Πρόσκληση ενδιαφέροντος στις τράπεζες για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των τραπεζών που θα συνεπενδύσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας», το οποίο διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ, για τη δημιουργία έξι Ταμείων Δανειοδότησης. Στόχος είναι τα ταμεία να χορηγήσουν δάνεια συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν στις 6 Δράσεις που περιλαμβάνονται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των τραπεζών που θα συνεπενδύσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας», το οποίο διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ, για τη δημιουργία έξι Ταμείων Δανειοδότησης. Στόχος είναι τα ταμεία να χορηγήσουν δάνεια συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν στις 6 Δράσεις που περιλαμβάνονται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας
Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
Α) Δράση Γενικής Επιχειρηματικότητας

Β) Δράσεις Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Περιφερειακής Συνοχής, Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων και Συνέργειας – Δικτύωσης
Γ) Δράση Επιχειρηματικότητας των Νέων

Δ) Δράση Εξωστρέφειας
Ε) Δράση Θεματικού Τουρισμού, Αφαλάτωσης, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Πράσινων Υποδομών, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ
ΣΤ) Δράση Καινοτόμας Μεταποίησης, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τροφίμων , Ποτών

Το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας», θα συνδράμει με κεφάλαια ύψους 400 εκατ. ευρώ, ενώ η συμμετοχή των τραπεζών που θα επιλεγούν θα είναι διπλάσια, ώστε να επιτυγχάνεται σχέση συμμετοχής ένα προς δύο.
Δηλαδή, μαζί με τα 400 εκατομμύρια του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας», στόχος είναι να συνεπενδυθούν άλλα 800 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες, ώστε οι πόροι του Ταμείων Δανειοδότησης να ανέλθουν συνολικά σε 1,2 δισ. ευρώ.
Ο ρόλος, η διαδικασία επιλογής και οι υποχρεώσεις των τραπεζών

Οι τράπεζες που θα επιλεγούν θα δημιουργήσουν ένα νέο χαρτοφυλάκιο δανείων προς επιχειρήσεις, μέσω των Ταμείων Δανειοδοτήσεων, με τα κεφάλαια του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας» και τα προσφερόμενα προς συνεπένδυση κεφάλαια τους.
Η χορήγηση των δανείων και η παρακολούθηση αυτών θα υλοποιηθούν από τις τράπεζες που θα επιλεγούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης και σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της ίδιας της
τράπεζας. Σε αυτό το πλαίσιο, η κάθε τράπεζα θα έχει τη μόνη άμεση πιστωτική σχέση με κάθε επιχείρηση.
Κάθε τράπεζα θα είναι αρμόδια (σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας της) για την εξέταση των επενδυτικών σχεδίων και την έγκριση των δανείων, το χειρισμό των πληρωμών, την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο ΕΤΕΑΝ για την πορεία των δράσεων.
Το 50% του συνολικού συνεπενδυόμενου ποσού των Δράσεων πρέπει να διατεθεί, δηλαδή να έχουν υπογραφεί οι δανειακές συμβάσεις με τις επιχειρήσεις, εντός 12 μηνών από την υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης και το 100% εντός 24 μηνών, με δυνατότητα παράτασης από το ΕΤΕΑΝ.
Σημειώνεται ότι το συνολικό συνεπενδυόμενο ποσό θα πρέπει να έχει εκταμιευθεί πλήρως μέχρι τα τέλη του 2015.
Το σύνολο του συνεπενδυομένου ποσού από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και από κάθε επιλεγέντα υποψήφιο, θα διατεθεί για δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.
Το προσφερόμενο επιτόκιο των κεφαλαίων των τραπεζών που θα αναγράφεται στην πρότασή τους, μαζί με το προσφερόμενο επιτόκιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, θα δημιουργήσουν ένα τελικό επιτόκιο για τον επιχειρηματία που θα κυμαίνεται γύρω στο 4%, το ευνοϊκότερο επιτόκιο στην ελληνική αγορά σήμερα.
Για την επιλογή των τραπεζών, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία , θα χρησιμοποιηθούν δύο κριτήρια. Το επιτόκιο που θα προσφέρουν και το διαχειριστικό κόστος ανά φάκελο που θα ζητούν από το δανειολήπτη. Ο συντελεστής βαρύτητας του επιτοκίου αποτελεί το 95% του συνόλου της βαθμολογίας, ενώ το διαχειριστικό κόστος το 5% αντίστοιχα.
Η τράπεζα που θα προσφέρει το χαμηλότερο επιτόκιο για κάθε δράση και το χαμηλότερο διαχειριστικό κόστος, συγκριτικά με τους άλλους υποψηφίους, θα συγκεντρώσει την ανώτερη βαθμολογία.
Η διάρκεια των δανείων θα είναι μακροπρόθεσμη έως 10 χρόνια με περίοδο χάριτος που μπορεί να φτάνει έως 2 χρόνια με σκοπό την υποβοήθηση του επενδυτή κατά τα πρώτα χρόνια υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία