την απευθείας μέτρηση ή τον υπολογισμό της συνολικής απορροής της πηγής.

  Η εταιρεία δεν διέθετε, επίσης, και την προβλεπόμενη άδεια για την προσωρινή αποθήκευση των στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων της μονάδας, ενώ παράλληλα η διαχείριση της σκωρίας των ηλεκτροκάμινων, που διατίθετο για αξιοποίηση, δε γινόταν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

  Επιπροσθέτως, όπως διαπιστώνεται στο πόρισμα, η μη ορθή προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και γράσων σε βαρέλια σε υπαίθριο χώρο δημιουργούσε κινδύνους ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων.

  Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, πάντως, για τον καταλογισμό του ύψους των προστίμων η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ελήφθησαν υπόψη οι σοβαρές προσπάθειες συμμόρφωσης που έχει ήδη κάνει η εταιρεία.

  Κοινωνία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk