Τέρνα Ενεργειακή: μείωση μεγεθών αλλά και επενδύσεις 73,8 εκατ. ευρώ

Μειωμένα οικονομικά μεγέθη εμφάνισε η Τέρνα Ενεργειακή το 2010, ενώ οι επενδύσεις του ομίλου το 2010 ανήλθαν σε 73,8 εκατ. ευρώ, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα εξελίσσεται. Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώνονται σε 59 εκατ. ευρώ, έναντι 73,3 εκατ. ευρώ το 2009, μειωμένες κατά 19,5% λόγω της υποχώρησης των εσόδων από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες της εταιρείας. Τα έσοδα από τον τομέα της ενέργειας κινήθηκαν σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά του 2009 και διαμορφώθηκαν σε 33,3 εκατ. ευρώ έναντι 33,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 25,7 εκατ. ευρώ έναντι 39,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένες κατά 35%.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 21,4 εκατ. ευρώ, έναντι 26,2 εκατ. ευρώ το 2009, μειωμένη κατά 18,4%. Τα EBITDA από την ενέργεια διαμορφώθηκαν σε 18,7 εκατ. ευρώ έναντι 21 εκατ. ευρώ το 2009, μειωμένα κατά 10,7%, συνεπεία κυρίως των αυξημένων εξόδων της εταιρείας στην προσπάθειά της να επεκταθεί στο εξωτερικό. Το EBITDA από τις κατασκευαστικές εργασίες προς τρίτους διαμορφώθηκε σε 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ το 2009, μειωμένο κατά 49%.

Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 14,7 εκατ. ευρώ έναντι 19,7 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 25,6%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων επηρεάστηκαν και από τα μειωμένα έσοδα από τόκους και διαμορφώθηκαν στα 16,7 εκατ. ευρώ έναντι 23,9 εκατ. ευρώ το 2009, μειωμένα κατά 29,7%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 9,5 εκατ. ευρώ, έναντι 16,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο, μειωμένα κατά 39%, επιβαρημένα επιπλέον από την έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε στις κερδοφόρες επιχειρήσεις.
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 26,9 εκατ. ευρώ έναντι 17,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο, ενώ η καθαρή δανειακή θέση του ομίλου (ταμειακά διαθέσιμα μείον τραπεζικός δανεισμός) διαμορφώθηκε στα χαμηλά επίπεδα των 9,6 εκατ. ευρώ.

Μέσα στο 2010 η Τέρνα Ενεργειακή ξεκίνησε την κατασκευή συνολικά 173 MW, κατασκευάζοντας αυτήν τη στιγμή συνολικά 243,5 MW, ενώ πλέον διαθέτει σε λειτουργία 181 MW εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς ένα ακόμα αιολικό πάρκο ξεκίνησε πρόσφατα τη λειτουργία του στην Πολωνία.

H εταιρεία διαθέτει άδειες παραγωγής για επιπλέον 1,645 MW αιολικών πάρκων, καθώς πρόσφατα αποκτήθηκαν άδειες παραγωγής για 954 MW στην Κρήτη και 86 MW σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ενώ διαθέτει άδειες παραγωγής και για 125 MW υδροηλεκτρικών έργων. Ταυτόχρονα, η εταιρεία έχει καταθέσει αιτήματα για άδειες παραγωγής που ξεπερνούν τα 3.000 MW. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί ή κατασκευάζει 424,5 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στον ευρωπαϊκό χώρο.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk