750 μόνιμοι στα Νοσοκομεία

Με νέο σύστημα θα επιλεγούν 750 μόνιμοι υπάλληλοι στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Η κοινή υπουργική απόφαση καθορίζει με σαφήνεια την διαδικασία επιλογής του νέου προσωπικού.

Δημιουργείται, πλέον, ετήσιος κυλιόμενος πίνακας κατάταξης στον οποίο μετέχουν όλοι οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για θέση διορισμού. Ο πρώτος πίνακας θα δημιουργηθεί τον προσεχή Οκτώβριο. Όσοι συμμετέχουν στον πίνακα θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε τρεις διαγωνισμούς που θα γίνουν στην διάρκεια της χρονιάς. 
Η νέα διαδικασία επιλογής υπαλλήλων προβλέπει δυο στάδια: Στο πρώτο, οι υποψήφιοι, υποβάλλουν μια φορά τον χρόνο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον διορισμό, δηλώνουν ,δηλαδή, την συμμετοχή τους στον κυλιόμενο πίνακα. Στο δεύτερο στάδιο οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν μόνο θέσεις όταν εκδοθεί προκήρυξη από την Ανεξάρτητη Αρχή.

Επιτελικά στελέχη του ΑΣΕΠ, μέσω του οποίου θα γίνουν οι προσλήψεις, επισημαίνουν:

«Σκοπός του νέου συστήματος είναι αφενός να εξυπηρετήσει άμεσα τις ανάγκες των φορέων υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης οι οποίοι επείγονται για την κάλυψη των κενών οργανικών τους θέσεων και αφετέρου να διευκολύνει τους ίδιους τους υποψηφίους επιτρέποντάς τους να συμμετέχουν στις διαδικασίες πρόσληψης για θέσεις της ειδικότητάς τους χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να υποβάλουν ξανά τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων τους δικαιολογητικά. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, η «παραδοσιακή» προκήρυξη χωρίζεται πλέον σε δύο τμήματα, που αντιστοιχούν στα δύο επιμέρους στάδια της νέας διαδικασίας πρόσληψης ως εξής:

Στο πρώτο στάδιο (προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης) καλούνται μία φορά το χρόνο οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να καλύψουν θέσεις συγκεκριμένης ειδικότητας να υποβάλουν αίτηση ένταξης στον πίνακα της ειδικότητάς τους συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά (τίτλο σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, δικαιολογητικά εμπειρίας κ.λπ.).Ο πίνακας αυτός οριστικοποιείται με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει μέχρι τη δημοσίευση του Ετήσιου Πίνακα της επόμενης χρονιάς.

Στο δεύτερο στάδιο (προκήρυξη πλήρωσης θέσεων βάσει Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης) ανακοινώνονται έως τρεις φορές το χρόνο συγκεκριμένες θέσεις προς πλήρωση και καλούνται οι υποψήφιοι που έχουν ήδη ενταχθεί στον ισχύοντα Ετήσιο Πίνακα να υποβάλουν μόνο δήλωση προτιμήσεων, να δηλώσουν δηλαδή κατά σειρά προτίμησης σε ποιες από τις προκηρυσσόμενες θέσεις επιθυμούν να διοριστούν. Οι διοριστέοι, επομένως, θα αντλούνται από τον Ετήσιο Πίνακα με βάση τη σειρά κατάταξής τους σε συνδυασμό με τη δήλωση προτιμήσεών τους.

Στο νέο σύστημα ενσωματώνονται όλα τα σημεία ελέγχου και οι παράγοντες διασφάλισης αξιοπιστίας που διέκριναν την παλιά διαδικασία (εφαρμογή των κριτηρίων του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994 για τη φθίνουσα κατάταξη των υποψηφίων στον Ετήσιο Πίνακα, πρόβλεψη για υποβολή ενστάσεων κτλ.), ενώ παράλληλα δημιουργείται μια δεξαμενή επιλέξιμων υποψηφίων έτοιμων προς διάθεση μόλις υπάρξει αίτημα πλήρωσης θέσεων, χωρίς τη μεσολάβηση της επαναλαμβανόμενης και χρονοβόρας διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών. Επιπλέον, επειδή οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε δημοσιευμένο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ετήσιο Πίνακα εντάσσονται αυτόματα και στον πίνακα του επόμενου έτους, δεν απαιτείται η υποβολή ούτε νέας αίτησης ένταξης ούτε δικαιολογητικών παρά μόνο στην περίπτωση κατά την οποία στο χρόνο που μεσολάβησε έχουν μεταβληθεί τυχόν προσόντα ή ιδιότητες (π.χ., έχουν αποκτηθεί και άλλοι τίτλοι σπουδών, έχει αυξηθεί ο χρόνος εμπειρίας κ.ά.), οπότε στην επόμενη προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Πίνακα οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση προσκομίζοντας όμως μόνο τα απαιτούμενα για την απόδειξη της μεταβολής δικαιολογητικά. Έτσι, κάθε χρόνο ο Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης θα ανανεώνεται με νέους υποψηφίους και θα επικαιροποιείται όσον αφορά τα προσόντα των ήδη ενταγμένων σε αυτόν υποψηφίων.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να εκδοθεί η πρώτη προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης. Για τις ανάγκες της πρώτης εφαρμογής του νέου συστήματος (ελλείψει Ετήσιου Πίνακα από προηγούμενη χρονιά), στον πρώτο Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης εντάσσονται αυτόματα όλοι οι υποψήφιοι οι οποίοι είχαν εγγραφεί στους πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 7Κ/2009 του ΑΣΕΠ, όπως προβλέπεται από το νόμο. Σε αυτό το πλαίσιο το ΑΣΕΠ, προκειμένου να παράσχει μια πρώτη εικόνα τού πώς διαμορφώνεται ο Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης, προβαίνει στην ανάρτηση των προκαταρκτικών πινάκων στους οποίους περιλαμβάνονται, ανά κλάδο – ειδικότητα, όλοι οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 7Κ/2009».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk