180 προσλήψεις στο δήμο Πειραιά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την σημαντική προκήρυξη που εξέδωσε ο δήμος Πειραιά.
Θα προσληφθούν 180 υπάλληλοι των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων ολοκληρώνεται την 1η Απριλίου
Θα προσληφθούν:

-ΥΕ Εργατών-τριών καθαριότητας 140
-ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας 33
-ΔΕ Χειριστών Καλαθοφόρων 1
-ΔΕ Χειριστών Φορτωτών-Εκσκαφέων 2
-ΔΕ Χειριστών Καδοπλυντηρίων 2
-ΔΕ Χειριστών Σκούπας 2

Δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών που πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις. Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στον τομέα της καθαριότητας.
Για τις θέσεις των Οδηγών απαιτείται επαγγελματική άδεια Γ΄ομάδας, Γ΄ τάξης αντίστοιχου τίτλου ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Πολυκλαδικού ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια: εντοπιότητα, χρόνος ανεργίας, ηλικία, πολυτεκνία, αριθμός ανηλίκων τέκνων, βαθμός τίτλου σπουδών και εμπειρία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας: Δήμος Πειραιά, Πλατεία Κοραή 1, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος γραφείο 12. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνα 210 4194249-50

Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk