Τα υψηλόβαθμα στελέχη πιστεύουν ότι απομακρύνεται η χρεοκοπία

Απομακρύνεται σύμφωνα με το 52% των CEOs ο κίνδυνος χρεοκοπίας της χώρας μετά τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής, ενώ οι 6 στους 10 CEOs θεωρούν ότι εμφανίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στις πορεία των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του μνημονίου, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται στα διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 17/3/2011 έως 01/04/2011.

Απομακρύνεται σύμφωνα με το 52% των CEOs ο κίνδυνος χρεοκοπίας της χώρας μετά τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής, ενώ οι 6 στους 10 CEOs θεωρούν ότι εμφανίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στις πορεία των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του μνημονίου, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται στα διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 17/3/2011 έως 01/04/2011.

Επίσης, από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το πρώτο τρίμηνο του 2011 σημείωσε αξιόλογη άνοδο, καθώς διαμορφώθηκε στις 97. Ο δείκτης επηρεάστηκε θετικά κυρίως από τις προσδοκίες για μελλοντική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας καθώς και την αντίληψη για απομάκρυνση του ενδεχόμενου χρεοκοπίας της χώρας. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά σημαντικά υψηλότερη ήταν η αύξηση του δείκτη προσδοκιών στις 117 μονάδες.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το πρώτο τρίμηνο του 2011:
-Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης σημείωσε άνοδο και επανήλθε στα επίπεδα του 3ου τριμήνου 2010 με το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι βελτιώθηκε η οικονομική κατάσταση της χώρας να αυξάνεται στο 3% έναντι 1% το προηγούμενο τρίμηνο παραμένοντας ωστόσο εξαιρετικά χαμηλό. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων διαφοροποιούνται έναντι των υπολοίπων αφού το ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι η τρέχουσα κατάσταση της χώρας είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν διαμορφώνεται σε 5%. Σημαντική έναντι του προηγούμενου τρίμηνου είναι η βελτίωση του κλίματος αισιοδοξίας των CEOs για την οικονομική κατάσταση της χώρας ένα έτος μετά, που αποτυπώνεται σε άνοδο του δείκτη στις 139 μονάδες.

-Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε αξιόλογη άνοδο και διαμορφώθηκε στις 93 μονάδες, ενώ σημαντική είναι η βελτίωση στις προσδοκίες των CEOs για την πορεία του κλάδου τους ένα έτος μετά.

Παρά την αισιοδοξία που καταγράφεται το πρώτο τρίμηνο του 2011 για την πορεία της χώρας και των κλάδων δραστηριοποίησης, οι CEOs για τις επιχειρήσεις που διοικούν εμφανίζονται συγκρατημένοι, γεγονός που αποτυπώνεται στην οριακή άνοδο του δείκτη τρέχουσας οικονομικής κατάστασης ενώ υψηλότερες είναι οι προσδοκίες και για το επόμενο έτος.

Ο δείκτης τρεχουσών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου έναντι του προηγούμενου έτους, συνέχισε την ανοδική του πορεία, ενώ συγκρατημένες είναι οι προσδοκίες για την εξέλιξη του κατά το επόμενο έτος. Αυξήθηκε σε 18% (έναντι 15% του προηγούμενου τριμήνου) το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι στο επόμενο έτος οι επιχειρήσεις τους θα πραγματοποιήσουν αυξημένες επενδύσεις.

Σημαντική είναι η αύξηση του τρέχοντος δείκτη απασχόλησης μετά από 3 τρίμηνα συνεχούς μείωσης, αποτυπώνοντας επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης της απασχόλησης. Αύξηση σημειώθηκε στον δείκτη των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων έναντι στασιμότητας στις υπηρεσίες, ενώ παράλληλα βελτιώνεται ο δείκτης προσδοκιών για το επόμενο έτος από 89 σε 97 μονάδες. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπουν άνοδο της απασχόλησης κατά το επόμενο έτος αυξήθηκε σε 17% έναντι 12% το προηγούμενο τρίμηνο.

Επιπλέον ζητήθηκε η γνώμη των CEOs σχετικά με τον κίνδυνο χρεοκοπίας της χώρας μετά τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής καθώς και για την πορεία των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του μνημονίου. Πάνω από το 50% των CEOs συμφωνούν ότι μετά τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής απομακρύνεται ο κίνδυνος χρεοκοπίας της χώρας, ενώ το 29% έχει αντίθετη άποψη. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 1/5 των ερωτηθέντων δεν εξέφρασε γνώμη. Οι 6 στους 10 CEOs πιστεύουν ότι εμφανίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στην πορεία εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται από το μνημόνιο και, επιπλέον, 1 στους 4 θεωρεί ότι η πορεία είναι αρνητική. Αντιθέτως, μόνο το 17% αξιολογούν ως ικανοποιητική την εξέλιξή των μεταρρυθμίσεων.

Για την πορεία του ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index ο κ. Μιχάλης Παγίδας, πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΣΕ δήλωσε ότι «Θετικά μηνύματα για την ανάκαμψη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας καταγράφει η νέα έρευνα CEO Index. Συγκρίνοντας τα αντίστοιχα αποτελέσματα του προηγούμενου τριμήνου, παρατηρούμε ότι πλέον το 51% (έναντι 40%) των CEOs θεωρούν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας το 2012 είτε θα βελτιωθεί, είτε θα παραμείνει ίδια. Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση (από 8% σε 23%) του ποσοστού των ανωτάτων στελεχών που πιστεύουν ότι η οικονομική κατάσταση του κλάδου τους θα βελτιωθεί. Πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs και για την πορεία των επιχειρήσεων που διοικούν, καθώς το 40% (έναντι 26% το προηγούμενο τρίμηνο) προβλέπουν βελτίωση μέσα στους επόμενους μήνες. Αν και η πλειοψηφία των CEOs βλέπει τον κίνδυνο χρεοκοπίας να απομακρύνεται, η ηγεσία της χώρας θα πρέπει να προβληματιστεί ιδιαίτερα από το γεγονός ότι 6 στους 10 CEOs πιστεύουν ότι εμφανίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στην πορεία εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται από το μνημόνιο».

Για την πορεία του ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, διευθύνων σύμβουλος ομίλου ICAP και Μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΣΕ, δήλωσε ότι «Παρά την συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία οι προσδοκίες για μελλοντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος οδήγησαν τον γενικό δείκτη σε σημαντική άνοδο 11 μονάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στη βιομηχανία οι CEOs εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις προσδοκίες τους, ενώ στο εμπόριο και τις υπηρεσίες είναι έκδηλη η αισιοδοξία ότι το 2012 το δυσμενές οικονομικό κλίμα θα αντιστραφεί και οι επιχειρήσεις που διοικούν θα καλυτερεύσουν τα αποτελέσματά τους. Αντίστοιχα θετικά είναι τα μηνύματα από την αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που δήλωσε ότι το επόμενο έτος τόσο η επενδυτική δαπάνη όσο και η απασχόληση θα είναι αυξημένες. Τέλος, είναι σημαντικό να τονισθεί το γεγονός ότι από τη μία είναι θετικό ότι ένας στους δύο CEOs θεωρεί ότι απομακρύνεται ο κίνδυνος χρεοκοπίας της χώρας, από την άλλη είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι το 83% των CEOs πιστεύουν ότι η πορεία των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται από το μνημόνιο είναι αρνητική ή καθυστερεί σημαντικά».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk